Det Cirkulære Nordjylland

Nordjylland vil gå forrest i indsatsen om at få skabt et cirkulært Danmark. Erhvervslivet, kommunerne, erhvervscentrene og universitetet er derfor gået sammen om at skabe ”Det Cirkulære Nordjylland”. Den cirkulære tankegang er værktøjskassen til at sikre stærke resultater indenfor erhvervsudvikling samt miljømæssig og social bæredygtighed.

I Det Cirkulære Nordjylland fokuseres der særligt på områderne plast, elektronik og IT, byggeri, metal, tekstil og biomasse, og arbejdet er allerede godt i gang. Alt lige fra de inderste cirkler om fx vedligehold til de ydre cirkler om genanvendelse er i spil.

Der arbejdes bl.a. på at oprette konkrete plastloops, hvor plastaffald fra én virksomhed, kan indgå som en ressource i en anden virksomheds produktion. Derudover skal affaldet fra alle offentlige nordjyske affaldsselskaber aktiveres i indsatsen, for at skabe øget genbrug og genanvendelse. Borgernes affald indsamles, og skal derefter sorteres og sendes retur til virksomhederne, som kan skabe jobs og tjene penge på det.

Eksempelvis sorteres farvede havemøbler fra på genbrugspladserne, hvorefter de sendes til plastgenanvendelsesvirksomheden Aage Vestergaard Larsen. Her regenereres plastaffaldet til ny plast, der kan indgå som ny råvare i plastindustrien.

Et andet projekt fokuserer på genanvendelse af EPS – populært også kaldet flamingo. Virksomheden EPS-Recycle komprimerer EPS’en, inden den transporteres til virksomhedens adresse i Thisted, hvor det omdannes til plastgranulat, der kan omsmeltes til nye plastprodukter.

I det Cirkulære Nordjylland er det ambitionen at øge cirkulariteten til gavn for både miljø, vækst og social bæredygtighed. Ved at tænke borgere på kanten af arbejdsmarkedet ind i de nye jobs, kan de få gavn af nyt indhold i tilværelsen, ved bl.a. at bistå sorterings-, istandsættelses- og distributionsarbejdet.

Hos affaldsselskabet AVV istandsætter borgere på kanten af arbejdsmarkedet bl.a. cykler, der er blevet indleveret på genbrugspladsen, og sælger dem i AVVs genbrugsbutik. Et samarbejde, der både skaber værdi for affaldsselskabet, den enkelte medarbejder og for miljøet.

Nordjylland har fået en ny fælles dagsorden, og arbejdet med at skabe Det Cirkulære Nordjylland er støttet af Business Region North Denmark. Det brede samarbejde mellem virksomheder, kommuner og videns institutioner på tværs af kommunegrænser, er nøglen til Det Cirkulære Nordjylland – og et cirkulært Danmark.

Alle, der kunne have interesse i at spille en rolle i Det Cirkulære Nordjylland, opfordres derfor til at henvende sig til Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark på nben@aalborg.dk

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: cirkulær økonomi i 2019

Den første hype om cirkulær økonomi er ovre, og det seriøse arbejde er begyndt. Så hvad er udfordringerne, som står tydeligst frem nu? Pilen peger mod samarbejde på tværs af siloer, udviklingen af materialer og at få det fulde potentiale i sving. 

Grønne omstillings-hjerner samles i Aalborg

26.02.2023Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

06.07.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Cirkulær innovation for fremtiden

Podcast: social bæredygtighed og ekskriminelle lærlinge

08.04.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

08.04.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Det Cirkulære Nordjylland

03.12.2020Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Social bæredygtighed på rygraden

03.11.2020Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Bæredygtighed en døråbner til dialog