Cirkulær økonomi skal være et strategisk ledelsesværktøj

En kommende ledelsesstandard for cirkulær økonomi skal give virksomheder værktøjer til at integrere cirkulær økonomi i deres strategi. De indledende spadestik er allerede taget og danske virksomheder har god mulighed for at få indflydelse på standarden.

Arbejdet med udviklingen af en international ledelsesstandard for cirkulær økonomi er så småt i gang i regi af den internationale standardiseringsorganisation, ISO. Standarden skal hjælpe virksomheder og organisationer til at håndtere miljømæssige, økonomiske og sociale udfordringer inden for rammerne af bæredygtig udvikling og FN’s verdensmål. 

Den kommende standard skal vejlede virksomheder til at vurdere muligheder og begrænsninger for at implementere cirkulær økonomi i deres strategi samt mulighed for at dokumentere, at de har integreret cirkulær økonomi i deres forretning.

- Ledelsesstandarden for cirkulær økonomi bliver et redskab til at definere, hvad der forventes af en virksomhed som led i udviklingen af dens strategi for cirkulær økonomi og FN’s verdensmål. Som noget af det første vil der blive udarbejdet en ramme for terminologien for cirkulær økonomi, så der er fælles international enighed om, hvad der menes med cirkulær økonomi og begreberne omkring det fortæller Charlotte Vincentz Fischer, seniorkonsulent i Dansk Standard og uddyber:

- Lige nu er cirkulær økonomi en lidt diffus størrelse, men det skal standarder blandt andet hjælpe med at konkretisere.

Cirkulær økonomi er mere end affaldsgenanvendelse

Cirkulær økonomi er ifølge Charlotte Vincentz Fischer mere komplekst end blot affalds- og ressourcegenanvendelse, og derfor er det vigtigt at have standarder, der definerer, hvad det er, og som virksomheder, myndigheder og organisationer kan henvise til.

- I de kommende standarder for cirkulær økonomi vil der være fokus på flere områder, som hver især er en betydningsfuld del af en bæredygtig udvikling, fx bæredygtige indkøb og levetidsforlængelse for produkter, siger Charlotte Vincentz Fischer.

Der er altså tale om en serie af standarder, som skal give en fælles ramme for arbejdet med omstillingen til cirkulær økonomi. Det indledende arbejde er i gang, men selve arbejdet med standarderne går først i gang i forår/sommer 2020. Det er altså endnu ikke endeligt besluttet, præcis hvilke områder der vil være fokus på. 

Som optakt til selve standardiseringsarbejdet har fire ad hoc-grupper siden efteråret 2019 været i gang.  De fire grupper har udarbejdet de forslag, der skal arbejdes videre med til de kommende internationale standarder for cirkulær økonomi inden for følgende områder: Framework, ledelsesstandard, nye forretningsmodeller, målemetoder og lokale tiltag f.eks. industriel symbiose. 

Fra dansk side har der været deltagelse i alle fire ad hoc-grupper.

- Selve indholdet af de kommende internationale standarder, er en del af det arbejde, som går i gang i de internationale arbejdsgrupper til foråret, men de første spadestik er allerede taget med forslag til arbejdsemner fra de fire ad hoc-grupper, fortæller Charlotte Vincentz Fischer og uddyber:

- Noget af det første der skal på plads er framework og rammen for hele arbejdet med internationale standarder for cirkulær økonomi – herunder definitioner og begreber, som der skal skabes enighed om for at sikre et fælles sprog og en fælles referenceramme.

I arbejdet med de fælles internationale standarder tager man udgangspunkt i eksisterende standarder og erfaringer fra de europæiske lande. Frankrig, England og Brasilien har allerede nationale ledelsesstandarder for cirkulær økonomi, og der er i det hele taget mange forskellige nationale og regionale initiativer i gang. Bl.a. har den Europæiske standardiseringsorganisation CEN de seneste år arbejdet på at udarbejde standarder for materialeeffektivitet i energirelaterede produkter.

Gode muligheder for at få indflydelse på den kommende standard

Der er da også stor interesse for arbejdet med de kommende standarder – ikke blot fra dansk side, men i det hele taget. Der er således hele 59 aktivt deltagende lande, herunder flere udviklingslande, og derudover 13 observerende lande. Frankrig har formandskabet og sekretariatet.

Illustration af hvilke lande der deltager i arbejdet sendes separat.

Alle har mulighed for at få indflydelse på de kommende standarder, som forventes færdige i løbet af to til tre år. Når selve standardiseringsarbejdet begynder i foråret/sommeren 2020, deltager Danmark med det danske udvalg for cirkulær økonomi, S-863, som på nuværende tidspunkt tæller otte medlemmer:

  • 2.-0 LCA Consultants ApS
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Disa Industries A/S
  • Erhvervshus Hovedstaden S/I
  • Grundfos Holding A/S
  • Miljø- og Fødevareministeriet
  • Novozymes A/S
  • VELUX A/S

Læs mere om arbejdet med de kommende ledelsesstandarder for cirkulær økonomi og muligheder for at deltage her: www.ds.dk/s-863

CV

Charlotte Vincentz Fischer er seniorkonsulent i Dansk Standard og har 20 års erfaring med at understøtte den grønne omstilling. De seneste år med særligt fokus på international standardisering indenfor miljø, bæredygtighed og cirkulær økonomi, hvor hun bl.a.  har arbejdet indgående med, hvordan standarder kan understøtte virksomheders omstilling til bæredygtige forretningsmodeller. Charlotte er uddannet cand.techn.soc.

08.04.2024Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

14.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

05.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Det nye bygningsdirektiv kalder på standarder

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

27.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Sådan gør du din virksomhed mere modstandsdygtig