Danmarks førende måtteleverandør vil skåne verdenshavene for plastik

Enorme mængder af plastik flyder rundt i verdenshavene, forurener drikkevandet og tager livet af millioner af havets dyr. Derfor har Berendsen ligesom bl.a. Dansk Supermarked Group igangsat flere innovative samarbejder om at skåne havet for plastaffald.

Der er 13.000 stykker plastaffald per kvadratkilometer i havet

Mikroplast i drikkevandet, gennemsnitligt 13.000 stykker plastaffald på hver kvadratkilometer i havet – og fiskenet, der efterlades på bunden af verdenshavene og hvert år indfanger, kvæler eller dræber millioner af havdyr som bl.a. hvaler, sæler og skildpadder… Det er nogle af årsagerne til, at verdens regeringsledere og NGO’er lige nu har fokus på at reducere mængden af plastaffald, mens ”Livet i havet” er kommet på listen over FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. På direktionsgangene i de største virksomheder bliver der sideløbende holdt interne ”topmøder” om at integrere verdensmålene i forretningsstrategierne. Som den første supermarkedskæde i Danmark har Føtex nu meldt ud, at de vil stoppe alt salg af engangsservice lavet af plastik. Og hos Berendsen, som er Danmarks førende serviceleverandør indenfor udlejning og vask af måtter til erhvervslivet, er målet om at minimere forbruget og udledningen af plast helt afgørende for valget af samarbejdspartnere.

Plastik forurener og dræber i verdenshavene:

  • ”Livet i havet” er blandt FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling frem mod 2030
  • Der er sket en stigning i havforurening på 26 % siden starten af den industrielle revolution
  • Mikroplast ophobes i dyr op gennem fødekæden, og visse plastprodukter indeholder potentielt sundhedsskadelige stoffer
  • DTU Aqua har ved indfangning af torsk og sild fra Østersøen og Nordsøen fundet mikroplast i næsten hver 4. fisk
  • Ifølge World Animal Protection bliver 640.000 ton fiskeudstyr hvert år tabt eller smidt i verdenshavene – og hvert år dør millioner af havdyr i de efterladte fiskenet, der kaldes ”spøgelsesnet”
  • Plastaffald som fiskesnøre og -garn kan blive i havet i 600 år, før det er nedbrudt

Måtter af 100 % regenereret nylongarn fra bl.a. brugte fiskenet

Berendsen Danmark leverer ca. 2,9 millioner rene måtter til danske virksomheder om året, og en del af dem er lavet af nylon. I 2017 valgte alle nordiske Berendsen-afdelinger, at deres foretrukne måtteproducent fremover skulle være Milliken, der kan fremstille nylonmåtterne af underleverandørens regenererede nylongarn, som bl.a. kommer fra aflagte fiskenet (”spøgelsesnet”) fra bunden af verdens have. Eva Bech Lynggaard, Product and Marketing Manager hos Berendsen Danmark, fortæller:

Vi har samarbejdet med Milliken i flere år, og dét at vi nu har valgt dem som foretrukken måtteproducent skyldes i høj grad vores fælles miljøhensyn. Det har stor værdi for os, at de i dag kan producere vores nylon- og logomåtter af 100 % regenereret nylongarn fra blandt andet fiskenet, der bliver indsamlet, fysisk og kemisk renset, nedbrudt til caprolactam-råstoffer – og formet til nye nylontråde i en kvalitet, der er helt identisk med det oprindelige materiale.”

Det samlede miljøregnskab skal gå op

Som Eva Bech Lynggaard forklarer, ser Berendsen kritisk og holistisk på, hvad der reelt er de mest miljørigtige løsninger. Det er også årsagen til, at Berendsens måtter f.eks. ikke indeholder genbrugsgummi.

Vores måtter skal kunne holde til at blive vasket ugentligt på vores industrivaskerier. Vi kan se, at det regenererede nylongarn, vi bruger til øverste tæppedel af vores måtter, kan holde til akkurat samme antal vaske som før. Men til det tynde, skridsikre gummilag nederst har vi ikke valgt genbrugsgummi, da det tåler færre vaske – og så går det samlede miljøregnskab ikke op, for så skal måtterne kasseres oftere. For os hos Berendsen er det vigtigste ikke, at vi kan markedsføre os på, at vores produkter kun består af genbrugsmaterialer… Vi ser det som det mest ansvarlige, at vores produkter samlet set skåner miljøet mest muligt i hele deres livscyklus.

Projekt med Teknologisk Institut skal opfange mikroplast

En rapport fra Miljøstyrelsen anslår, at tekstilvask står for knap 2 % af den mikroplast, som udledes til vandmiljøet. På Berendsens vaskeri i Karup vaskes der hver dag omkring 50 ton måtter – og fra 2018 har vaskeriet involveret sig i et nyt projekt med bl.a. Teknologisk Institut, der skal undersøge muligheden for at måle udledningen og tidligt i processen fjerne de mikroplastfibre, som naturligt udskilles under industrivask af f.eks. måtter. Det er bl.a. mikroplast fra støv og skosåler, små stykker gummi og mikroskopiske tekstilfibre, som er blandt de mindste former for mikroplast. Projektet er støttet af Miljøstyrelsen og sker også i samarbejde med Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, AL2-Teknik og Dankalk.

Du kan læse Miljø- og Fødevareministeriets artikel om mikroplast-projektet her

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Et mere miljøvenligt hotel med produkter fra Elis

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Få hjælp til klimaregnskabet med Elis’ CO2-beregner

15.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Overskudsvarme sendes fra Elis’ industrivaskeri til beboere i Kjellerup

14.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

QA Manager med stort omsorgshjerte – både internt og eksternt i virksomheden

22.11.2023Elis Danmark A/S

Sponseret

Hos Elis finder mennesker med psykiske udfordringer fodfæste

21.11.2023Elis Danmark A/S

Sponseret

Elis lancerer nu deres mest miljøvenlige måtte til dato