Arbejder din brancheorganisation med FN’s Verdensmål?

Ny vejledning til brancheforeninger med gode råd til et strategisk arbejde med Verdensmålene.

Dansk Erhverv og Verdens Bedste Nyheder har udarbejdet en række gode råd til, hvordan man kan tilrettelægge et værdiskabende arbejde med Verdensmålene i brancheforeninger. Grundtanken er, at et overordnet strategisk overblik sagtens kan tilvejebringes på brancheniveau, og herefter tilpasses den enkelte virksomheds markedssituation, fremfor at hver enkelt virksomhed bruger tid og ressourcer på at udføre det samme arbejde. 

Som følge af coronakrisen kæmper mange virksomheder i øjeblikket for deres overlevelse. Krisen trumfer indsatser for at flytte én virksomhed, eller en hel branche, i en bæredygtig retning. Samtidig har krisen dog vist os at langsigtede mål for fx bæredygtighed og verdensmål kan dæmme op for uforudsete forandringer og bidrage til at fremtidssikre virksomhederne. Et arbejde med FN’s Verdensmål kan fx hjælpe brancher og virksomheder med at styre risici og tilpasse sig nye markedsforhold relateret til bl.a. klimaforandringer, sundhed, kønsdiversitet eller stigende arbejdsløshed. 

Virksomhedernes løsninger efterspørges

Verden har brug for virksomhedernes løsninger, hvis vi skal gøre os håb om at nå Verdensmålene inden 2030. Danske virksomheder har grundlæggende været gode til at tage Verdensmålene til sig, men der findes stadig brancher og virksomheder, som endnu ikke er kommet i gang med Verdensmålene og den bæredygtige omstilling. Kun ca. en tredjedel af danske virksomheder med færre end 250 medarbejdere har et kvalificeret kendskab til Verdensmålene (Alle om bord, Dansk Erhverv 2019). Både større og mindre brancheforeninger i Danmark sidder dermed med en reel mulighed for at kunne ændre på de tal. Det er nemlig ofte dem, som små og mellemstore virksomheder henvender sig til for råd og vejledning.  

Vejledningen belyser de fordele, som såvel virksomhederne som brancheforeningerne kan høste ved at igangsætte et strategisk arbejde med Verdensmålene, og stiller forslag til hvordan arbejdet kan tilrettelægges. 

Læs ’Vejledning til brancheorganisationer om FN’s Verdensmål’ her.

19.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Virksomheder kan få hjælp til rapportering om deres globale værdikæde gennem partnerskaber

17.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Få hjælp til din ESG-rapportering med digitale løsninger

12.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

ESG skal være nemt for SMV’er: Få her inspiration til konkrete rapporteringspunkter

11.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Nyt lovforslag: Er din virksomhed klar til de nye bæredygtighedskrav?

09.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Her er de vigtigste ændringer i det kommende Corporate Sustainability Due Diligence direktiv

05.04.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Nu er ansøgningsperiode åben: Sådan indstiller du din virksomhed til Sustainability Awards 2024