Beierholms Bæredygtighedsnetværk hjælper dig i gang med den grønne omstilling

Med Beierholm Bæredygtigheds netværkstilbud for SMV’er kommer du let i gang, og du får overblik og viden undervejs. Under netværksforløbet får du samtidig styr på bæredygtighedsarbejdet, så du lever op til kundernes forventninger. Og rapporteringen giver næsten sig selv, når du først er i gang.

Foto: Beierholm

Start din bæredygtighedsrejse i januar 

Vi lægger hårdt ud og starter nye bæredygtighedsnetværk i København og Aarhus den 16. januar, i Aalborg og Odense den 23. januar, i Vordingborg og Viborg den 8. februar, i Mariagerfjord den 1. februar og i Slagelse den 22. februar – 2024.

Der er plads til 15 virksomheder på et hold, og pladserne vil blive tildelt efter først-til-mølle-princippet. 

Prisen for at deltage er 25.000 DKK eks. moms.

Du kan læse mere og du kan tilmelde dig her:

Tilmeld her  

Målrettet SMV’er 

Beierholm Bæredygtighedsnetværk er målrettet mindre og mellemstore virksomheders behov, og tager udgangspunkt i at de fleste SMV’er har en travl hverdag, hvor der ofte er for få ressourcer og kun meget lidt tid til andet end den daglige drift.

Fem netværksmøder 

Netværksforløbet består af fem møder i alt. To fysiske møder à ca 3 timers varighed og tre onlinemøder à ca 2 timers varighed. Hver netværksgruppe består af 12 – 15 virksomheder. Det betyder, at du aldrig er alene om arbejdet, men hele tiden kan sparre og erfaringsudveksle med de øvrige deltagere. 

Trygt, fagligt og pædagogisk

Selve kompetenceudviklingen sker i et trygt, fagligt og pædagogisk kvalificeret undervisningsforløb tilpasset målgruppen. De enkelte lektioner er bygget op om spændende og afvekslende oplæg og cases i kombination med gruppearbejde, erfaringsudveksling, bæredygtigheds-quiz’er og diskussioner i gruppen.

De SMV-virksomheder, som allerede har gennemført et netværksforløb, melder tilbage, at det har været både underholdende og lærerigt.

Alle kan deltage 

Netværksforløbet kræver ikke særlige kompetencer eller forhåndsviden om bæredygtighed. Alle kan deltage, og det behøver ikke nødvendigvis at være virksomhedens ejer eller direktør, der stiller op på netværksmøderne. Det kan fint være en administrativ medarbejder, eller en medarbejder, der bare interesserer sig for bæredygtighed. 

Dit første klimaregnskab 

Selve indsamlingen og visningen af dine bæredygtighedsdata sker på Beierholm Bæredygtigheds rapporteringsplatform. Allerede efter det andet møde kan du se dine første bæredygtighedsdata på din virksomheds eget dashboard. Efter netværksforløbets femte og sidste møde vil du være i stand til at udarbejde din virksomheds første klimaregnskab.

Læs mere – og tilmeld dig her Tilmeld her 

Derfor skal du i gang nu

Den nye rapportering giver overblik over hvordan din forretning påvirker samfundet og giver dig mulighed for at handle på det. Det fremtidssikrer virksomheden, så I ikke bliver fravalgt af kunderne. Set i det lys giver de nye, skærpede rapporteringskrav faktisk en række fordele – også for virksomhederne i SMV-segmentet: 

1 Der er penge i det 

Med de stærkt svingende energipriser er der mange penge i at have styr på sit energiforbrug. Det er godt for virksomhedens økonomi – men også for klimaet og CO2-aftrykket. 

2 Nemmere adgang til finansiering 

Drøftelserne i banken bliver meget lettere når I sikrer, at I gør de ting, der giver mest mening i forhold til jeres økonomi og til miljøet. Det dokumenterer du med dit klimaregnskab, og det glæder banken, men det styrker også virksomheden. 

3 I sparer ressourcer 

Du får viden og ideer til at spare ressourcer og minimere spild. Det er er godt for planeten – og det reducerer jeres omkostninger

4 I undgår greenwashing 

Markedsføring af bæredygtighedsindsatsen er vigtig, men kræver dokumentation. Under netværksforløbet lærer du hvordan du kommunikerer om bæredygtighed, så du ikke risikerer at blive beskyldt for greenwashing. 

5 Få nye kunder 

Fremtidens forbrugere stiller krav til din virksomheds bæredygtighedsindsats, men det er også en konkurrencefordel og en salgsmulighed i forhold til nye kundegrupper, hvis I lever op til deres krav. 

6 Giv konkurrenterne baghjul 

Dokumenteret bæredygtighed er et værn mod konkurrence fra lavtlønsområder med ringere miljøkrav end de danske. 

7 Tiltræk og fasthold talent 

Dine medarbejdere lægger vægt på at I som minimum lever op til de samme krav, som I stiller til de virksomheder I selv handler med. Bliv en attraktiv arbejdsplads ved at få styr på jeres bæredygtighedsstrategi og -praksis. Det får I hjælp til, når du deltager i et netværksforløb. 

8 Styrk virksomhedens innovationskraft 

Innovation og nytænkning er en del af bæredygtighedsrejsen. For at komme i mål med det, må I udvikle jer som virksomhed og se nye muligheder. Det får I metoder til på netværksforløbene. 

9 Styrk virksomhedens omdømme 

Vil I have den omdømme-gevinst I fortjener for jeres reduktion af CO2-aftryk og klimabelastning, skal indsatsen dokumenteres og kommunikeres. Det får I redskaber og værktøjer til på netværksforløbet.

Om Beierholm Bæredygtighed 

Hos Beierholm Bæredygtighed ser vi det som en kerneopgave at gøre det komplekse enkelt og ruste vores kunder til en mere bæredygtig fremtid. Derfor tilbyder vi som betroet sparringspartner 360 graders rådgivning inden for bæredygtighed, så du kan vende udfordringer på bæredygtighedsområdet til muligheder. Uanset hvor du er på din bæredygtighedsrejse, finder vi en løsning. 

For når spørgsmålet er grønt, er det simple svar orange.

Kontakt os

Har du lyst til at komme med på Beierholms Bæredygtigheds netværk og få dit klimaregnskab, sparring med ligesindede virksomheder og god rådgivning om din virksomheds grønne omstilling fra erfarne bæredygtighedsspecialister, så kontakt Beierholm Bæredygtighed for en uforpligtende snak. 

Telefon: 98 18 72 00 E-mail: baeredygtighed@beierholm.dk

Foto: Beierholm

19.12.2023Beierholm

Sponseret

Beierholms Bæredygtighedsnetværk hjælper dig i gang med den grønne omstilling