’Byggeriet er en klar nøgle til at håndtere klimakrisen’

Hvordan skaber man forandring i en branche, der har afgørende betydning for Danmarks klimaaftryk? Det handler om transparens og de små skridts lov.

17.04.2023

Eva Harpøth Skjoldborg, CSR.dk

Lad os begynde med to tal: 96 og 30.

96 er hvor mange procent, byggebranchen ifølge projektet Reduction Roadmap skal reducere sine CO2-udledninger med, hvis den skal holde sig inden for de planetære grænser for klimaforandringer og Paris-aftalens mål.

30 er hvor mange procent bygge- og ejendomsbranchen udgør af de samlede danske CO2-udledninger. Globalt er tallet 40 procent.

”Når man ser, at en enkelt branche kan stå for så store andele af de samlede udledninger, så kan man nærmest ikke forstå, at det ikke er placeret længere oppe på den politiske dagsorden. Byggeriet er for os at se en klar nøgle til at håndtere klimakrisen. Hvis politikerne hjælper med den rigtige regulering, så er det en branche, hvor der er rigtig meget at hente ift. at nå 70 procents-målet,” siger Sisse Norman Canguilhem, der er adm. direktør (konstitueret) i Rådet for Bæredygtig Byggeri.

Hvad er opgaven?

Bygge- og ejendomsbranchens aktører skal alle være medspillere i forhold til omstilling og transparens. CSR.dk har spurgt Rådet for Bæredygtigt Byggeri, hvad de mener, aktørerne burde gøre mest ud af:

Finansiering – skal stille ensartede krav og sikre sammenhæng mellem EU-krav og bankens krav. Så det er helt klart for virksomhederne, hvad der forventes af dem.

Bygherrerne - skal sikre sig, at de stiller krav om bæredygtighed sammen med investorerne. Jo flere bygherrer, der gør det, jo mere standard bliver det.

Arkitekter – skal tage på sig, at mange beslutninger ift. bæredygtighed tages ifm. arkitektens arbejde, og arkitekterne skal have den fornødne viden om, hvad det er der skal til for at reducere påvirkning fra byggeri i både nye bygninger og renovering af eksisterende.

Rådgiver – skal ligeledes have viden og tænke metoder ind fra begyndelsen af projektet.

Entreprenør - skal integrere arbejdet på byggepladsen, og give plads til at håndværkernes faglighed kommer i spil på en ny måde ift. f.eks. cirkularitet i brugen af materialer og reduktion i mængden af spild. Og så skal entreprenørerne forstå efterspørgslen, og også hvorfor den kommer - så det ikke bare bliver noget, man krydser af på en liste over krav.

Materialeproducenter – skal gøre sig klar til at konkurrere på de nye konkurrenceparametre, der vil komme, når der bliver skabt transparens og kravene til bæredygtighedsperformance ender hos dem.

Myndigheder – skal få rigtigt øje på, at bygge og ejendomsbranchen er en stor del af løsningen på klimakrisen. Ud fra det skal de stille krav, der gør, at branchen skal stå på tæer, kombineret med de rigtige incitamenter. F.eks. er det helt skævt, at man i dag i livscyklusvurderingerne i Bygningsreglementet ikke bliver belønnet for at bruge genbrugsmaterialer.

”Og så må vi ikke underkende potentialet i det her - for hvor vi har en udfordring, er der også et kæmpe potentiale, hvis vi kan komme med løsninger. Hvis byggebranchen i Danmark, arkitekter og rådgivere og materialeproducenter osv., kan levere de nødvendige løsninger, så er det jo også en kæmpe forretningsmulighed – ikke bare i Danmark, for hele markedet inden for EU ligger ret åbent for vores løsninger. Især fordi vi nu har EU-taksonomien som fælles ramme og derfor måler på de samme ting,” fortsætter hun.

Branchen skal stå på tæer
Det lyder godt. Men det sker jo ikke på en formiddag. Det er Sisse Norman Canguilhem virkelig godt klar over: 

”Hvis man kigger på den store historie om, at vi skal et sted hen, hvor vi kan agere inden for de planetære grænser, så har vi en kæmpeudfordring. Jeg tror, det vigtigste er, at vi ikke lader os handlingslamme, fordi vi ikke har den perfekte løsning nu. Vi må tage et skridt ad gangen.  Selvfølgelig med høje ambitioner og krav til os selv, som tvinger os til at gøre os virkelig umage og stå på tæer. Og så er vores erfaring, at når man gør det, så går der ikke så lang tid, før det ikke er at stå på tæer mere. Og at det er med til at trække branchen hele med,” siger hun.

