Danmark har stillet forslag om en international SDG-standard

Rigtig mange virksomheder arbejder med FN’s Verdensmål. Men risikoen for SDG-washing og bæredygtighedsindsatser, der ikke gør en forskel, er stor. Derfor er der brug for en ISO-ledelsestandard, der skal hjælpe virksomheder og organisationer med at arbejde systematisk og dokumenterbart med FN’s verdensmål.

Dansk Standard har med opbakning fra en lang række danske og udenlandske interessenter stillet forslag til ISO, om en international SDG-ledelsesstandard, og det forslag er nu officielt sendt ud til afstemning blandt ISO’s 167 medlemslande.

"Vi oplever i Dansk Standard, at mange virksomheder og organisationer har behov for hjælp til at adressere de 17 verdensmål inden for deres forretning, og samtidigt kunne dokumentere over for kunder og samarbejdspartnere, at de reelt bidrager til indfrielse af de mål, de har valgt at arbejde med".

"Med en SDG-ledelsesstandard vil man få et fælles sammenligningsgrundlag og nogle fælles klart definerede målemetoder, som kan hjælpe virksomheder og organisationer med at registrere og dokumentere deres indsats på en troværdig, transparent og ensartet måde", siger Kasper Mühlbach fra Dansk Standard.

Et redskab i kampen mod SDG-washing
Ved at have fælles målemetoder og klare krav til bl.a. dokumentation får man også et effektivt værktøj mod SDG-washing, hvor forbrugere og virksomheder bliver mødt med flotte ord uden at have en reel chance for at vurdere, om der er belæg for påstandene.

Med en ISO-standard, hvor virksomheder og organisationer kan blive certificeret i deres arbejde med verdensmålene, bliver det nemmere at dokumentere, at man arbejder systematisk med verdensmålene og gør en reel forskel, og man øger troværdigheden, fordi ens indsats er verificeret af en uafhængig tredjepart.

"Standarden vil også være en god hjælp til at samle data og give konsolideret rapportering op imod de nye EU-direktiver om bæredygtighedsrapportering (ESG/CSRD), hvor mange i dag er gode til at rapportere på miljøforhold og til dels også på den sociale del, mens der stadig er et stort potentiale når det kommer til rapportering på governance og ledelseskvalitet", siger Kasper Mühlbach.

Der findes allerede flere forskellige lokale og private ordninger, som tilbyder verifikation af arbejdet med SDG’erne, men disse ordninger er ikke udarbejdet på samme grundlag som en international standard, hvor alle interessenter inddrages i arbejdet og man sikrer et bredt forankret og anerkendt fundament Og det kan især besværliggøre dokumentationen igennem forsyningskæden, når kunder og samarbejdspartnere ikke taler samme sprog og det umuliggør en reel akkrediteret certificering som vi kender det fra fx ISO 9001- og ISO 45001-certificeringer

"Fordelene ved en ISO-standard er, at vi får en fælles ramme at arbejde ud fra og et fælles grundlag for dokumentation, der vinder udbredelse i hele verden og som betyder, at vi kan sammenligne og sætte mål på tværs af organisationer og lande. Det vil også betyde, at vi kan lære endnu mere af hinandens erfaringer og udbrede de gode løsninger", siger Kasper Mühlbach.

Se også den internationale side, Dansk Standard har lavet til forslaget: New MSS SDG proposal - Danish Standard (ds.dk)

Du kan læse mere om, hvordan standarder kan bidrage til at indfri verdensmålene her.

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: bæredygtige værdikæder

Finanssektoren og myndigheder vil vide, hvordan virksomheder arbejder med CO2-udledninger og menneskerettigheder i deres værdikæder. Og er du underleverandør får du svært ved at holde din forretning i live, hvis du ikke kan dokumentere, at du har styr på co2, miljø og sociale forhold. Vi ser på krav, værktøjer og best practice i det svære arbejde med at holde styr på forhold, man ikke selv bestemmer over.

08.04.2024Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

14.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

05.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Det nye bygningsdirektiv kalder på standarder

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

27.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Sådan gør du din virksomhed mere modstandsdygtig