Alle skal have mindre tøj og bruge det længere

Mindre klima- og miljøbelastning fra tøj og den globale tekstilbranche kræver mindre garderober i bedre materialer, og det kan især lovgivere sørge for. Men den enkelte forbruger har også en rolle at spille. Det slår CONCITO fast i en ny rapport, der også viser, at det globale tekstilforbrug er fordoblet over de seneste 30 år og at stigningen især sker i rige lande som Danmark.

Foto: 123rf.com

06.03.2024

CSR.dk

I rapporten Fremme af et klimarigtigt tøjforbrug påpeger CONCITO, at mængden af nyt tøj, der kommer på markedet, samt den måde og hastighed hvorpå vi bruger og skiller os af med vores tøj, har større betyd­ning for det samlede klimaaftryk fra tøj-og tekstilindustrien end fx valget af tekstilmaterialer og øget genanvendelse af tekstiler.

”I dag er der stigende fokus på at skifte nogle materialer ud med andre, der har et mindre klimaftryk pr. kilo tøj. Men det, der i høj grad betyder noget for det samlede klimaaftryk er, hvor kort tid vi bruger vores tøj og hvor ofte vi køber nyt. Det skal der langt mere fokus på”, siger seniorkonsulent Charlotte Louise Jensen fra CONCITO.

Produktion af tekstiler og beklædning har både et stort klimaaftryk samt et stort res­source- og arealforbrug. Ifølge CONCITOs opgørelse af Danmarks globale forbrugsudledninger står tekstilforbruget for en samlet årlig udledning på godt 2 mio. ton CO2e, svaren­de til 400 kg CO2e per dansker årligt. Cirka 310 kg af denne udledning er fra beklæd­ning.

Charlotte Louise Jensen påpeger, at mange aktører spiller en rolle i at reducere det store klimaaftryk fra tøj og tekstiler – politikere, myndigheder, branchen og forbrugerne. Rapporten indeholder en række anbefalinger til, hvordan de forskellige aktører kan reducere klimabelastningen fra tøj og tekstiler.

”Når det handler om en selv, kan man bidrage ved at købe mindre nyt tøj af dårlig kvalitet eller som kun er på få gange – og ved at gå efter genbrugstøj af god kvalitet, og som kan blive ens ’yndlingstøj’,” siger hun.

Myndighederne skal gøre klimarigtigt tøjforbrug muligt

Forskellige materialer har forskellige klima-og miljøpåvirk­ninger, og nogle materialer kan fx have høj klimapåvirkning, men lav miljøpåvirk­ning, og omvendt. For eksempel går der meget vand, pesticider og areal til at fremstille bomuld, modsat syntetiske materialer som polyester, der til gengæld er baseret på olie og kræver meget energi. Det betyder derfor mere for det samlede klima- og miljøaftryk, hvor meget tøj af hvilket som helst materiale, bliver brugt.

Om hotspot-analyser af forbrugsudledninger

I august 2023 udgav CONCITO en ny opgørelse over Danmarks globale forbrugsudledninger  med en samlet udledning på 74 mio. ton svarende til en udledning på 13 ton CO2e per dansker.

Udledningen opdeles i forskellige forbrugskategorier som fødevarer, transport, boliger og andre varer og tjenester, der igen opdeles yderligere i mere detaljerede underkategorier. Derigennem er det muligt at afdække de forbrugsom­råder, hvor danskerne generelt har en høj udledning - såkaldte ”forbrugshotspots”.

Med afsæt i den overordnede opgørelse producerer CONCITO nu en række hotspotanalyser med fokus på udledningernes omfang og årsager samt mulige reduktionstiltag fra politiske institutioner, virksomheder og borgere. 

Rapporten Fremme af et klimarigtigt tøjforbrug er én sådan hotspotanalyse.

