Danisco vil bruge sukkerroer til ethanol

Faldende produktion af sukker frigør kapacitet på koncernens tyske fabrik. Og med beslutningen om at benzin og diesel til tyske biler fremover skal tilsættes ethanol, forventer Danisco at få andel i et attraktivt marked.

Til august næste år påbegynder Danisco som den første danske virksomhed en produktion af ethanol på basis af sukkerroer. På billedet ses Daniscos energiindkøbschef, Kent Andersen..

01.02.2008

CSR.dk

Som den første danske virksomhed vil Danisco fra august næste år påbegynde en produktion af ethanol på basis af sukkerroer.

Planen er, at det nye anlæg, der skal placeres i tilknytning til koncernens eksisterende sukkerfabrik i Anklam i det østlige Tyskland, skal producere 55.000 kubikmeter ethanol pr. år.

”Fremstilling af ethanol via sukker er i Europa fortrinsvis baseret på stivelse i korn, og hertil kræves enzymer. Alternativt kan man imidlertid benytte sukker uden brug af enzymer, og det er dette ekstra trin i processen, som kan undgås på den nye fabrik. Samtidig kan vi forøge kapaciteten ved at bruge sukker frem for stivelse,” fortæller Daniscos energiindkøbschef, Kent Andersen.

”Den vestlige verden bliver stadig mere afhængig af den olie, som stammer fra Mellemøsten. Samtidig svinder olieressourcerne. Frygten for direkte mangel på olie, er derfor ikke ubegrundet, og det er ikke mindst i dette perspektiv, at vores nye initiativ skal ses.”

Der er dog flere andre årsager til at Danisco nu vil producere ethanol fra sin tyske fabrik.

Dels har den tyske regering besluttet, at der skal tilsættes ethanol til den benzin, der forhandles i landet. Hertil forudsættes det, at der frem til 2010 skal benyttes mindst 1,5 millioner kubikmeter ethanol. Derfor bliver Daniscos produktion da også i første omgang rettet udelukkende mod det tyske marked. Ydermere befinder fabrikken sig geografisk på et sted, hvorfra den om nødvendigt også kan forsyne det skandinaviske marked. Dertil kommer, at den tyske fabrik på grund af EU’s beslutning om at nedbringe den europæiske sukkerproduktion, får ledig kapacitet.

”Denne kapacitet vil vi gerne udnytte bedst muligt, så vi fortsat kan få god gavn af den eksisterende fabrik”, siger Kent Andersen, som tilføjer, at over halvdelen af kapaciteten i sukkerfabrikken fortsat vil blive benyttet til produktion af 140.000 tons sukker.

Intet spild
I en række lande benytter man enten sukkerrør eller sukkerroer til produktion af ethanol. De to råvarer er imidlertid meget forskellige. Men i forarbejdningen af begge typer produkter bruger man rub og stub fra råvaren. Der er intet spild. Roen har dog den fordel, at plantematerialet kan bruges som et foderprodukt, der giver god fordøjelse hos køer.

”Vi kunne også brænde dette plantemateriale og derved være selvforsynende med energi, lige som i Brasilien. Men foderet fra roen er - som vi ser det i dag - så godt og værdifuldt et produkt, at det ville være ufornuftigt at brænde det af,” forklarer Kent Andersen.

”Dette foder erstatter samtidig brugen af bl.a. hvede og majs. Hvis vi derfor brændte det af, ville vi øge behovet for disse landbrugsprodukter.”

Produktionen af ethanol fra sukkerroer skal ses i lyset af, at EU-landenes produktion af sukker i disse år reduceres med ca. 30 procent. Enkelte sukkerfabrikker lukker, og andre ønsker at producere ethanol i stedet. Til trods for, at sukkerindustrien nu er begyndt at producere ethanol, er det en stadig mindre del af det europæiske landbrugsareal, som er beplantet med sukkerroer.

Stort energioverskud
Daniscos energiindkøbschef fremhæver, at sukkerroer, set ud fra et ethanol-synspunkt er en overordentlig udbytterig afgrøde.

