’Byggeriet er en klar nøgle til at håndtere klimakrisen’

Hvordan skaber man forandring i en branche, der har afgørende betydning for Danmarks klimaaftryk? Det handler om transparens og de små skridts lov.

17.04.2023

Eva Harpøth Skjoldborg, CSR.dk

Lad os begynde med to tal: 96 og 30.

96 er hvor mange procent, byggebranchen ifølge projektet Reduction Roadmap skal reducere sine CO2-udledninger med, hvis den skal holde sig inden for de planetære grænser for klimaforandringer og Paris-aftalens mål.

30 er hvor mange procent bygge- og ejendomsbranchen udgør af de samlede danske CO2-udledninger. Globalt er tallet 40 procent.

”Når man ser, at en enkelt branche kan stå for så store andele af de samlede udledninger, så kan man nærmest ikke forstå, at det ikke er placeret længere oppe på den politiske dagsorden. Byggeriet er for os at se en klar nøgle til at håndtere klimakrisen. Hvis politikerne hjælper med den rigtige regulering, så er det en branche, hvor der er rigtig meget at hente ift. at nå 70 procents-målet,” siger Sisse Norman Canguilhem, der er adm. direktør (konstitueret) i Rådet for Bæredygtig Byggeri.

Hvad er opgaven?

Bygge- og ejendomsbranchens aktører skal alle være medspillere i forhold til omstilling og transparens. CSR.dk har spurgt Rådet for Bæredygtigt Byggeri, hvad de mener, aktørerne burde gøre mest ud af:

Finansiering – skal stille ensartede krav og sikre sammenhæng mellem EU-krav og bankens krav. Så det er helt klart for virksomhederne, hvad der forventes af dem.

Bygherrerne - skal sikre sig, at de stiller krav om bæredygtighed sammen med investorerne. Jo flere bygherrer, der gør det, jo mere standard bliver det.

Arkitekter – skal tage på sig, at mange beslutninger ift. bæredygtighed tages ifm. arkitektens arbejde, og arkitekterne skal have den fornødne viden om, hvad det er der skal til for at reducere påvirkning fra byggeri i både nye bygninger og renovering af eksisterende.

Rådgiver – skal ligeledes have viden og tænke metoder ind fra begyndelsen af projektet.

Entreprenør - skal integrere arbejdet på byggepladsen, og give plads til at håndværkernes faglighed kommer i spil på en ny måde ift. f.eks. cirkularitet i brugen af materialer og reduktion i mængden af spild. Og så skal entreprenørerne forstå efterspørgslen, og også hvorfor den kommer - så det ikke bare bliver noget, man krydser af på en liste over krav.

Materialeproducenter – skal gøre sig klar til at konkurrere på de nye konkurrenceparametre, der vil komme, når der bliver skabt transparens og kravene til bæredygtighedsperformance ender hos dem.

Myndigheder – skal få rigtigt øje på, at bygge og ejendomsbranchen er en stor del af løsningen på klimakrisen. Ud fra det skal de stille krav, der gør, at branchen skal stå på tæer, kombineret med de rigtige incitamenter. F.eks. er det helt skævt, at man i dag i livscyklusvurderingerne i Bygningsreglementet ikke bliver belønnet for at bruge genbrugsmaterialer.

”Og så må vi ikke underkende potentialet i det her - for hvor vi har en udfordring, er der også et kæmpe potentiale, hvis vi kan komme med løsninger. Hvis byggebranchen i Danmark, arkitekter og rådgivere og materialeproducenter osv., kan levere de nødvendige løsninger, så er det jo også en kæmpe forretningsmulighed – ikke bare i Danmark, for hele markedet inden for EU ligger ret åbent for vores løsninger. Især fordi vi nu har EU-taksonomien som fælles ramme og derfor måler på de samme ting,” fortsætter hun.

