Bæredygtighed en døråbner til dialog

Komproment sælger tag- og facadeløsninger og arbejder fokuseret med bæredygtighed. Et arbejde, der koster tid, kræfter og penge, men alligevel godt kan betale sig. For det er med til at åbne døre for nye samarbejder og opgaver.

Portræt af en NBE-virksomhed.

Er bæredygtighed en god forretning for jer? Mads Røge, CSR- og Miljøchef hos Komproment, tøver lidt, da han får spørgsmålet. Komproment sælger tag- og facadeløsninger og arbejder fokuseret med bæredygtighed. Et arbejde, der koster tid, kræfter og penge. Men kan det betale sig? Ja, på sigt, siger Mads. For Komproments cradle-to-cradle certificering åbner døren for dialog og dermed nye kunder.

Komproment har produceret tag- og facadeløsninger siden 1999. Firmaet er specialiseret i ”det bag facaden”, fortæller Mads. Nøglen er ”design til adskillelse”. Designet gør det nemlig muligt at skille materialerne ad igen, når facaderne engang skal nedrives, så man kan opnå rene materialefraktioner. Derudover har Komproment designet tag- og facadeløsninger, der integrerer solceller.

Bæredygtigheden i Komproments arbejde omfatter materialer, produktion, brug og produkternes efterliv, og det inddrager underleverandører, transportører og samarbejdspartnere i byggebranchen. Komproment er på udvalgte produkter certificeret efter cradle-to-cradle ordningen, hvilket sikrer at virksomheden følger en række standarder i forhold til bl.a. miljø og menneskerettigheder. Principperne og tankegangen benyttes også i designfasen af det eksisterende produktprogram, under overskriften ”design til adskillelse”.

Systematiserer produktudviklingen

Komproments fokus på bæredygtigt byggeri og en bæredygtig forretningsmodel startede stille og roligt op for cirka seks år siden, fortæller Mads. Det skete ud fra en erkendelse af, at deres produkter af tegl og skifer sætter et vist miljøaftryk med transporten fra bl.a. Spanien:
- Derfor blev vi nødt til at gøre noget andet og anderledes for ligesom aktivt at bidrage til den grønne udvikling. I dag designer vi alt til adskillelse og arbejder med materiale-sporbarhed, fordi vi tror på at nutidens materiale er fremtidens materialebank. En slags ”fra skrot til slot”-tankegang.
Mads fortæller desuden:
-   Vores arbejde med cradle-to-cradle og branchens fokus på dokumentation har gjort os til ”en rigtig virksomhed” forstået på den måde, at det systematiserer vores idé- og produktudvikling. Det skubber også på vores arbejde med bæredygtighed, fordi vi bliver forpligtet til hele tiden at forbedre os.

Mads medgiver, at det også er besværligt og forbundet med omkostninger at arbejde med bæredygtighed. Nye produkter skal certificeres efter miljøvaredeklarationen EPD (Environmental Product Declaration) for at kunne indgå i byggerier, der skal bæredygtighedscertificeres. Det er forbundet med høje omkostninger for en stadig lille virksomhed at være med på dén bølge. Men det er nødvendigt for at være troværdig i sin kommunikation med kunderne. ”Det, vi siger, er også det, vi gør”, som Mads udtrykker det.

Høj troværdighed i byggebranchen

Og troværdigheden er central i Komproments fortælling. Den er til gengæld også så høj, at virksomheden har vundet og været indstillet til flere miljøpriser i byggebranchen – senest den nordjyske Tag-Fat-pris i september 2020, hvor Komproment endte i finalen. Bæredygtigheden åbner døre for nye samarbejder med arkitekter og bygherrer, understreger Mads:
- Der er stort fokus på bæredygtighed og at træffe de rigtige valg, og det er godt at se. Vi drømmer om at øge vores eksport og har gennem det seneste halve år fået hul igennem til en del kunder i udlandet. Her er bæredygtigheden et parameter. Samtidig må vi sige, at fokus på bæredygtighed nok også er mere naturligt her i Skandinavien, hvor der jo ikke går en dag, uden vi hører om det i medierne.

Komproment har været medlem af NBE siden 2018, hvor virksomheden meldte sig ind i netværket for at få gavn af fordelene og for at støtte idéen. Mads siger:
- Nordjylland har en særlig position på bæredygtighedsområdet – det hører vi tit fra kolleger i branchen. Derfor syntes vi, det var vigtigt at bakke op om netværket. Og så får vi meget ud af de snakke, vi har til netværksmøderne. Der er ligesom særligt højt til loftet hos folk, der arbejder med bæredygtighed.

Mads nævner, at Komproment desuden har deltaget i et SMV-forløb via NBE, hvor virksomheden blev bæredygtighedsscreenet og fik identificeret nogle potentialer for miljøforbedringer. Deltagelsen i netværket har også bragt Komproment i kontakt med kolleger i byggebranchen. 

Om Komproment og bæredygtighed

  • Har eksisteret siden 1999 og arbejdet fokuseret med bæredygtighed de seneste seks år.
  • Tilbyder et særligt monteringssystem for facadesten, der muliggør genbrug efter nedrivning.
  • Indbygger solceller i en række af deres facadeløsninger.
  • Er certificeret på udvalgte produkter efter cradle-to-cradle tankegangen, der sætter standarder for bl.a. arbejdsforhold og miljø i hele leverandørkæden.
  • Har leveret tag- og facadebeklædning til en række prestigefulde, bæredygtige byggerier – bl.a. det nye Kornets Hus i Hjørring. 

Grønne omstillings-hjerner samles i Aalborg

26.02.2023Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

06.07.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Cirkulær innovation for fremtiden

Podcast: social bæredygtighed og ekskriminelle lærlinge

08.04.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

08.04.2021Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Det Cirkulære Nordjylland

03.12.2020Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Social bæredygtighed på rygraden

03.11.2020Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark

Sponseret

Bæredygtighed en døråbner til dialog