BioTrans Nordic løb af med Odense Bæredygtighedspris 2014

BioTrans Nordic fik overrakt Odense Bæredygtighedspris Anker Boye foran en propfyldt festsal på Odense Rådhus. Som begrundelse for at det blev BioTrans, der løb af med prisen, fortalte Anker Boye at det bæredygtige er et pejlemærke for virksomheden

Anker Boye giver diplomet til Søren Jeberg og Søren Pihl fra BioTrans Nordic..

Odense Bæredygtighedsråds formand Anker Boye glæder sig over, at BioTrans Nordic viser, at vækst og bæredygtighed går hånd i hånd:

- Vi har brug for vækst, hvis Odense skal overkomme de store udfordringer, vi står over for. Og så glæder det mig selvfølgelig, når en odenseansk virksomhed tjener penge på en bæredygtig løsning, samtidig med at den bl.a. arbejder målrettet med miljø- og sundhedsaspekter. Og det vil Odense Bæredygtighedsråd gerne belønne med denne pris, siger Anker Boye.

Det var en glad direktør, Søren Jeberg, der modtog diplomet for Bæredygtighedsprisen.

- Vi er meget taknemlige og stolte for prisen, siger en af iværksætterne, Søren Jeberg, en pris som vi følte, at vi var i stærk konkurrence om. Vi håber, at prisen er med til at gøre opmærksom på vores miljøprojekt i Odense, omkring i Danmark, snart også i udlandet. Rigtig mange virksomheder, uddannelsesorganisationer, kommuner med flere har allerede vist interesse for vores produkt, og vi håber da, at den interesse bliver større i fremtiden, ikke mindst med denne præmiering, slutter Søren Jeberg.

Om BioTrans Nordic 

BioTrans Nordic arbejder for at øge bæredygtig udnyttelse af madaffald fra køkkener. Arbejdsmiljø, hygiejne, ressourceudnyttelse, grøn energi, sparet CO2 og god økonomi er i højsædet.

BioTrans systemet er et automatisk og lukket system, som fjerner madaffald direkte fra køkkenet. Det betyder færre tunge løft, mindre håndtering af madaffald og øget effektivitet. Samtidig er løsningen lugtfri, og almindelige affaldsbeholdere undgås – resultatet er bedre hygiejne i køkkenet.

BioMasteren kværner madaffaldet, og pumper det via et lukket system til en tank som blot tømmes 6-10 gange om året, hvilket reducerer CO2 udledning fra transporten. Den kværnede biomasse bruges til produktion af biogas, og samtidig recirkuleres næringsstoffer og organisk materiale til jordbrug.

Foruden BioTrans Nordic var også NCC Green Asphalt og Naboskabsambassadørerne nomineret til Odense Bæredygtighedspris 2014.

Om Odense Bæredygtighedspris
Odense Bæredygtighedspris uddeles af Odense Bæredygtighedsråd og gives til et bæredygtigt initiativ i Odense, der er gennemtænkt i forhold til de tre elementer i begrebet bæredygtighed: sociale forhold, økonomi og miljø. Som en hjælp til at arbejde med den bæredygtige dimension af kandidaternes initiativ, har de kunnet downloade et Bæredygtighedsværktøj. Værktøjet er opbygget som et puslespil med tre farver, som illustrerer den socialt, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed. De enkelte brikker er delemner af de tre dimensioner af bæredygtighed. Se den vedhæftede grafik eller læs mere på www.odense.dk/baeredygtighedspris.

Om Odense Bæredygtighedsråd
Odense Bæredygtighedsråd arbejder for at skabe nye bæredygtige løsninger i Odense og rådet er bredt sammensat af personer fra både private og offentlige aktører, som har kompetencer indenfor miljø, sundhed, økonomi og sociale forhold.

03.09.2019Odense Bæredygtighedsråd

Sponseret

Tuyen Phan vinder Hverdagsaktivisten 2019

29.08.2019Odense Bæredygtighedsråd

Sponseret

Bæredygtig emballage vinder Odense Verdensmålspris 2019

Plus Pack A/S er nomineret til Odense Verdensmålspris

25.08.2019Odense Bæredygtighedsråd

Sponseret

21.08.2019Odense Bæredygtighedsråd

Sponseret

Borgere er nomineret til Klimapris for regnvandsløsninger

20.08.2019Odense Bæredygtighedsråd

Sponseret

exodraft A/S er nomineret til Klimaprisen

14.08.2019Odense Bæredygtighedsråd

Sponseret

12 nominerede til Odenses verdensmålspriser er fundet