6 anbefalinger til at fremme samtykkekultur på ungdomsuddannelserne

Ungdomsuddannelserne udgør en vigtig arena, hvor unge afprøver grænser og gør sig erfaringer med deres seksualitet både alene og sammen – og måske for første gang.

Ungdomsuddannelserne udgør en vigtig arena, hvor unge afprøver grænser og gør sig erfaringer med deres seksualitet både alene og sammen – og måske for første gang.
Ungdomsuddannelserne har derfor et særligt ansvar for at forebygge og håndtere grænseoverskridelser og skabe trygge rammer for eleverne. Sex & Samfund har som et led i Uge Sex 2022 udarbejdet seks konkrete anbefalinger til alle ungdomsuddannelser.

For som den nye rapport fra Sex & Samfund viser, opstår og forstærkes normer for køn, grænser og adfærd i høj grad i sociale situationer, hvor unge spejler sig i og interagerer med hinanden. Forskning peger desuden på, at alkohol og festkultur kan være med til at forskyde grænser og mudre kommunikationen mellem unge. På ungdomsuddannelserne er der altså et stort potentiale for at skabe og fremme en positiv samtykkekultur blandt unge, som de kan tage med sig videre i livet.

Men den enkelte institutions arbejde kan ikke stå alene. Sex & Samfund mener, at der er behov for en national forebyggende handlingsplan mod voldtægt og grænseoverskridende adfærd blandt unge, der styrker oplysnings- og rådgivningstilbuddene om sex og samtykke til unge samt øger vores viden om de bagvedliggende årsager til voldtægt.

SE DE 6 ANBEFALINGER HER

02.06.2023Sex & Samfund

Sponseret

Uganda indfører en af verdens strammeste LGBT+ love 

07.06.2022Sex & Samfund

Sponseret

6 anbefalinger til at fremme samtykkekultur på ungdomsuddannelserne

15.01.2022Sex & Samfund

Sponseret

Uge 6 2022: Uge Sex med samtykke

10.06.2021Sex & Samfund

Sponseret

Ny brochure kortlægger pandemiens sociale & økonomiske slagside for kvinder i den private sektor

09.03.2021Sex & Samfund

Sponseret

Ny rapport fra Sex & Samfund sætter fokus på forventninger til køn

25.06.2020Sex & Samfund

Sponseret

Dansk Industri og Sex & Samfund samarbejder om Covid-19 indsats i Østafrika