”I forhold til hvede kommer der dobbelt så meget ethanol pr. hektar fra sukkerroer. Foderet fra roen erstatter brugen af hvede og majs, ligesom der produceres en restfraktion, som kan bruges til jordforbedring i økologiske landbrug. Tilmed bruges der en forholdsvis lille mængde gødning til sukkerroer, og det er godt for vandmiljøet.”

På fabrikken i Anklam er produktionen af sukker integreret med produktionen af bioethanol. Herved opnås den mest energirigtige løsning.

”Alt i alt kommer der 50 procent mere energi ud af fabrikken, end der bruges i hele kæden fra landbrug til produktion af ethanol og sukker. Vi har således skabt en forretning, bestående af både sukker og ethanol, som giver et energioverskud, og som dermed samtidig reducerer CO2 udledningen. Foderprodukterne fra ethanol-produktionen reducerer behovet for f.eks. foderhvede og majs med ca. 75.000 tons, svarende til 2.000 hektar. Nettoarealforbruget bliver derfor på ca. 6.000 hektar, eller ca. ni kubikmeter pr. nettohektar. I Brasilien er sukkerudbyttet næsten det samme pr. hektar, men her kan plantedelen ikke bruges som foder. Ethanol i Brasilien vil derfor sandsynligvis beslaglægge et større nettoareal pr. produceret mængde ethanol.”

Kent Andersen tilføjer dog, at selv om Danisco producerer bioethanol, har man langt fra løst hele energiproblemet i transportsektoren.

”Men det betyder ikke, at biotehanol er ufornuftigt. Blot fordi cyklen ikke kan erstatte al transport, er det jo ikke ensbetydende med, at vi skal holde op med at cykle”, siger han.

Større udbytte for landmænd
Fabrikkens kommende produktion er baseret på brug af 1. generations ethanol. Danisco arbejder imidlertid intenst med udvikling af 2. generation, men koncernens energiindkøbschef vurderer, at det endnu varer nogle år, før næste fase i udviklingen af ethanol har nået et niveau, hvor det er konkurrencedygtigt.

”Imidlertid bliver det spændende at følge resultaterne af de forsøg med udvikling af 2. generations ethanol, baseret på halm, som vi sammen med DONG er i gang med i Kalundborg.”

Alligevel er Kent Andersen overbevist om, at 1. generations-ethanol har en lovende fremtid alene som følge af de ændringer, som finder sted på det europæiske sukkermarked.

”Vi må forvente, at den europæiske sukkerproduktion blive mindsket yderligere i fremtiden. I takt hermed vil mange sukkerfabrikker få overkapacitet. Derfor vil landbruget sandsynligvis finde det attraktivt at bibeholde produktionen af sukkerroer, blot beregnet til et andet formål. På den baggrund anser jeg det bestemt ikke for usandsynligt, at der i fremtiden vil ske en opblomstring af sukkerbaseret ethanol.

Endelig er brug af 1. generations-ethanol en god platform for fremtidig udvikling af den næste generation. En række af processerne er de samme, og derfor bliver det næppe specielt vanskeligt at foretage en eventuel omstilling på et senere tidspunkt,” siger Kent Andersen.

Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

Bureau Veritas

Sponseret

Online forum om food waste & loss

Relateret indhold

24.04.2024CSR.dk

Cigaretproducenter skal betale mere for opsamling af skod

24.04.2024CSR.dk

Kunstig intelligens kan bane vej for mere resiliente og regenerative værdikæder

25.04.2024HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB

Sponseret

NEKST – Farvel til gas i danske hjem

24.04.2024DAKOFA

Sponseret

Endnu et ”ja tak” til genbrugsemballagerne

24.04.2024Klimakampen ApS

Sponseret

Få klimavenlige shoppingvaner

24.04.2024Lübech Living ApS

Sponseret

Hvorfor håndlavede produkter?

24.04.2024Bureau Veritas

Sponseret

Vil du Wake Up ⏰ med os?

23.04.2024Bureau Veritas

Sponseret

Webinar: Investér i et bæredygtigt arbejdsmiljø

Jobmarked

Se alle

DEMANT

ESG Reporting Controller

ESG Reporting Controller - this is the opportunity you have been waiting for! You will have one of the most important roles in our ESG journey.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

09.05.2024

DELL A/S

Graduate Account Manager – Join the EMEA Sales Graduate Program!

