Bæredygtighed og forretningsudvikling kræver samarbejde og vidensdeling på tværs af fagområder

I Dansk Standards udvalg for bæredygtighed og forretningsudvikling (S-1000) kan man deltage i udarbejdelsen af standarder for ledelsessystemer inden for bæredygtighedsområdet og dermed få både indflydelse på kommende markedskrav og tidlig viden om nye tendenser. De første internationale standarder for cirkulær økonomi forventes klar i 2024.

For at der for alvor kan sættes skub i den bæredygtige udvikling og den grønne omstilling, er der brug for et fælles udgangspunkt for virksomheder og organisationer på tværs af brancher og sektorer. Her er standarder et godt redskab, da de sikrer et bredt samarbejde og vidensdeling på tværs af mange forskellige standardiseringsområder. Derfor har Dansk Standard nedsat udvalget S-1000 for bæredygtighed og forretningsudvikling, som favner en række emner inden for bæredygtig forretningsudvikling. Der arbejdes bl.a. med standarder inden for kvalitet, miljø og cirkulær økonomi, for at sikre tættere samarbejde og vidensdeling på tværs af de forskellige områder

Alle med interesse for bæredygtighed og forretningsudvikling har mulighed for at deltage i S-1000 og dermed følge med i, hvad der rører sig både nationalt og internationalt på området, samtidig med at man får mulighed for at få indflydelse på en lang række standarder og dermed mulighed for at påvirke kommende markedskrav.

”Eftersom standarder og standardisering oftest foregår på tværs af landegrænser, vil man som medlem få viden om de nye krav og tendenser, der er på vej både nationalt og internationalt. Man får dermed ikke blot adgang til et nationalt netværk af eksperter, men også et internationalt netværk af eksperter med bred og dyb viden inden for en lang række emner,” siger Charlotte Vincentz Fischer, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Som medlem af S-1000 vil man således få adgang til netværk, viden, mødeaktiviteter og dokumenter fra følgende udvalg, der fungerer som underudvalg til S-1000:

  • U1 Governance
  • U2 Bæredygtig finansiering
  • U3 Kvalitetsledelse (bl.a. ISO 9001)
  • U4 Miljøledelse (bl.a. ISO 14001)
  • U5 Cirkulær økonomi
  • U6 Klima-/CO2-målinger
  • U7 Biodiversitet

For at sikre en aktiv erfaringsudveksling og vidensdeling på tværs af udvalgene bliver der arrangeret 1-3 møder årligt i hovedudvalget, S-1000.

Standarder for cirkulær økonomi i danske virksomheder
Et af underudvalgene i S-1000 er U5 for cirkulær økonomi. Cirkulær økonomi er en meget vigtig forudsætning for den grønne omstilling. Men selvom mange virksomheder har ambitioner om at arbejde med cirkulær økonomi, savner de ofte værktøjer. Udfordringen er global, og derfor er det essentielt at skabe en international ramme for arbejdet. Således er dette omdrejningspunktet for U5 for cirkulær økonomi.

S-1000/U5 følger og deltager i udviklingen af de kommende internationale standarder for cirkulær økonomi, som har til formål at hjælpe virksomheder og organisationer med at omstille til en cirkulær økonomi for at understøtte en bæredygtig udvikling og dermed også FN’s verdensmål.

Én af de kommende standarder er en standard, der giver rammer for, hvordan man kan måle og vurdere cirkulær økonomi. Ifølge Charlotte Vincentz Fischer kan den blive et redskab til at kunne sætte mål og følge udviklingen af sin organisations mål for cirkulær økonomi.

”En af de andre standarder, der arbejdes på, skal sætte en ramme for cirkulær økonomi og beskrive termer og definitioner for de centrale begreber, så der er fælles international enighed om, hvad der menes. Cirkulær økonomi er stadig en lidt diffus størrelse, men det skal standarderne hjælpe med at konkretisere,” fortæller Charlotte Vincentz Fischer.

Virksomheder og organisationer vil igennem de kommende standarder få vejledning til at vurdere muligheder og begrænsninger for at implementere cirkulær økonomi i deres strategi samt mulighed for at dokumentere, at de har integreret cirkulær økonomi i deres forretning.

De centrale standarder forventes at være klar til udgivelse i 2024.

Det får du ud af at være medlem af S-1000
Som medlem af S-1000 får du en bred viden om, hvad der sker inden for bæredygtighed og forretningsudvikling, samtidig med at du får mulighed for at få indflydelse på en lang række standarder inden for områderne og dermed mulighed for at påvirke de kommende markedskrav og forventninger.

Med en række underudvalg under et hovedudvalg har du mulighed for selv at prioritere dine præferencer og skabe et netværk inden for dine styrker og interesseområder, samtidig med at du får viden om, hvad der sker inden for andre ledelsessystemer og standarder.

Læs mere om udvalget her.

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: bæredygtige værdikæder

Finanssektoren og myndigheder vil vide, hvordan virksomheder arbejder med CO2-udledninger og menneskerettigheder i deres værdikæder. Og er du underleverandør får du svært ved at holde din forretning i live, hvis du ikke kan dokumentere, at du har styr på co2, miljø og sociale forhold. Vi ser på krav, værktøjer og best practice i det svære arbejde med at holde styr på forhold, man ikke selv bestemmer over.

14.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

05.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Det nye bygningsdirektiv kalder på standarder

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

27.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Sådan gør du din virksomhed mere modstandsdygtig

07.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Ledelsesstandarder er et rigtig godt udgangspunkt for al compliance