Hotspotanalyserne har primært et dansk sigte, men med inddragelse af internatio­nale forhold, der har indvirkning på dansk produktion, forbrug og klimapolitik, for eksempel EU-lovgivning. Notaterne er ikke udtømmende analyser af hele industri­er og komplekse værdikæder, men kommer med bud på, hvilke aktører der fra et dansk perspektiv har det primære ansvar og handlerum.

Tekstilers kvalitet og holdbarhed er centralt, men også komplekst. Teknisk hold­barhed er nemlig ikke det samme som emotionel og æstetisk holdbarhed, og de nuværende typiske design- og produktionspraksisser, der bygger på lineær og hurtig omsætning af varer bi­drager til, at tøjet hurtigt går af mode.

”Derfor skiller vi os af med tøjet lang tid før, det er slidt op. Det er ikke kun den enkeltes ansvar, men også branchens og myndighedernes ansvar. Myndighederne bør koncentrere sig om at reducere både mængder og omsætningshastigheder i tøj- og tekstilområdet – for eksempel ved at understøtte et mere klimarigtigt tøjforbrug med fysiske rum, der giver mulighed for direkte genbrug, deleøkonomi og reparation, samt stille krav til virksomheder og industri,” siger Charlotte Louise Jensen.

EU bør i ny strategi indføre forbud mod destruktion af usolgt tøj

Analysen giver en række anbefalinger på tekstil-og beklædningsområdet. Særligt fokus er der på at frem­me regulering og lovgivning, der bidrager til en reduktion af volumen samt en længere brugsfase samt fremme af virkemidler, der sikrer stærk cirkularitet (direkte genbrug) frem for svag cirkularitet (udelukkende genanvendelse).

CONCITO anbefaler overordnet, at EU i den kommende tekstilstrategi prioriterer initiativer, der understøtter udvidet producentansvar sammen med målrettet producentansvar samt forbud mod destruktion af usolgt tøj. Den danske regering bør understøtte disse initiativer, suppleret med initiativer, der begrænser markedsføring af nyt og billigt tøj.

Endelig opfordres tekstilbranchen til at omstille til stærke cirkulære forretningsmodeller, der sikrer at produktion og forbrug af tøj ikke bidrager til overskridelse af de planetærer grænser.

Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

Bureau Veritas

Sponseret

Online forum om food waste & loss

Relateret indhold

22.04.2024CSR.dk

Internationale forskere: Reducér plastikforbrug før genanvendelse

22.04.2024CSR.dk

Carlsberg Group og WWF Verdensnaturfonden vil sammen beskytte vådområder i Kina og Laos

17.04.2024HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB

Sponseret

Stor interesse for opførelse af bæredygtige anlæg på fast ejendom

16.04.2024Miljømærkning Danmark

Sponseret

Fremover skal bygningsdrift kunne svanemærkes

16.04.2024Topsoe A/S

Sponseret

Navigating the routes to decarbonized shipping

16.04.2024SUSTAINX ApS

Sponseret

CO2-kreditter: Måske en del af løsningen

16.04.2024Bureau Veritas

Sponseret

Vil du Wake Up ⏰ med os?

15.04.2024CSR.dk

To miljømilliarder til bedre vandmiljø, mere skov og rent drikkevand

Jobmarked

Se alle

DEMANT

ESG Reporting Controller

ESG Reporting Controller - this is the opportunity you have been waiting for! You will have one of the most important roles in our ESG journey.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

09.05.2024

DELL A/S

Graduate Account Manager – Join the EMEA Sales Graduate Program!

When you join as a Graduate Account Manager not only will you be embarking on a rewarding career at the heart of technology. You will also be gaining an exceptional all-round experience that will contribute to shaping the future of our business. The program is aimed at building the organization’s future sales leaders with many opportunities to network globally through training and events. Lessons in leadership will also be provided from executives with the possibility to interact and connect with them.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

31.05.2024

Daka Denmark A/S

Studiejob i en af Danmarks største genanvendelsesvirksomheder

Studerer du kommunikation eller markedsføring, og har lyst til at udfordre dine kompetencer i et studierelevant job. Så tilbyder vi et studejob på 15 timer om ugen, med mulighed for at arbejde med hele værktøjskassen inden for markedsføring og kommunikation.

