Den sociale værdiskabelse er det centrale for bæredygtighed i Bavarian Nordic

Med sit danske hovedkontor og fokus på at udvikle og levere livsvigtige vacciner er Bavarian Nordic en vigtig del af Danmarks stadigt voksende life science-branche. Selskabet er det eneste af sin slags her i landet, som udelukkende fokuserer på vacciner og har global rækkevidde. Gennem den moderne udvikling har vacciner spillet en hel afgørende rolle, ikke kun når det kommer til at beskytte mennesker mod alvorlige sygdomme, men også når det kommer til at beskytte samfund mod de voldsomme skadevirkninger, epidemier har – som vi senest så det i forbindelse med nedlukninger og tvungen afstand mellem mennesker da COVID-19 bredte sig i verden. Bavarian Nordic har i sin ESG-strategi besluttet at fokusere mere på at styrke fokus på social værdiskabelse for at tydeligegøre virksomhedens særlige bidrag til både patienter og samfund.

Foto: Substantia

Bavarian Nordic har som et led i sit løbende strategiarbejde fokuseret på at udvikle en mere tydelig ESG-position som led i selskabets ESG-strategi. De første resultater af arbejdet og videre ambitioner for den forsatte udvikling er inkluderet i selskabets 2023 ESG-rapport, der blev offentliggjort 6. marts. 

Bag arbejdet ligger en målrettet øvelse for at tydeliggøre, hvor det danskbaserede vaccineselskab gør en særlig forskel for at bidrage til en mere positiv udvikling i verden. Gennem interviews med interessenter, nøglemedarbejdere og en grundig afdækning af selskabets sundhedsmæssige bidrag internationalt blev det tydeligt, at Bavarian Nordics særlige værdiskabelse skal findes netop i firmaets dedikerede engagement i at udvikle og levere livsvigtige vacciner til mennesker i hele verden. 

Alle der arbejder i Bavarian Nordic har grund til at være stolte over deres daglige bidrag. Verden har oplevet, hvordan smitsomme sygdomme er skadelige ikke kun for den enkeltes sundhed men for hele samfund, som må lukkes ned med store sociale konsekvenser. Her har vacciner en helt særlig rolle at spille. Og som virksomhed har vi en forpligtelse til at fortsætte vores innovative udvikling samt at finde nye måder, hvorpå vores vacciner kan nå ud til de steder, der er behov for dem.”, siger Anu Kerns, koncernchef med ansvar for HR og bæredygtighed i Bavarian Nordic.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et bioteknologisk selskab med en stærk fokus på udvikling, forskning og fremstilling af livreddende vacciner. Med hovedkvarter i Hellerup, Danmark, har virksomheden yderligere faciliteter i Kvistgård og Hørsholm, Danmark, samt i Martinsried, Tyskland, og andre internationale lokationer, herunder produktions- og kommercielle afdelinger i Schweiz og USA​.

Selskabet lægger stor vægt på bæredygtighed og har fokusområder inden for miljø/klima, menneskerettigheder, produktsikkerhed og forretningsmæssig etik. Bavarian Nordic arbejder målrettet med at reducere miljøpåvirkningen fra deres vaccineproduktion, sikre et sikkert og inkluderende arbejdsmiljø for deres medarbejdere, overholde menneskerettighederne og sikre høj produktsikkerhed gennem strenge reguleringsregimer. 

Mange selskaber tøver med at kommunikere ESG, mens de udvikler ny tilgange og ideer

Hos kommunikationsbureauet Substantia oplever partner Paulina Wata Rosenquist, hvordan mange virksomheder tøver med at kommunikere, når de er i proces med at overveje i hvilket omfang, de kan engagere sig på udvalgte ESG-områder. Selv når der er håndfast belæg for det, er virksomheder forsigtige med at kommunikere om deres ESG-mål og bidrag. Fx siger en fjerdedel af virksomheder globalt, at de ikke fortæller om deres ESG-resultater, selvom de er videnskabeligt underbyggede. Det fremgår af en rapport fra den globale konsulentvirksomhed South Pole, der beskæftiger sig med miljøprojekter. Det betyder, at udviklingen går langsommere, end den behøver – og det betyder, at virksomheden går glip af at få perspektiver fra vigtige interessenter med i udviklingsarbejdet. 

Substantia har arbejdet sammen med Bavarian Nordic om at udvikle deres ESG-narrativ og fokus yderligere.

Paulina Wata Rosenquist, partner i Substantia, siger:

Vi så hurtigt, hvordan Bavarian Nordic har en dedikeret tilgang til at dele deres resultater og fremtidige planer på ESG-området. Flere virksomheder kan med fordel åbne op for ESG-kommunikation og dele både deres fremskridt og udfordringer. Det kan man gøre ved at vise, at man er på rette vej og planlægger fremad – og erkende åbent, at det stadig er en rejse. Den ærlighed skaber tillid. En vigtig erkendelse er, at arbejdet med ESG og den tilhørende kommunikation er en kontinuerlig proces, der ikke har nogen endelig afslutning. Det er en del af den fortsatte udvikling af forretningen – ligesom alt andet.”

Foto: Substantia

Foto: Substantia

Dialog styrker det endelige resultat – særligt på ESG-området

Kommunikation til omverdenen medfører reaktioner. Og omverdens reaktioner er vigtige. Det skaber en udviklende dialog mellem en virksomhed og dens interessenter. Dette er særligt vigtigt, når det gælder virksomhedens bredere ansvar og derfor pr. definition arbejdet med at udvikle ESG-strategier. Slutresultatet bliver langt bedre, hvis delkonklusioner og vigtige budskaber er afprøvet undervejs, end hvis selskabet arbejder i en lukket klokke, og først kommunikerer noget, når der ligger, hvad der er tænkt som en samlet færdig plan. For den vil alligevel for det meste vise sig ikke at være helt færdig alligevel, når der så kommer input og reaktioner fra interessenter og det omkringliggende samfund.

Vores ESG-strategi og konkrete planer er et løbende udviklingsarbejde. Vores fokus og væsentligste bidrag er på det sociale område, hvor vi for alvor kan bidrage positivt til samfundet qua vores produkt. Og selvom vi ikke har alle konsekvenser og planer på plads, er vi villige til at gå i dialog om og give andre mulighed for at tænke med, inspirere og komme med ideer til os. Det giver samtidig mulighed for, at vores dygtige kollegaer kan bidrage og tage et medejerskab” siger Anu Kerns om arbejdet med bæredygtighed i Bavarian Nordic.

Om Substantia

Kommunikationsbureauet Substantia bygger bro. Fra strategi til løsning – og med et konsekvent fokus på substans. Substantia udvikler og driver processer, der adresser de komplekse udfordringer, virksomheder og organisationer møder, der kan løses med kommunikation. Fokus er på de sektorer og brancher, hvor de selv er specialister – infrastruktur, life science og pharma, tech, finans og professional services.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Bureauer viser vejen til ansvarlig kommunikation

Et presserende spørgsmål i ESG-arbejdet er, hvordan virksomheder på en ansvarlig og værdiskabende måde kan kommunikere deres ESG-initiativer? Bureauer spiller en nøglerolle i det arbejde, og i dette tema kommer nogle af de førende i feltet med deres bud på, hvordan det kan og bør gå for sig. 

18.03.2024Substantia ApS

Sponseret

En stærk ESG-position kan styrke virksomheders økonomiske performance

18.03.2024Substantia ApS

Sponseret

Den sociale værdiskabelse er det centrale for bæredygtighed i Bavarian Nordic