En stærk ESG-position kan styrke virksomheders økonomiske performance

Kommunikation om ESG-mål og -tiltag kan styrke virksomheders position. Det kan skabe differentiering og yderligere konkurrencekraft i markedet. Det kan tydeliggøre formålet, virksomheden arbejder for – og dermed styrke indsatsen for at tiltrække og fastholde medarbejdere. Og det kan øge legitimitet og license to operate, og dermed skærme fra negativ regulering. Det kræver, at ESG-kommunikationen bygger på veludbygget og datadrevet rapportering, hvilket ofte er krævende at få på plads. Den nyeste regulering for ESG-rapportering efterlader ingen vej uden om.

Thomas Steen Hansen og fra Paulina Wata Rosenquist.. Foto: Substantia

Den 1. januar 2024 trådte de nye CSDR-krav i kraft. Med dem bliver alle børsnoterede virksomheder med over 500 ansatte pålagt at rapportere på en lang række ESG-parametre. Fra 2025 er det et krav at alle virksomheder, både børsnoterede og ikke børsnoterede – med over 250 ansatte skal rapportere på bæredygtighed. De krav vil smitte, så leverandører og dermed mindre virksomheder hurtigt vil opleve tilsvarende behov for rapportering. Det giver mange virksomheder en stor opgave med at få det rette setup for rapportering på plads. Men frem for at det bliver en opgave som tynger, er der store muligheder, hvis virksomheder samtidig ser på, hvordan rapporteringen kan danne afsæt for offensiv ESG-kommunikation. Det er budskabet fra Paulina Wata Rosenquist, partner i Substantia.

Der er fremlagt meget dokumentation for, at en stærk ESG-position kan have positiv indflydelse på virksomheders økonomiske udvikling og risikohåndtering. Konsulenthuset McKinsey & Co beskriver det på baggrund af en række studier i deres kvartalsmæssige nyhedsbrev McKinsey Quaterly fra november 2019. Her fremgår det bl.a.:

“The overwhelming weight of accumulated research finds that companies that pay attention to environmental, social, and governance concerns do not experience a drag on value creation – In fact, quite the opposite. A strong ESG proposition correlates with higher equity returns from both a tilt and momentum perspective. Better performance in ESG also corresponds with a reduction in downside risk, as evidenced, among other ways, by lower loan and credit default swap spreads and higher credit ratings.”

ESG fremmer konkurrence og tiltrækker talent 

Andre større analyser viser tilsvarende værdien af en tydelig ESG-position og -kommunikation set fra både forbrugere og virksomhedsledere. Omkring to-tredjedele af de mere end 20.000 adspurgte forbrugere i 34 lande og 2500 ledere over 22 industrier angiver, at bæredygtighed spiller en kritisk rolle i købsbeslutninger, viser analysen The ESG Data Conundrum fra april 2023 af IBMs tænketank Institute for Business Values.

Kravene fra både forbrugere, investorer og lovgivere skaber et pres på virksomheder for at agere mere bæredygtige og kommunikere deres indsatser, så det er tydeligt, hvor den enkelte virksomhed står i udviklingen på relevante ESG-områder. 

Undersøgelsen fra IBM viser desuden, at mere end syv ud af ti udtrykker en større villighed til at ansøge om et job hos en virksomhed, som de opfatter som miljøvenlig, bæredygtig og socialt ansvarlig. Dette understreger virksomheders bredere ansvar som et vigtigt element i indsatsen for at tiltrække og fastholde medarbejdere.

 

Paulina Wata Rosenquist.. Foto: Substantia

Nye krav til virksomheder om ESG-kommunikation 

Stærkere kommunikation om ESG rummer et stort potentiale for mange virksomheder. Hvis det gøres rigtigt, kan det skabe differentiering og yderligere konkurrencekraft i markedet. Det kan tydeliggøre det formål, virksomheden arbejder for – og dermed samtidig styrke indsatsen for at tiltrække og fastholde medarbejdere. Mange virksomheder er dog i tvivl om, hvor langt de kan gå, og om det er for risikofyldt at formidle klare positioner på de ESG-områder, der er relevante for dem. Det er fuldt forståeligt, for der er mange hensyn at balancere. Men mangel på kommunikation om ESG udgør også en stor risiko – og det er derfor en fordel at finde rette måder at sætte sin kommunikation op på og i system,” siger Paulina Wata Rosenquist, der er partner i Substantia

Samtidig med at omverdens krav til den bredere ESG-kommunikation stiger, øges de formelle krav til rapportering på området. Den 1. januar 2024 trådte de nye CSDR-krav i kraft. Med dem bliver alle børsnoterede virksomheder med over 500 ansatte pålagt at rapportere på en lang række ESG-parametre. Og dette er kun begyndelsen på en bredere implementering af regulering. Fra 2025 udvides kravene til at inkludere alle virksomheder – både børsnoterede og ikke-børsnoterede – med mere end 250 ansatte. I 2026 vil kravene blive yderligere udvidet, så alle resterende børsnoterede virksomheder også vil blive omfattet af disse reguleringer.

