Cirkulær økonomi - ”Er det blot at producere møbler af genavendte materialer? Det mener Wehlers IKKE, at det er.”

Møbelbrandet Wehlers har med succes implementeret Cirkulær Økonomi som et bærende element i forretnings-modellen. Både i produktionen af nye møbler og under- og efter- brug. Wehlers ECO-System sikrer, at møbler fremstillet af genanvendte materialer bliver cirkuleret, til gensalg eller genbanvendelse.

28.04.2022

Sponseret

Wehlers

Wehlers Vision er ”Ressourcer til alle i en ren verden”. Wehlers anderkender, at igennem en lineær forretningsmodel vil anvendelsen af cirkulære materialer, (genanvendelse) kun udsætte overforbrug af ressourcer.
Derved ikke er bæredygtig på lang sigt men blot en form for Green Washing i forsøget, at gøre den enkelte virksomhed bæredygtig. Virksomheder skal DELTAGE i indsamlingen og genanvendelsen af de materialer, de introducerer til markeder og derigennem tage fuldt ansvar. Igennem det ansvar fremkommer møblets sande pris: Løn + Materialer + Indsamling til genanvendelse.

CIRKULÆR ØKONOMI:
I dag tales der om CIRKULÆR ØKONOMI på to områder:

  1. ”Pre- consumption CIRKULÆR” - produktion ved hjælp af genanvendte materialer.
  2. ”Post- consumption CIRKULÆR” - mulighed for genanvendelse af materialet.

Altså cirkulær før og efter brug af produkter.

Flere & flere brands kommunikerer CIRKULÆR ØKONOMI i forklædning (1. pre-consumption CIRKLUÆR), hvilket IKKE løser den bæredygtige udfordring: Ressource-knaphed vedrørende overforbrug af jordens ressourcer. Modellen forlænger blot problemerne uden reel løsningsmodel. Altså, ”Single Use”, om end genanvendte materialer benyttes. Meget godt - men ingen reel løsning, de materialerne ender som uudnyttet affald efter brug alligevel.

Udfordring: Den lineære forretningsmodel forklædt som CIRKULÆRE ØKONOMI

Mange virksomheder kommunikerer CIRKULÆR ØKONOMI med en lineær forretningsmodel. Når produktet er solgt, er det glemt og blot en del af profitten. Det CIRKULÆRE argument fremkommer igennem brug af genanvendte materialer. Den model udskyder det egentlige problem, men løser det ikke. Der er med andre ord tale om en LINÆR-model, forklædt som CIRKULÆR.

Eksempel på Wehlers CIKULÆRE model:
Wehlers R.U.M.- stol er fremstillet af genanvendt fiskenet. R.U.M.- sælges til kunder, der vedkender sig bæredygtig adfærd. R.U.M. indsamles efter brug og gensælges eller bringes tilbage til forsyningskæden, hvor efter materialerne indgå til produktion af nye R.U.M.- stole FULD CIRKULÆR ØKONOMI. Wehlers ECO-system og bæredygtige bidrag i møbelbranchen.

Netop her, adskiller Wehlers sig fra andre gode brands – Wehlers gør det på den måde ansvarsfuldt. Med fokus på Visionen: ”En ren fremtid med ressourcer til alle”

Løsningen?
Når Wehlers introducerer nye designs, sker det med ufravigelige fokus: ”Begin with the end in mind”.

Det betyder at, materialer skal kunne genanvendes og at udvalgte leverandører er villige til at tage retur til genanvendelse. Netop det sikrer ressourcer til de næste generationer og undgår affald. Væsentlig reduktion af Co2 ved genbrug, men det er en anden positiv sideeffekt.

For Wehlers kunderne betyder det, at de indgår i den bæredygtige & fuld cirkulære forretningsmodel og undgår at skulle bruge ressourcer på at møbler bortskaffes – Wehlers tager sig af det via ECO- systemet. Det er med andre ord godt for den berømte & bæredygtige ”Triple Bottom” line: People - Planet – Profit.

