De nordiske UN Global Compact-netværk lancerer tre business briefs med fokus på klima dilemmaer

De tre business briefs er udarbejdet i samarbejde med Rambøll Management Consulting på baggrund af workshops og konsultationer med over 60 store nordiske virksomheder og har fokus på nogle af de mest vanskelige dilemmaer og udfordringer i arbejdet med at nå ambitiøse klimamål, SBTi og Net Zero. Nu er de tilgængelige online og rapporterne bliver gennemgået og diskuteret i en række webinarer til april.

The Nordic UN Global Compact Network launch Business Briefs and webinar series regarding 3 dilemmas in Science Based Climate Action. Foto: UN Global Compact Network

I efteråret 2023 fik de nordiske virksomhederne mulighed for at drøfte komplekse udfordringer i forbindelse med arbejdet med klima – både med eksperter og hinanden. Temaerne inkluderede bl.a. engagement af underleverandører, reduktion af udledninger fra energidrevne produkter samt opgørelse og reduktion af udledninger fra skov, jord og landbrug (FLAG). Det er der således kommet en serie af business briefs ud af.

Hver business briefs vil blive præsenteret og diskuteret til webinarer i april, hvor deltagerne vil høre erfaringer fra andre virksomheder få mulighed for at stille spørgsmål.

Du kan læse mere om de tre briefs nedenfor, hvor du også kan finde links til rapporterne og tilmeldingslinks til webinarerne. 

  • Produkters forlængede levetid og øgede samlede udledninger 

“The product durability and lifetime emissions dilemma”

Tirsdag 9. april - kl. 9.00-10.00

EU tilskynder virksomheder til lave produkter, der er lettere at genanvende og som holder længere, som del af EU’s store klimaaftale ’Green Deal’. Selvom det er en positiv udvikling, opstår der et dilemma for virksomheder med energidrevne produkter, da en forlænget levetid betyder, at udledningen af drivhusgasser i produkternes brugsfase stiger. Dette betyder, at virksomheder med energidrevne produkter risikerer at øge deres udledninger ved at øge produktlevetiden. Dette business brief dykker ned i de udfordringer, der er forbundet med dilemmaet og, hvordan virksomheder kan takle dem. 

  • Engagement af leverandører for at reducere emissioner og øge indførslen af grønnere materialer

“Supplier Engagement to Cut Emissions and Increase Adoption of Greener Materials”

Onsdag 10. april - kl. 9.00-10.30

Virksomheder der leverer fysiske produkter kan ofte spore en stor del af deres drivhusgasudledning til forsyningskæden. Men det er svært at reducere disse udledninger, da forsyningskæderne ofte er lange og komplekse. Dette business brief kredser om, hvordan virksomheder kan reducere deres udledninger i forsyningskæden. Emner inkluderer udfordringer og løsninger i forbindelse med leverandørsamarbejde, datahåndtering og foranstaltninger til at øge graden af grønne materialevalg i virksomhedens produkter og forsyningskæde.

  • Opgørelse og reduktion af udledninger fra skov-, jord- og landbrugssektoren (FLAG)

“Science-based targets for Forest, Land and Agriculture (FLAG) sectors”

Torsdag 11. April - kl. 9.00-10.00

Dette business brief giver en introduktion til fastsættelse af klimamål gennem SBTi for landintensive aktiviteter (Forest, land and agriculture, FLAG) og præciserer hvilke virksomheder der forventes at skulle sætte klimamål for FLAG som del af tilslutningen til SBTi. Rapporten fremhæver også vigtige udfordringer og giver anbefalinger til arbejdet med FLAG. 

_____

Hele projektet er støttet af Nordisk Ministerråd med formålet at styrke nordiske virksomheders arbejde med at nå ambitiøse klimamål sat gennem Science Based Targets-initiativet (SBTi).

Læs mere, find Breifs og tilmeld dig webinar her

Disse business briefs og webinarer er målrettet alle virksomheder, der arbejder med samme problemstillinger og står i lignende dilemmaer. De er tilegnet bæredygtigheds -og/eller klimaansvarlige.

Alle briefs og webinarer er gratis for alle virksomheder- også selvom jeres virksomhed endnu ikke er tilsluttet Global Compact. 

Vær opmærksom på at alt tilbydes på engelsk. 

22.04.2024UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Ny bestyrelse i UN Global Compact Network Denmark

13.03.2024UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Vær med til UN Global Compacts Årskonference 2024: Fremtidens Bæredygtighed & ESG

05.03.2024UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

De nordiske UN Global Compact-netværk lancerer tre business briefs med fokus på klima dilemmaer

04.03.2024UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Mere gratis ESG-læring lanceret

12.02.2024UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Gratis læringsforløb om ligestilling i erhvervslivet frem mod Kvindernes internationale kampdag

22.01.2024UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Gratis ESG-læring i fast, nyt format