Thomas Steen Hansen er specialist i krav til ESG-rapportering og i arbejdet med ESG-strategier. Han hjælper bl.a. virksomheder med rapportering indenfor bæredygtighed.

Thomas Steen Hansen.. Foto: Substantia

”Fundamentet for en troværdig ESG-strategi og kommunikation er data, som kan understøtte virksomhedens påstande og mål. Data gør det muligt for interessenter at se, hvordan virksomheden faktisk præsterer på ESG-området og er med til at skabe transparens og troværdighed i kommunikationen. Data kan også hjælpe med at identificere ESG risici og muligheder, og dermed understøtte risikostyring og udnyttelse af muligheder for værdiskabelse. Arbejdet med at leve op til kravene i CSRD er en stor opgave, men er helt centrale for en troværdig og værdiskabende ESG-strategi. Vi anbefaler at lægge ud med en grundig analyse af, hvad der egentlig er væsentligt for virksomheden og dens stakeholders, da det er med til at afgrænse omfanget af rapporteringen og målrette initiativerne imod det, der skaber værdi,” fortæller specialist i krav til ESG-rapportering, Thomas Steen Hansen.

Om Thomas Steen Hansen

Thomas hjælper virksomheder med at navigere gennem kompleksiteten af ESG-udfordringer og muligheder, der stammer fra de regulatoriske krav og ændrede forventninger fra virksomhedens interessenter. Han er en del af en nystartet ESG-rådgivningsvirksomhed etableret af et team af eksperter med mange års erfaring fra de største revisionshuse og den finansielle sektor. Han har en baggrund fra KPMG og Danske Bank og er certificeret i ESG investeringer hos CFA.

Der er stor værdi i at sammentænke krav til ESG-rapportering med ESG-positionering

Det er en byrde for mange virksomheder at leve op til de nye krav til ESG-rapportering. Men reglerne på området og udviklingen giver ikke nogen mulighed for at komme uden om. I stedet for at det hovedsageligt bliver en ren rapporteringsøvelse, kan virksomheder med fordel sammentænke deres ambitioner og muligheder for ESG-positionering med rapporteringsarbejdet, som de alligevel skal igennem.

Hvis rapporteringsformatet bygges rigtigt, kan det levere stor slagkraft til kommunikation til både markedet, myndigheder, talent og forbrugere om, hvad der gør virksomheden, dens produkter og tjenester særligt værdifulde – også på vigtige ESG-områder. Derfor har Substantia og Thomas Steen Hansen sammen med hans nystartede ESG-rådgivningsvirksomhed indledt et samarbejde, hvor de sammen tilbyder at udvikle ESG-kommunikation og -rapportering som en del af samme øvelse. 

”ESG-rapportering er ikke blot en regnskabsmæssig forpligtelse; det er en strategisk platform, der kan forstærke virksomhedens ESG-profil, hvis man bruger den korrekt kommunikativt", siger Paulina Wata Rosenquist, partner i Substantia og fortsætter: "Når virksomheder tænker ESG-positionering og kommunikation sammen med deres rapportering, udnytter de rapporteringen som et kraftfuldt værktøj for storytelling og dermed positionering. Det tillader dem ikke kun at rapportere data, men at fortælle virksomhedens historie om bæredygtig udvikling, resultater og planlagte aktiviteter. Det skaber en gennemsigtig og tillidsfuld dialog med investorer, kunder og medarbejdere, hvilket kan forbedre virksomhedens omdømme, styrke dens konkurrenceevne og i sidste ende bidrage positivt til dens markedsposition. At kombinere den datadrevne rapportering med strategisk kommunikation er dermed med til at øge værdien af det arbejde, der i forvejen skal udføres – hvis ikke her og nu, så på sigt. Se det som en investering i virksomhedens fremtid, grib muligheden og kom i gang allerede nu med at udnytte den unikke chance for at styrke virksomhedens ESG-positionering og de mange gevinster, der følger med.” 

Om Substantia

Kommunikationsbureauet Substantia bygger bro. Fra strategi til løsning – og med et konsekvent fokus på substans. Substantia udvikler og driver processer, der adresser de komplekse udfordringer, virksomheder og organisationer møder, der kan løses med kommunikation. Fokus er på de sektorer og brancher, hvor de selv er specialister – infrastruktur, life science og pharma, tech, finans og professional services.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Bureauer viser vejen til ansvarlig kommunikation

Et presserende spørgsmål i ESG-arbejdet er, hvordan virksomheder på en ansvarlig og værdiskabende måde kan kommunikere deres ESG-initiativer? Bureauer spiller en nøglerolle i det arbejde, og i dette tema kommer nogle af de førende i feltet med deres bud på, hvordan det kan og bør gå for sig. 

18.03.2024Substantia ApS

Sponseret

En stærk ESG-position kan styrke virksomheders økonomiske performance

18.03.2024Substantia ApS

Sponseret

Den sociale værdiskabelse er det centrale for bæredygtighed i Bavarian Nordic