When you join as a Graduate Account Manager not only will you be embarking on a rewarding career at the heart of technology. You will also be gaining an exceptional all-round experience that will contribute to shaping the future of our business. The program is aimed at building the organization’s future sales leaders with many opportunities to network globally through training and events. Lessons in leadership will also be provided from executives with the possibility to interact and connect with them.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

31.05.2024

Daka Denmark A/S

Studiejob i en af Danmarks største genanvendelsesvirksomheder

Studerer du kommunikation eller markedsføring, og har lyst til at udfordre dine kompetencer i et studierelevant job. Så tilbyder vi et studejob på 15 timer om ugen, med mulighed for at arbejde med hele værktøjskassen inden for markedsføring og kommunikation.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Biodiversitetsspecialist til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at fremme biodiversitet i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du et solidt fagligt grundlag og indsigt i den jura, som knytter sig til naturforvaltning?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, menneskerettigheder og sociale forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre menneskerettigheds-due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, miljømæssige forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre miljømæssig due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

04.05.2024

BESTSELLER

SENIOR ENVIRONMENTAL IMPACT SPECIALIST

Are you passionate about making a difference in the apparel and textiles industry by measuring and communicating environmental impacts? At BESTSELLER, we are committed to accelerating our journey towards a more sustainable future for our industry. Join us on this exciting journey!

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

01.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Ansøgningsfrist

04.05.2024

Fortum Waste Solutions A/S

Apprentice Warehouse

Vil du være lagerelev hos os? Er der en indkøber gemt i dig med flair for god kundeservice, så læs videre her om en spændende mulighed for dig!

Område

Syddanmark

Ansøgningsfrist

30.04.2024

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Sustainable Business Solutions ApS
Efteruddannelse
Sustainability Management i praksis - Forår 24 i Aarhus

Sustainability Management i praksis er en eksklusiv, konkret og handlingsorienteret uddannelse til dig, der har ansvar for ESG og bæredygtighed. Du får overblik og indblik, der gør dig klar til at sætte mål og eksekvere på dem med det samme.

Dato

16.04.2024

Tid

08:30

Sted

Comwell Aarhus, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C

Sustainable Business Solutions ApS
Efteruddannelse
Sustainability Management i praksis - Forår 24 i København

Sustainability Management i praksis er en eksklusiv, konkret og handlingsorienteret uddannelse til dig, der har ansvar for ESG og bæredygtighed. Du får overblik og indblik, der gør dig klar til at sætte mål og eksekvere på dem med det samme.

Dato

23.04.2024

Tid

08:30

Sted

Tivoli Hotel og Congress Center, Arni Magnussons Gade 2 1577 København V

Klappir Nordic ApS
Konference
MEET US AT LOOP FORUM

We have a complete solution for your ESG compliance work, and we would love to discuss opportunities with you!

Dato

24.04.2024

Tid

09:30

Sted

Lokomotivværkstedet - Otto Busses Vej 5A, 2450 København

Byggeriets Samfundsansvar
Seminar
Få styr på ‘S’ i ESG (Aarhus)

Social bæredygtighed bliver i ny international bæredygtighedslovgivning sidestillet med den miljømæssige. Det vil sige, at menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder bliver en lige så vigtig del af byggeriets tilgang til bæredygtighed. En helhedsorienteret tilgang er altså helt afgørende, når vi omstiller vores økonomi og aktiviteter mod fremtidens marked. På dette seminar kan du blive klogere på, hvordan du kan igangsætte initiativer inden for dit ”S” i ESG, der gør dig i stand til at møde den konstante udvikling i markedet. Seminaret udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen.

Dato

25.04.2024

Tid

09:00

Sted

Aarhus

Aros Business Academy
Kursus
Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU)

Bliv projektleder på 6 intensive dage! Vi har skruet et program sammen, hvor du får alle værktøjerne til at STYRE og LEDE dine projekter sikkert i mål. Projektlederuddannelsen består af 3 moduler og vil komme både dig, dit team og din arbejdsgiver til gav

Dato

29.04.2024

Tid

09:00

Sted

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus

SUSTAINX ApS
Webinar
Hvordan lykkes man som ESG-ansvarlig?

Et indblik i opgaver, processer og strategier

Dato

30.04.2024

Tid

11:00

Sted

Teams