Vi hos Wehlers er drevet af et værdigrundlag, der hviler på ansvarlighed og en reel løsning. Vi har egentlig let ved at sige ”nej tak” til muligheder, der ikke er FULDT CIKULÆRE & samarbejder med leverandører, der ikke vil indgå i løsningen.

Fakta Boks:

Forfatter: Henrik Holm

  1. Linkedin
  2. Mobil: +45 2567 1638

Webaddresses:
Wehlers - Brand owner og bæredygtige

JK Office - Retailer og salgskanal af genanvendte møbler

Letbek - Udvikling of producent af genavendt plastik fra havet

Ocean clean up - Indsamler plastik fra havet

Plastix -Sorterer og leverer råvarer

Wehlers R.U.M. Designet af www.cfmoller.com/
Wehlers R.U.M. Er en forkortelse af ”Re-Used Materials”.
Wehlers R.U.M. Fremstilles af fiskenet, e-Waste og affald fra Carlsberg– uden tilsætning af ”ugly substances” og uden tilsatte farvestoffer

Impact:
Wehlers har

  • fjernet mere end 4 tons fiskenet
  • fjernet mere end 2 tons e-Waste
  • implementeret et ECO- system sikrer, at der er ressourcer til alle for fremtiden OG at affaldet ikke ender i havet igen

Wehlers Awards:

  • Green Product Awards
  • Iconic Awards, Interior & Best of the Best
  • Interior Award, sustainability

Wehlers er B-Corporation Certified

Konklusioner:
Hvis R.U.M.- stolen fremstillet af affald i havet fra fiskeindustrien, indgik i den model, ville stolen ende i havet igen – Herved er problemet ikke løst – blot udskudt.

CIRKULÆR ØKONOMI forklædt i en lineær forretningsmodel, betragter Wehlers som Green Washing. Hvis Wehlers kun gik halvdelen af vejen med indsatsen på CIRKULÆR ØKONOMI, ville problemet med affald mangle en reel løsning. Herved blot være et beskæftigelsesprojekt og efterlade udfordringen med bjerge af affald til de næste generationer

Eksempel:
I slutningen af sidste år bragte Wehlers sæder og rygge af fiskenet tilbage til leverandøren, med beskeden om, at det affald skal benyttes til næste produktion. Indsamling af affald til benyttelse til produktion til nye R.U.M.- stole.

Efter et genkøb hos en bæredygtig kunde, indsamlede Wehlers de R.U.M—stole, der var til overs, restaurere dem og bragte Wehlers R.U.M.- stole ud til en kunde, at sælge cirkulerede møbler i Aarhus. Til gavn for os alle og ikke mindst for miljøet. Således virker Wehlers ECO- System og bæredygtige bidrag i modsætning til en lineær forretningsmodel, der blot er lineær.

Herved er fuld CIRKULÆR ØKONOMI ikke blot noget vi siger - Det er noget vi gør. Fra design til genbrug af materialer. Igen og igen.

Wehlers har modtaget mange komplimenter og vundet flere priser undervejs for den bæredygtige indsats For R.U.M. Et citat står meget klart i erindringen:
”R.U.M.- må være den mest bæredygtige stol, der findes” – Karen Noeberg Indretningsprofessionel

11.08.2022Wehlers

Sponseret

Den cirkulære rejse begynder ude på havet

28.04.2022Wehlers

Sponseret

Cirkulær økonomi - ”Er det blot at producere møbler af genavendte materialer? Det mener Wehlers IKKE, at det er.”

05.10.2021Wehlers

Sponseret

Wehlers: From fishing net to chair designs

19.05.2021Wehlers

Sponseret

A Chair Designed to Change the Furniture Industry

12.11.2020Wehlers

Sponseret

Wehlers.com vinder - igen - internationale priser for deres arbejde med bæredygtighed

14.04.2020Wehlers

Sponseret

Wehlers arbejder for at ændre møbelindustrien