Branchen skal stå på tæer
Det lyder godt. Men det sker jo ikke på en formiddag. Det er Sisse Norman Canguilhem virkelig godt klar over: 

”Hvis man kigger på den store historie om, at vi skal et sted hen, hvor vi kan agere inden for de planetære grænser, så har vi en kæmpeudfordring. Jeg tror, det vigtigste er, at vi ikke lader os handlingslamme, fordi vi ikke har den perfekte løsning nu. Vi må tage et skridt ad gangen.  Selvfølgelig med høje ambitioner og krav til os selv, som tvinger os til at gøre os virkelig umage og stå på tæer. Og så er vores erfaring, at når man gør det, så går der ikke så lang tid, før det ikke er at stå på tæer mere. Og at det er med til at trække branchen hele med,” siger hun.

Rådet for Bæredygtigt Byggeri (som indtil for kort tid siden var kendt under navnet Green Building Council Denmark) samarbejder med sine medlemmer fra bygge- og ejendomsbranchen om at fremme bæredygtig udvikling i samme branche. De seneste år er interessen steget voldsomt, og non-profit foreningen har nu 750 medlemmer og er i løbet af fire år vokset fra 10 til 50 medarbejdere. Rådet for Bæredygtigt Byggeri administrerer desuden DGNB, som er den dominerende certificeringsordning for dokumentation af bæredygtighedstiltag for byggeri, bygninger og byområder i Danmark.

Bedre information og ens krav
Derudover laver Rådet for Bæredygtigt Byggeri værktøjer, oversætter EU-krav og er i tæt dialog med politiske beslutningstagere i Danmark. Med én fællesnævner:

”Vi ser transparens som nøglen til at få accelereret den bæredygtige udvikling i byggeriet. Vi synes, branchen er kommet langt med at skabe et fælles sprog og en fælles måde at måle på bæredygtighedstiltag. Store af dele af branchen har lært, hvordan man dokumenterer og rapporterer og dermed benchmarker på emner inden for bæredygtighed,” siger Sisse Norman Canguilhem.

Konkret handler det om at få bedre information om, hvad bygninger er bygget af, og hvordan materialerne udvikler sig over tid. Det skal lovkravet om CO2-grænseværdier og livscyklusvurderinger, som trådte i kraft 1. januar i år, bidrage til at få overblik over.

Desuden drives behovet for information frem af skærpede oplysningskrav fra EU. Rådet for Bæredygtigt Byggeri har således beskæftiget sig indgående med EU’s taksonomiforordning. Især med at få den oversat til vejledninger, der er genkendelige og relevante for de konkrete aktører i bygge- og ejendomsbranchen. Rådet for Bæredygtigt Byggeris analyser og værktøjer til at forstå og arbejde med taksonomien er tilgængelig og gratis for alle.

Sisse Norman Canguilhem er konstitueret adm. direktør i Rådet for Bæredygtigt Byggeri. Foto: rfbb.dk.

”Har vi mere information, bliver det muligt at stille bedre og ensartede krav til hinanden. Vi opfordrer alle branchens aktører til at gøre det tydeligt, hvad de beder om, så folk ved, hvad det er, de skal levere. Desuden at man samler sig om samme sprog og standarder for sine krav, så der ikke er 17 forskellige måder at stille krav op,” siger Sisse Norman Canguilhem.

Nyt: Pengene arbejder sammen
Et godt eksempel på den type indsats er et nyt netværk i Rådet med flere end 20 af Danmarks største investorer inden for ejendomme, som f.eks. pensionskasser og private investorer.

”Vi har over 20 aktører, der er gået sammen for blandt andet at finde én fælles måde at kigge på taksonomien og dels oversætte den til krav, de skal stille i deres værdikæde, men i høj grad også vidensdele. For selvom de er konkurrenter, så er erkendelsen, at der er rigeligt at tage fat i, og at det er bedre, at vi fælles trækker hurtigt og ikke sidder parallelt og opfinder løsninger,” fortæller Sisse Norman Canguilhem.

