Cirkulære klæder skaber klimabevidste folk og grønne muligheder

Det er godt nyt, når mode og tekstiler også handler om bæredygtighed og cirkulær økonomi. For således kan cirkulære klæder skabe folk, som understøtter en grønnere produktion og brug af tekstiler.

Klæder skaber folk. Og mode har altid været toneangivende for de trends, som forbrugerne følger..

Tekstiler er en af de mest klimabelastende forbrugsgoder, har Det Europæiske Miljøagentur anslået. Faktisk medfører det europæiske forbrug af tøj, tæpper, møbelstof og andre tekstiler udledninger, der svarer til 654 kg CO2 per person om året.

Derfor vil det bidrage til en væsentlig reduktion af CO2-udledning, hvis tekstilproduktionen blev omdannet til en grønnere produktion og forbrug ved at genbruge og genanvende tekstiler.

- Vi ser allerede nu, at både forbrugere og bl.a. de store professionelle handelsplatforme, særligt inden for mode, er begyndt at stille krav om bæredygtighed til deres leverandører, herunder de danske modevirksomheder. Derfor er det vigtigt, at de danske mode- og tekstilvirksomheder er med i den grønne omstilling, fortæller Berit Holbech Asmussen, chefkonsulent i Dansk Standard.

Ny mulighed for en dansk styrkeposition

Danmark har stærke designtraditioner og har også vist evner til at gå forrest med grønne løsninger. Derfor har den danske mode- og tekstilbranche stort potentiale til at blive verdensførende inden for bæredygtig mode og tekstiler. En mulighed, som, hvis den udnyttes, kan være med til at skabe den næste styrkeposition for bl.a. de danske mode- og tekstilvirksomheder. Her kan aktiv deltagelse i udviklingen af nye standarder for cirkulær økonomi og tekstiler være en hjælp for de danske virksomheder til at positionere sig på et internationalt marked.

- Standarder er en slags fælles spilleregler, som definerer krav og best practise for bl.a. kvalitet, processer og dokumentation inden for en branche eller et specifikt område. Og de, som er med i arbejdet med at forme standarderne, er med til at sætte spillereglerne, forklarer Berit Holbech Asmussen.

Arbejdet med de nye standarder er allerede i gang, og flere danske organisationer og virksomheder deltager i udviklingen og formuleringen af de første standarder, der skal understøtte en bæredygtig og cirkulær produktion og brug af tekstiler. Arbejdet foregår på europæisk plan, hvor formålet er at udvikle europæiske standarder, så omstillingen kan implementeres i hele Europa og på tværs af samarbejdspartnere. Standarderne for cirkulære tekstiler omfatter, ud over tøj og mode, også tekstiler til bolig og møbler mm.

Alle med viden og interesse inden for området er velkomne i det danske udvalg, S-882, som er med til at udvikle de europæiske standarder for cirkulær økonomi og tekstiler.

Tekstilbranchen bruger standarder og miljømærker i den grønne omstilling

For at leve op til både myndigheders og forbrugernes stigende krav og efterspørgsel på bæredygtighed er brancheforeningen Dansk Mode & Textil og Dansk Standard i løbende dialog omkring den omstilling, som tekstilbranchen allerede er i gang med.

- Dansk Standard er gået sammen med Dansk Mode & Textil om at styrke branchens bæredygtighed. Fx mødes branchens aktører d. 14. april 2023 i København for at drøfte de krav, som bl.a. EU’s tekstilstrategi, nuværende og kommende miljøkrav stiller til tekstilbranchen. Her vil der være særligt fokus på de nye bæredygtighedsinitiativer og aktørerne, der står bag dem, samt hvordan standarder og miljømærker bl.a. kan være med til at udbrede løsningerne, stille de rigtige krav til, hvornår tekstiler er bæredygtige, samt hvordan standarderne kan bruges som afsæt til kommunikation og markedsføring, fortæller Berit Holbech Asmussen.

Arrangementet forventes også at blive holdt senere på året i Herning.

- Der er rigtig mange kreative og innovative aktører i Danmark – og dem vil vi gerne i dialog med og også gerne invitere til at deltage i udviklingen af de kommende europæiske standarder for cirkularitet på tekstilområdet. For igennem arbejdet med udviklingen af standarderne kan de nemlig få indflydelse på de kommende markedskrav, som vil blive påvirket af de standarder, der kommer, og som også skal hjælpe tekstilaktører med fx at leve op til EU’s tekstilstrategi og -krav, siger Berit Holbech Asmussen

Hvorfor er standarder vigtige for cirkulær økonomi og tekstiler?

For at branchen for alvor kan arbejde hen imod en grøn omstilling, er det vigtigt, at alle aktører på tværs af kæden arbejde i samme retning og har samme forståelse af, hvad der er grønt og cirkulært. Derfor er der brug for et fælles sprog på tværs af aktører og lande, så alle i værdikæden ved, hvad der menes, når man fx taler om genanvendelse.

- Desuden er der behov for fælles processer – fx hjælp til, hvordan tøj skal designes til minimering af miljøbelastningen og maksimering af mulighederne for at forlænge dets levetid via reparation og genbrug samt genanvendelse af materialerne. Der vil i standarderne blive taget højde for hele værdikæden, som skal påvirkes så den bliver cirkulær, og så dét, som før var affald, bliver til input i ny produktion, fortæller Berit Holbech Asmussen.

Designere og producenter samt andre aktører har desuden behov for at kunne dokumentere, at de arbejder cirkulært, også for at branchen kan undgå greenwashing. Det er der stigende krav fra EU-Kommissionen om – fx ift. producentansvar, eco-design – og bæredygtige investeringer, hvor EU's taksonomi vil have fokus på at understøtte virksomheder, som kan bevise, at de arbejder bæredygtigt.

Mere information

Hvis du vil vide mere om arbejdet med standarder for cirkulær økonomi og tekstiler, kan du læse mere på udvalgets side, Cirkulære tekstiler – S-882, eller kontakte chefkonsulent Berit Holbech Asmussen.

08.04.2024Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

14.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

05.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Det nye bygningsdirektiv kalder på standarder

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

27.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Sådan gør du din virksomhed mere modstandsdygtig