Daka ReFood kaster sig nu over genanvendelse af dagrenovation

I Horsens skal madaffald sorteres og genanvendes til størst mulig gavn og mindst mulig belastning for miljøet. Håndteringen af det organiske affald har netop været i udbud, og det er den lokalt baserede virksomhed, Daka ReFood, som har vundet.

Daka ReFoods anlæg i Horsens kommune.

Recirkuleringen af dagrenovationen i Horsens kommune kommer fremover til at foregå lokalt i et unikt samspil mellem borgere, virksomheder og landbrug.

Fra januar 2018 kan man som borger i Horsens regne med, at energien fra ens madaffald ender i naturgasnettet og næringsstofferne på de lokale marker. Det skyldes et nyt samarbejde mellem Horsens kommune og genanvendelsesvirksomheden Daka ReFood. Samarbejdet bliver efter al sandsynlighed et fint eksempel på, hvordan det lokale hensyn kan skabe højere engagement hos borgerne.

Vi håber bevidstheden om, at madaffaldet kommer den lokale landmand til gode, gør noget ved lysten til at sortere. Der er nemlig meget mere følelse af mening ift. korrekt sortering, når resultatet er håndgribeligt og lige uden for vinduet, ” siger Birger Parsberg Olesen, forretningsområdechef for Daka ReFood.

Indtil nu har Daka ReFood kun arbejdet med organisk affald fra erhverv, så aftalen med Horsens Kommune er første gang virksomheden giver sig i kast med fraktioner fra de private husholdninger:

Vi er enormt glade for at kunne starte dette nye eventyr i vores egen kommune. Vores stærke kompetencer inden for håndtering og genanvendelse af madaffald kombineret med fælles visioner for cirkulær økonomi er et stærkt udgangspunkt for samarbejdet,” tilføjer Olesen.

Daka ReFood skal ikke stå for selve indsamlingen ude hos borgerne, men derimod den efterfølgende transport, behandling og genanvendelse. Herefter samles madaffaldet og køres til Daka ReFoods behandlingsanlæg, som er bygget sammen med Horsens Bioenergis biogasanlæg.

Fordelene ved bioforgasning er mange. Først og fremmest er det en vedvarende og CO2-neutral energiform. Derudover reduceres lugtgener og udledningen af drivhusgasser. Og så er gødningen mere effektiv og bedre for grundvandet pga. den optimerede kvælstofudnyttelse.

04.12.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Organisk gødning giver harmoniske juletræer

29.09.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Ufattelige mængder mad går stadig til spilde - kan detailhandlen gøre mere, hurtigere?

12.07.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Virksomhederne risikerer bøde for ikke at affaldssortere, men er dårligt informerede

26.05.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Daka Denmarks A/S årsregnskab 2022

19.05.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

ISS Facility Services og Bygningsstyrelsen modtager certificering fra REFOOD mærket

19.05.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Dansk 2. generationsbiodiesel er fra animalske biprodukter - ikke friturefedt