Hun fortæller i samme åndedrag, at interessen fra finans- og advokatbranchen er vokset massivt over blot det seneste år, pga. oplysningskravene med baggrund i EU’s taksonomi for bæredygtige økonomiske aktiviteter. Og advarer mod, at man ikke forholder sig til disse krav, fordi man ikke umiddelbart er omfattet af dem.

”Selvom du er lille og ikke bliver omfattet direkte, så bliver du det alligevel lige om lidt. Hvis du skal låne penge til et projekt, så vil banken spørge dig: hvilken type bygning laver du, og kan du måle på x, y og z inden for bæredygtighed? Hvis dit svar er, at det kan du ikke, så skal du regne med, at det bliver lidt dyrere at låne, for så kommer dit lån til at optræde i bankens rapportering som uden for taksonomien. Ligesom taksonomien i øjeblikket heller ikke umiddelbart rammer den offentlig sektor, men vi ved, at eksempelvis Kommunekredit kigger på det som en del af et øget fokus på ESG. Så det kommer indirekte. Det bliver svært ikke at forholde sig til nye krav - uanset hvem man er,” siger Sisse Norman Canguilhem.

Et kæmpe priviligie
Med navneskiftet i begyndelsen af 2023 meddelte Rådet også, at de fremover vil lægge mere vægt på politisk interessevaretagelse. For bæredygtighedens skyld.

”Vi synes, vi har noget særligt at komme med. Vi bygger vores input på råd fra branchen, men ikke som repræsentanter for én virksomhed eller én del af branchen. I stedet kommer vi som repræsentanter for ambitionen om en bæredygtig fremtid for byggeriet, som også er vores medlemmers interesse. Det og kun det er vores dagsorden. Det er et kæmpe privilegie,” afslutter Sisse Norman Canguilhem.

Toyota Material Handling A/S

Sponseret

3 centrale trin til ESG i din materialehåndtering

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Sponseret

Brainy Brunch: S’et i ESG: 3 stærke råd til at kommunikere om social ansvarlighed

Denne artikel er del af et tema:

Byggesektorens bæredygtighed 2023

Det kræver sit, når en sektor skal skære over 90 procent af sine CO2-udledninger for at komme inden for de planetære grænser. Bygge- og ejendomsbranchen er i gang med opgaven og CSR.dk viser i dette tema, nogle af de initiativer der er i gang. 

Relateret indhold

25.07.2024CSR.dk

Trods virksomhedsmodstand er inklusion vigtig for amerikanerne

24.07.2024CSR.dk

Power to X-brændstoffer kan nu blive certificeret som grønne i Danmark

16.07.2024CSR.dk

Eksperter ser måbende på voldsomme vejrforandringer

15.07.2024CSR.dk

Tøjbyttetogt oplever succes

15.07.2024Schneider Electric

Sponseret

Alliance mellem Schneider Electric og Eltel skal løse kapacitetsproblemer på elnettet

10.07.2024Anlægsgartner Gottlieb A/S

Sponseret

Bæredygtighed på byggepladsen

Flere mikrobryggerier forvandler CO₂ til øl-skum

10.07.2024CSR.dk

09.07.2024CSR.dk

Danske Bank giver rådgivning om klimasikring til boliger

Jobmarked

Se alle

Visma e-conomic A/S

Sustainability Manager

Har du erfaring med ESG, og vil du gøre en forskel i en virksomhed i rivende udvikling? Så er det måske dig, vi leder efter.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Roblon A/S

ESG-koordinator

Brænder du for at arbejde med bæredygtighed? Få et spændende job som ESG-koordinator hos Roblon A/S og bliv fagligt ansvarlig for ESG-rapportering i en international virksomhed i vækst

Område

Nordjylland

Ansøgningsfrist

29.08.2024

Beierholm

ESG-Seniorkonsulent til Beierholm Bæredygtighed

Til vores nyopstartede afdeling for Bæredygtighed søger vi erfarne konsulenter, der kan være med til at sætte deres præg på afdelingen fra dag ét!

