Berendsen Textil Service A/S nomineret til CSR Strategy Prize 2015

Den årlige fejring af virksomheder i Danmark, som kombinerer samfundsansvar med forretning, CSR Awards, afholdes i år den 7. oktober, og traditionen tro uddeler KPMG her årets CSR Strategy Prize. Berendsen Textil Service A/S er blandt de tre nominerede virksomheder til den fornemme pris.

Mindsket brug af kemikalier

Juryen fremhæver i sin begrundelse for nomineringen især Berendsens systematik  i CSR arbejdet og Berendsens store indsats for at mindske brugen af kemikalier, blandt andet gennem udvikling af nye produkter og processer fra bomuldsproduktion til nye produkter.

Stor anerkendelse
”Ansvarlighed er et vigtigt led i vores værdibaserede samarbejde med kunder, medarbejdere og øvrige interessenter. Vi er er derfor stolte over denne store anerkendelse af de tiltag, som vi har gennemført de seneste år som en del af at være en ansvarlig virksomhed”, siger Berendsens CSR-chef Anne-Sophie Stokbro.

OM KPMG CSR Strategy Prize 
KPMG CSR strategiprisen tildeles den virksomhed, som i særlig grad viser, at CSR eller bæredygtighed er tænkt ind i forretningen, og hvor CSR-strategien er med til at forløse et potentiale – hos kunderne, medarbejderne eller i samfundet.

Langsigtet forretningsmæssig succes afhænger af, at virksomheden forstår at styre risici, gentænke de traditionelle forretningsmodeller og forløse nye kommercielle muligheder. De virksomheder, der står stærkt i fremtiden er dem, der reagerer på miljømæssige og sociale forandringer og arbejder for at vende dem til muligheder – for forretningen og samfundet.

Vinderen af KPMG CSR Strategy Prize skal derfor kunne demonstrere, at den gennem sin CSR-strategi har bidraget til at udfordre og udvikle gængse forretningsmodeller, skabe bæredygtig vækst eller understøtte innovation gennem strategisk CSR.

De nominerede til CSR Strategy Prize 2015 er: Berendsen Textil Service A/S, Egetæpper og Duba-B8. 

Om CSR Awards
Det er CSR Fonden, der står bag CSR Awards, som i år afholdes 7. oktober i Vejle. Det er 5. gang prisuddelingen finder sted, og den er en fejring af alle de virksomheder i Danmark, som kombinerer samfundsansvar med forretning. I år taler blandt andet: Jørgen Vig Knudstorp, Adm. Dir. for LEGO Koncernen, Dr Mo Ibrahim, Founder and Chair of the Mo Ibrahim Foundation, William McDonough, Designer and Sustainable growth pioneer og Morten Albæk, Managing Partner og CEO for investeringsfonden Voluntas.  

25.04.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Nyt tekstilprojekt vil øge cirkulariteten for industritekstiler

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Et mere miljøvenligt hotel med produkter fra Elis

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Få hjælp til klimaregnskabet med Elis’ CO2-beregner

15.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Overskudsvarme sendes fra Elis’ industrivaskeri til beboere i Kjellerup

14.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

QA Manager med stort omsorgshjerte – både internt og eksternt i virksomheden

22.11.2023Elis Danmark A/S

Sponseret

Hos Elis finder mennesker med psykiske udfordringer fodfæste