De fleste vælger besværlig og usikker radonløsning

Som en af de førende leverandører af radonsikring i Danmark har BEWI Insulation opbygget kvalificeret viden om radons påvirkning af indeklima og sundhed samt løsninger, der sikrer mod indtrængning.

Det kan blive en både dyr og uskøn affære at lave radonsikringen om..

I Danmark er byggebranchen forbundet med traditioner og solide byggedyder, men vores stærke byggetraditioner har også en bagside, som medfører, at vi i stor grad bygger, som vi altid har gjort. Dette gør sig blandt andet gældende, når der skal sikres mod radon.

I branchen har vi haft en lang tradition for, at radonsikring udføres med en murfolie og fugning, som ved korrekt udførelse (måske) sikrer, at radon ikke trænger ind i vores boliger og bygninger. Desværre har metoden vist sig ikke altid at være så effektiv, som vi troede, men traditionen ”sidder fast” i os, og det gør det vanskeligt at indføre nye og mere sikre løsninger i branchen.

Det foreskrives, at man radonsikrer en bygning ved en kombination af tætning og trykudligning. BEWI anbefaler, at begge metoder anvendes, da en god tætning skaber optimale forudsætninger for sugpladens effekt. Virksomheden ser mange eksempler på, at særligt de tyndere radonfolier enten fejlmonteres eller går i stykker, mens byggearbejdet pågår.

- Der kan opstå udfordringer med sikringen af radondugen, når der er forskellige faggrupper inde over et projekt. VVS’eren kan komme til at lave huller i betonentreprenørens radonsikring uvidende om, at dette lukker radon ind i bygningen. Det kan også forekomme, at elektrikeren laver huller i dugen, når der føres el og efterfølgende glemmer at tætne den. Vi ser også eksempler på, at nogle skærer huller i dugen, hvis der er kommet vand på den for at lukke vandet ud og glemmer at tætne den. Det er derfor en udsat foranstaltning, hvor det ret sent i byggeprocessen kan gå helt galt, fortæller Martin Bendix, ingeniør og projektrådgiver hos BEWI Insulation Scandinavia.

Radonundersøgelse viser skræmmende tal

I Miljøstyrelsen rapport ”Radonsikring i nybyggeri, dokumentation og teknologiudvikling” fra 2012 undersøges virkningen ved brug af en række bredt repræsentative radonsikrende foranstaltninger i 16 nybyggede boliger i Jylland. Undersøgelsen indeholder dels en praktisk erfaringsopsamling samt målinger i de færdigbyggede huse. Resultatet er nedslående. De praktiske studier påpeger, at der i anlægsfasen er stor risiko for fejl i forbindelse med implementeringen af de radonsikrende tiltag, og for at tiltagene efterfølgende forsømmes af forskellige entrepriser. Af samtlige 16 boliger er der i 8 boliger fundet radonkoncentrationer over 100 Bq/m3, hvilket overstiger det maksimalt tilladte radonniveau for nybyggede huse jf. Bygningsreglementet. 

- Vi anbefaler altid at etablere et suglag med Jackon Radonplade og Jackon Radon Connect, som en ekstra foranstaltning og garanti for, at radonniveauet altid kan nedbringes. Radonsikring på bagkant er både en dyr og uskøn løsning. Jackon Radonplade er bygbar og effektiv, og Jackon Radon Connect sikrer samtidig korrekt placering af aftræksrøret, fortæller Martin Bendix. 

Effekten af Radonpladen er eftervist af SBi. Levetiden for radonpladen i EPS er 60 år iht. BEWI EPD. Korrekt indbygget EPS forventes at have samme levetid som den bygningsdel, det indbygges i.

Arkitekter og rådgivere efterspørger sikker radonløsning

Hos isoleringsproducenten BEWI har man gjort det til en klar mission at oplyse alle byggeriets parter omkring korrekt og bygbar radonsikring. Samtidig har virksomheden som fokus at aflive de mange radonmyter, der florerer i branchen. Med en klar Radon Oplysningsstrategi i rygsækken tager virksomheden både ud til skoler, entreprenører, rådgivere og arkitekter og fortæller om radonudfordringen samt de bygbare og robuste løsninger, der sikrer mod indtrængning. BEWI har indtil nu oplevet stor efterspørgsel på radonundervisning fra uddannelsesinstitutioner, men nu i høj grad også fra arkitekter og rådgivende ingeniører, som virksomheden underviser helt gratis.            

- Vi ved, at radon florerer i vores bygningsmasse som en økonomisk og sundhedsmæssig tikkende bombe, og det har vi gjort til vores mission at lave om på. Til det er der brug for oplysning og en ændring i vores byggetraditioner. På uddannelsesinstitutionerne oplever vi f.eks. stadig, at de studerende bliver skolet i, at det at indtegne en streg på snittegningen er tilstrækkelig radonsikring. Her oplever vi klart, at der fra de udførende er efterspørgsel på en grundigere og mere detaljeret beskrivelse af det radonsikrende tiltag, og at effekten af løsningen overvejende afhænger af bygbarheden, siger Martin Bendix.

I 2021 havde BEWI bl.a. besøg af 200 bygningskonstruktørstuderende fra UCL Erhvervs og Professionshøjskole i Odense, hvor radonsikring var et vigtigt emne på dagsordenen. Lektor ved UCL, Bo From Jacobsen, fortæller om besøget:

- Vi ved nu mere om BEWI produkter, som kan indbygges vigtige steder iht. BR18. Radon skal behandles med omtanke. Det ved vore studerende nu. De kan i højere grad indgå i et projekteringsteam, som kompetente medarbejdere med viden om produkter, der er effektive.

Også salgsmæssigt oplever BEWI en øget interesse for effektive radonsikringsløsninger. Sammenlignet med 2021 har virksomheden næsten fordoblet salget af radonsystemerne.

Ønsker din virksomhed gratis radonundervisning, kan du tilmelde jer her. Adgang til link kræver, at du tilmelder dig via en computer. Ved tilmelding til et radonsikringskursus skal I minimum være 5 personer.

Sikker radonløsning med Jackon Radonplade og Jackon Radon Connect

Jackon Radonplade er en Jackopor® EPS-plade, som er formstøbt med smalle luftkanaler - en såkaldt sugplade. Pladen lægges under nederste lag EPS-isolering i terrændæk for at etablere et suglag mod radon. Med denne metode modarbejdes bygningens radonstøvsuger-effekt, og radon trækkes effektivt og sikkert ud af bygningen via aftræksrøret monteret i Jackon Radon Connect.

Med Jackon Radonplade og Jackon Radon Connect får du sikkerhed for, at du til hver en tid kan nedbringe radonindholdet i indeklimaet med op til 99%. Løsningen er bygbar, robust og sikker.

16.11.2023BEWI Insulation Danmark A/S

Sponseret

BEWI anvender brugt super EPS i ny isolering

18.10.2023BEWI Insulation Danmark A/S

Sponseret

Entreprenør vil anvende Thermomur® i fremtidige byggeprojekter

04.10.2023BEWI Insulation Danmark A/S

Sponseret

BEWI leverer GreenLine, banebrydende genanvendt Flamingo-isolering, til 64 boliger i Ry

06.12.2022BEWI Insulation Danmark A/S

Sponseret

Gem varmekilden i gulvet med Jackons hurtigregulerende gulvvarmeplade

02.12.2022BEWI Insulation Danmark A/S

Sponseret

De fleste vælger besværlig og usikker radonløsning