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Andel

Sustainability Supply Chain Specialist – Skab en bæredygtig fremtid i vores indkøbsafdeling!

Vil du være med til at prioritere grønne indkøb og arbejde med ansvarlig leverandørstyring? Vær med til at sætte dit præg på bæredygtighedsrejsen i vores indkøb og leverandørkæde. Vi er en ny funktion i indkøbsafdelingen, det betyder at dit ansvarsområde og dine opgaver løbende tilføres og tilpasses, i forhold til din og forretningens udvikling.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

14.07.2024

SUSTAINX ApS

Vil du være med på et stærkt ESG-Hold? 🌱

Som Senior ESG Advisor hos SustainX bliver du en aktiv del af den grønne omstilling, og sammen leverer vi ESG løsninger, der omfatter alt fra strategi til direkte projektudførelse.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Anlægsgartner Gottlieb A/S

Anlægsgartner Gottlieb A/S privathave afdelingen søger formand

Anlægsgartner Gottlieb Søger formand til udførsel af anlægsopgaver

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Beierholm

Senior Manager til erklæringsafgivelse på bæredygtighedsområdet

Til vores nystartede afdeling for erklæringsafgivelse på bæredygtighedsrapporteringer søger vi en Senior Manager, der kan være med til at sætte sit præg på afdelingen fra dag ét!

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Klimakampen ApS
Workshop
Klimakampen - Marts 2024

Er du kontorets klimahelt? Saml dit hold og dyst mod dine kollegaer i at udføre klimavenlige handlinger i 4 uger. Tilmeld jer Klimakampen nu!

Dato

04.03.2024

Sted

Online

Sustainable Business Solutions ApS
Kursus
Klimadata og klimaregnskaber i praksis - København

Efterspørges der en baseline på virksomhedens carbon udledninger, og har du behov for at blive bekendt med klimaregnskabets scope 3? Dette to-dages kursus vil ruste dig til at håndtere klimadata og klimaregnskaber effektivt.

Dato

25.06.2024

Tid

09:00

Sted

IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1530 København V

SUSTAINX ApS
Webinar
Webinar: Spørgetime om ESG

- Med CEO og Partner i SustainX, Line Amtorp

Dato

26.06.2024

Tid

11:00

Sted

Online

TANIA ELLIS - The Social Business Company
Webinar
Åben tilmelding: ESG Sommerskole

Få viden og værktøjer til at forbedre din virksomheds bæredygtige forretningsindsats med sommersmagsprøver fra den praktiske Sustainable Business Change Manager uddannelse.

Dato

07.07.2024

Tid

09:00

Sted

Online

2030 Builders
Møde
Sustainability Engagement Consultative call

Participate in an open discussion hosted by Mia Negru, co-founder of 2030 Builders. Engage in a dynamic dialogue focusing on the unique challenges and best practices in sustainability engagement. This session aims to foster a collaborative environment where you can exchange insights with fellow professionals, explore innovative solutions, and learn how to leverage technology to enhance human interactions within your company.

Dato

02.08.2024

Tid

12:00

Sted

Google Meet

Sustainable Business Solutions ApS
Webinar
Gratis Webinar - CSRD: Hvad skal der rapporteres på?

Bliv fortrolig med de nye CSRD-krav og forstå, hvad der er obligatorisk, og hvad der afhænger af dobbeltvæsentlighedsanalysen. I dette gratis webinar fra Sustainable Business Solutions vil vores seniorrådgivere give dig et detaljeret indblik i implementeringstidslinjen, ESRS-hierarkiet, og hvordan en CSRD-rapport ser ud. Webinaret er en del af vores "ESG to the point" webinarserie.

Dato

06.08.2024

Tid

08:15

Sted

Live online (Zoom)