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Biodiversitetsspecialist til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at fremme biodiversitet i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du et solidt fagligt grundlag og indsigt i den jura, som knytter sig til naturforvaltning?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, menneskerettigheder og sociale forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre menneskerettigheds-due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Andel

Due diligence manager, miljømæssige forhold til investeringer i vedvarende energi

Vil du være med til at sikre miljømæssig due diligence i udbygningen af vedvarende energiproduktion? Har du blik for den forretningsstrategiske værdiskabelse, som due diligence kan bibringe?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

05.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

04.05.2024

BESTSELLER

SENIOR ENVIRONMENTAL IMPACT SPECIALIST

Are you passionate about making a difference in the apparel and textiles industry by measuring and communicating environmental impacts? At BESTSELLER, we are committed to accelerating our journey towards a more sustainable future for our industry. Join us on this exciting journey!

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

01.05.2024

Etisk Handel Danmark

Rådgiver i bæredygtig udvikling og handel

Vi søger en erfaren rådgiver i bæredygtig udvikling og handel til sekretariatet i Etisk Handel Danmark.

Ansøgningsfrist

04.05.2024

Fortum Waste Solutions A/S

Apprentice Warehouse

Vil du være lagerelev hos os? Er der en indkøber gemt i dig med flair for god kundeservice, så læs videre her om en spændende mulighed for dig!

Område

Syddanmark

Ansøgningsfrist

30.04.2024

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Sustainable Business Solutions ApS
Efteruddannelse
Sustainability Management i praksis - Forår 24 i Aarhus

Sustainability Management i praksis er en eksklusiv, konkret og handlingsorienteret uddannelse til dig, der har ansvar for ESG og bæredygtighed. Du får overblik og indblik, der gør dig klar til at sætte mål og eksekvere på dem med det samme.

Dato

16.04.2024

Tid

08:30

Sted

Comwell Aarhus, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C

Klimakurser
Kursus
Klimahandling og klimaregnskab i praksis - onlineforløb i april

Klimakurser er effektiv uddannelse, der giver ledere og medarbejdere de vigtigste kompetencer til at tage ansvar og arbejde med klimahandlinger og klimaregnskab i praksis – så virksomheden lykkes med at honorere klimakravene nu og i fremtiden.

Dato

17.04.2024

Tid

09:00

Sted

Live online (Zoom)

Sustainable Business Solutions ApS
Efteruddannelse
Sustainability Management i praksis - Forår 24 i København

Sustainability Management i praksis er en eksklusiv, konkret og handlingsorienteret uddannelse til dig, der har ansvar for ESG og bæredygtighed. Du får overblik og indblik, der gør dig klar til at sætte mål og eksekvere på dem med det samme.

Dato

23.04.2024

Tid

08:30

Sted

Tivoli Hotel og Congress Center, Arni Magnussons Gade 2 1577 København V

Aros Business Academy
Kursus
Den Intensive Projektlederuddannelse (DIPLU)

Bliv projektleder på 6 intensive dage! Vi har skruet et program sammen, hvor du får alle værktøjerne til at STYRE og LEDE dine projekter sikkert i mål. Projektlederuddannelsen består af 3 moduler og vil komme både dig, dit team og din arbejdsgiver til gav

Dato

23.04.2024

Tid

09:00

Sted

Fredericiagade 15 1310 København K

PwC Danmark
Webinar
Strengthen Sustainability Reporting with Due Diligence Processes

The EU has reached a political agreement on the corporate sustainability due diligence directive (CS3D).

Dato

24.04.2024

Tid

09:00

Sted

Online

Dansk Industri
Seminar
Biodiversitets rolle i det bæredygtige byggeri

Som en del af den grønne omstilling og New European Bauhaus gentænker vi fremtidens byggede og beboede miljøer

Dato

24.04.2024

Tid

15:00

Sted

Industriens Hus H.C. Andersens Boulevard 18 1553 København V