Danske virksomheder blandt verdens bedste til at sætte ambitiøse klimamål

Virksomheder i Danmark indtager en førerposition, når det gælder om at sætte klimamål gennem det internationale initiativ Science Based Targets (SBTi). Alene C25-virksomhederne vil frem mod 2030 reducere med hvad der svarer til fire gange Danmarks årlige udledninger. Det viser en rapport fra Global Compact Network Denmark udgivet i dag.

”Det er glædeligt at se danske virksomheder vise vejen i klimakampen og sætte helt konkrete klimamål, der rent faktisk sikrer reelle reduktioner, som bidrager til at nå Parisaftalen. Selvom Danmark er et lille land, kan de største virksomheder være med til at inspirere erhvervslivet globalt. De viser, at ambitiøse og klare klimamål kan øge konkurrenceevnen,” siger Sara Krüger Falk, direktør i Global Compact Network Denmark.

Science Based Targets initiative (SBTi) er et non-profit initiativ, hvor virksomheder kan fastsætte og få valideret klimamål, der stemmer overens med klimavidenskaben og bidrager til opnåelsen af FN’s Parisaftale. Bag initiativet står FN’s Global Compact, WWF, CDP og WRI.

Danmarks største virksomheder viser vejen med ambitiøse klimamål
Rapporten giver et øjebliksbillede af danske virksomheders tilslutning til SBTi op mod FN’s klimatopmøde COP27, som finder sted i Egypten i disse dage. Mens en nylig FN-rapport sammenfatter verdens landes utilstrækkelige, nationale klimaplaner, skildrer den nye SBTi-rapport en eksponentiel vækst i virksomheder, der bidrager direkte til at nå internationale klimamål – særligt i Danmark.

112 danske virksomheder har nu tilsluttet sig SBTi. Antallet af tilsluttede virksomheder er fordoblet i forhold til året før, og det ser ud til at fortsætte i de kommende år. Danmark har nu den næsthøjeste andel af SBTi-validerede virksomheder i OECD målt ift. samlet antal virksomheder – kun overgået af Schweiz. Relativt set har Danmark for eksempel dobbelt så mange med som i Storbritannien og syv gange flere end i Tyskland.

Det sætter Danmark i en unik position, ifølge programchef for klima og miljø hos Global Compact Network Denmark, Joachim Marc Christensen:

”Det er alfa og omega, at vi opnår en kritisk masse af virksomheder i SBTi, der kan sikre øget klimahandling hos underleverandører og samarbejdspartnere og dermed skabe en dominoeffekt. Her er det alletiders, at danske virksomheder går forrest. De hjælper med at gøre videnskabsbaserede klimamål til en hygiejnefaktor på internationale markeder. Med stigende klimakrav fra investorer og EU’s kommende direktiv om bæredygtighedsrapportering er det en konkurrencefordel at være på forkant”.

Særligt Danmarks største virksomheder er tilsluttet SBTi. Kigger man på det danske C25-indeks er 19 af virksomhederne med i initiativet, mens 12 af disse har fået deres mål valideret af SBTi.

Og disse virksomheder udgør en ikke helt ubetydelig størrelse. Samlet set har de SBTi-tilsluttede virksomheder i Large Cap (som tæller over 40 af de største børsnoterede virksomheder inkl. C25) en anslået markedsværdi på 2.900 milliarder kroner og en årlig omsætning på mindst 1.470 milliarder kroner. Til sammenligning er Danmarks BNP på 2.500 milliarder kroner.

Effekten er heller ikke til at tage fejl af. Ser vi isoleret på de danske børsnoterede C25-virksomheder, vil de reducere deres emissioner med mindst 167 millioner ton CO2e frem mod 2030. Det svarer til fire gange Danmarks samlede udledninger i 2021.

Danske SMV’er godt med i SBTi
Flere danske SMV’er har også tilsluttet sig initiativet indenfor de seneste par år. De kan benytte sig af den en ”fast-track”-ordning, som gør det hurtige at sætte klimamål for direkte udledninger og udledninger forbundet med brug af energi, varme og køling. Ordningen gør, at den store underskov af mindre danske virksomheder også kan bidrage i den grønne omstilling. Det kan være afgørende for deres markedsposition, fordi de ofte er underleverandører til større danske og udenlandske virksomheder, som i stigende grad stiller krav til underleverandører, store som små.

Stor vilje til at gå i netto-nul senest i 2050
Når det gælder om at gå helt i nul med sine udledninger, er de danske virksomheder også godt med. Hele 35 danske virksomheder har således forpligtet sig gennem SBTi til at gå i netto-nul senest i 2050. Det skal ske ud fra SBTi’s nye Corporate Net-Zero Standard, som kræver, at virksomheder reducerer 90 procent af deres samlede CO2-emissioner, mens maksimalt 10 procent af udledningerne kan tages hånd om ved hjælp af kompensation/offsetting.

Antallet af virksomheder, der sætter net-zero klimamål forventes at stige markant de næste år.

Find rapporten her.

Hovedpointer fra rapporten

  • Rapporten giver et snapshot af danske virksomheders tilslutning til Science Based Targets initiative op til FN’s Klimatopmøde COP27.
  • Der er en eksponentiel vækst i tilslutning både globalt og i Danmark, og langt størstedelen af de danske C25-virksomheder i dag er tilsluttet (side 7).
  • De danske tilsluttede virksomheder i Large Cap udgør en samlet anslået markedsværdi 2.900 mia. DKK – de danske SBTi-virksomheder har således stor impact (side 8).
  • SBTi-tilsluttede virksomheder C25-virksomheder har forpligtet sig til at reducere 167 millioner tons CO2e senest i 2030, hvilket svarer til fire gange Danmarks årlige udledninger (side 9).
  • Danmark ligger blandt de højeste i verden når det gælder antal tilsluttede virksomheder ud af de samlede antal virksomheder, kun overgået af Schweiz (side 16).

Om Science Based Targets initiative
Science Based Targets initiative (SBTi) er et non-profit initiativ, hvor virksomheder kan sætte klimamål, der stemmer overens med klimavidenskaben, og få dem valideret af klimeksperter.
Klimamål fastsat gennem SBTi bidrager samtidig til opnåelsen af Parisaftalen, som påkræver verdens lande at begrænse globale temperaturstigninger til 1,5C ved udgangen af dette århundrede (fra et førindustrielt niveau).
SBTi er baseret på Greenhouse Gas-protokollen og stiftet af FN’s Global Compact (UNGC), CDP, World Resources Institute (WRI) og Verdensnaturfonden (WWF).

Læs mere på sciencebasedtargets.org.

Om rapporten
Rapportens fulde navn er ‘Commitment to the Science Based Targets initiative (SBTi) in Denmark: A Progress Report in the Lead-up to COP27’.

Rapporten er udarbejdet af Axcelfuture sammen med UN Global Compact Network Denmark, bestilt af UN Global Compact Network Denmark, og støttet af Udenrigsministeriet.

12.02.2024UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Gratis læringsforløb om ligestilling i erhvervslivet frem mod Kvindernes internationale kampdag

22.01.2024UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Gratis ESG-læring i fast, nyt format

04.12.2023UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Nordic CEO Statement for a just transition to a net-zero future

09.11.2023UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Ny rapport: Stigende antal danske virksomheder sætter klimamål gennem SBTi

07.11.2023UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Informationswebinar om UN Global Compact Network Denmark

22.09.2023UN Global Compact Network Denmark

Sponseret

Ny statusrapport: De nordiske virksomheders arbejde med bæredygtighed og verdensmål