Connie Hedegaard talte om FN’s Verdensmål for fulde huse i Odense

Salen var propfyldt da Connie Hedegaard talte ved Odense Bæredygtighedsråds konference om FN’s Verdensmål på Odense Rådhus. Der var også oplæg ved Peter Rahbæk Juel, borgmester, Camilla Haustrup Hermansen, Plus Pack A/S og Tania Dethlefsen, Sex & Samfund

Peter Rahbæk Juel, borgmester og fmd. for Odense Bæredygtighedsråd og Connie Hedegaard.

Det var femte gang at Odense Bæredygtighedsråd var vært ved en velbesøgt konference om bæredygtighed på Odense Rådhus. Knap 200 personer fra vidt forskellige brancher med interesse for bæredygtighed havde tilmeldt sig arrangementet, som var sat i søen af bæredygtighedsrådet i samarbejde med bl.a. Udvikling Fyn, MiljøForum Fyn, Fynsk Erhverv, LO Fyn, DI Fyn og IDA Fyn.

Konferencens hovedformål var at sætte spot på, hvordan der skabes sammenhæng mellem lokale aktørers konkrete bæredygtighedsindsats og så de store globale visioner, som er formuleret i verdensmålene. 

I sit oplæg fortalte Connie Hedegaard bl.a. om, hvordan FN’s Verdensmål sætter en fælles global ramme for bæredygtighed for virksomheder, organisationer, kommuner, uddannelsesinstitutioner, regeringer og mennesker verden over. Derudover at verdensmålenen både er en nødvendighed og en gave til os alle. Det er nødvendigt med en øget indsats for klimaet, udryddelse af fattigdom, mere lighed mellem mennesker, uddannelse til alle, ligestilling for kvinder og piger, sundhed for alle og meget mere. 

Peter Rahbæk Juel, borgmester og formand for Odense Bæredygtighedsråd fortalte bl.a., at Odense Kommune er klar til at tage sin del af ansvaret. Et samlet Byråd har i det seneste budgetforlig besluttet at opprioritere Odense Kommunes arbejde med at implementere verdensmålene. Et udvalg bestående af 12 repræsentanter fra virksomheder, kommunens selskaber, uddannelsesinstitutioner, fagforeninger samt kommunikationskapaciteter og eksperter er nedsat. Verdensmål Udvalget skal rådgive kommunen om, hvordan den omsætter de 17 mål til virkelighed og implementerer dem i kommunens arbejde. For at understøtte udvalgets arbejde med at udbrede verdensmålene i Odense, har Odense Byråd i årets budgetforlig afsat 1,5 mio. kr. til udvalget.

Camilla Haustrup Hermansen, medejer og direktør for forretningsudvikling og marketing, Plus Pack A/S fortalte bl.a. om, hvordan virksomheden i en årrække har arbejdet strategisk med bæredygtighed og om hvordan denne indsats nu kobles til verdensmålene. Innovation og bæredygtighed er et strategisk fokusområde for virksomheden og udviklingsarbejdet sker i tæt samarbejde med kunder, leverandører og slutbrugere. Under indsatsen har Plus Pack bl.a. fokus på at udvikle bæredygtige emballageløsninger, minimere brug af ressourcer og forhindre madspild.

Tania Dethlefsen, vicegeneralsekretær for Sex & Samfund fortalte bl.a. om hvordan Sex & Samfund ved at arbejde med verdensmålenen har opnået en langt mere integreret og tværsektoriel tilgang til organisationens arbejde. Derudover har verdensmålene givet organisationen et fælles sprog som styrker samarbejdet med andre organisationer, ministerier, vidensinstitutioner og virksomheder. Sex & Samfund har gennem arbejdet med verdensmålene indgået partnerskab med Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU). Endelig har Sex & Samfunds verdensmålsindsats medvirket til at sikre en strategisk partnerskabsaftale med Danida på årligt 20 mio. kr.

Ved konferencen signerede Connie Hedegaard en fodbold med verdensmålene påtrykt. Fodbolden vil i den kommende tid vil blive sat i spil blandt aktører i Odense, som arbejder med verdensmålene. 

Om Odense Bæredygtighedsråd
Odense Bæredygtighedsråd er bredt sammensat på tværs af private og offentlige aktører og har medlemmer, der har kompetencer inden for bl.a. miljø, sundhed, økonomi og sociale forhold.

03.09.2019Odense Bæredygtighedsråd

Sponseret

Tuyen Phan vinder Hverdagsaktivisten 2019

29.08.2019Odense Bæredygtighedsråd

Sponseret

Bæredygtig emballage vinder Odense Verdensmålspris 2019

Plus Pack A/S er nomineret til Odense Verdensmålspris

25.08.2019Odense Bæredygtighedsråd

Sponseret

21.08.2019Odense Bæredygtighedsråd

Sponseret

Borgere er nomineret til Klimapris for regnvandsløsninger

20.08.2019Odense Bæredygtighedsråd

Sponseret

exodraft A/S er nomineret til Klimaprisen

14.08.2019Odense Bæredygtighedsråd

Sponseret

12 nominerede til Odenses verdensmålspriser er fundet