Rådet for Bæredygtigt Byggeri (som indtil for kort tid siden var kendt under navnet Green Building Council Denmark) samarbejder med sine medlemmer fra bygge- og ejendomsbranchen om at fremme bæredygtig udvikling i samme branche. De seneste år er interessen steget voldsomt, og non-profit foreningen har nu 750 medlemmer og er i løbet af fire år vokset fra 10 til 50 medarbejdere. Rådet for Bæredygtigt Byggeri administrerer desuden DGNB, som er den dominerende certificeringsordning for dokumentation af bæredygtighedstiltag for byggeri, bygninger og byområder i Danmark.

Bedre information og ens krav
Derudover laver Rådet for Bæredygtigt Byggeri værktøjer, oversætter EU-krav og er i tæt dialog med politiske beslutningstagere i Danmark. Med én fællesnævner:

”Vi ser transparens som nøglen til at få accelereret den bæredygtige udvikling i byggeriet. Vi synes, branchen er kommet langt med at skabe et fælles sprog og en fælles måde at måle på bæredygtighedstiltag. Store af dele af branchen har lært, hvordan man dokumenterer og rapporterer og dermed benchmarker på emner inden for bæredygtighed,” siger Sisse Norman Canguilhem.

Konkret handler det om at få bedre information om, hvad bygninger er bygget af, og hvordan materialerne udvikler sig over tid. Det skal lovkravet om CO2-grænseværdier og livscyklusvurderinger, som trådte i kraft 1. januar i år, bidrage til at få overblik over.

Desuden drives behovet for information frem af skærpede oplysningskrav fra EU. Rådet for Bæredygtigt Byggeri har således beskæftiget sig indgående med EU’s taksonomiforordning. Især med at få den oversat til vejledninger, der er genkendelige og relevante for de konkrete aktører i bygge- og ejendomsbranchen. Rådet for Bæredygtigt Byggeris analyser og værktøjer til at forstå og arbejde med taksonomien er tilgængelig og gratis for alle.

Sisse Norman Canguilhem er konstitueret adm. direktør i Rådet for Bæredygtigt Byggeri. Foto: rfbb.dk.

”Har vi mere information, bliver det muligt at stille bedre og ensartede krav til hinanden. Vi opfordrer alle branchens aktører til at gøre det tydeligt, hvad de beder om, så folk ved, hvad det er, de skal levere. Desuden at man samler sig om samme sprog og standarder for sine krav, så der ikke er 17 forskellige måder at stille krav op,” siger Sisse Norman Canguilhem.

Nyt: Pengene arbejder sammen
Et godt eksempel på den type indsats er et nyt netværk i Rådet med flere end 20 af Danmarks største investorer inden for ejendomme, som f.eks. pensionskasser og private investorer.

”Vi har over 20 aktører, der er gået sammen for blandt andet at finde én fælles måde at kigge på taksonomien og dels oversætte den til krav, de skal stille i deres værdikæde, men i høj grad også vidensdele. For selvom de er konkurrenter, så er erkendelsen, at der er rigeligt at tage fat i, og at det er bedre, at vi fælles trækker hurtigt og ikke sidder parallelt og opfinder løsninger,” fortæller Sisse Norman Canguilhem.

Hun fortæller i samme åndedrag, at interessen fra finans- og advokatbranchen er vokset massivt over blot det seneste år, pga. oplysningskravene med baggrund i EU’s taksonomi for bæredygtige økonomiske aktiviteter. Og advarer mod, at man ikke forholder sig til disse krav, fordi man ikke umiddelbart er omfattet af dem.

”Selvom du er lille og ikke bliver omfattet direkte, så bliver du det alligevel lige om lidt. Hvis du skal låne penge til et projekt, så vil banken spørge dig: hvilken type bygning laver du, og kan du måle på x, y og z inden for bæredygtighed? Hvis dit svar er, at det kan du ikke, så skal du regne med, at det bliver lidt dyrere at låne, for så kommer dit lån til at optræde i bankens rapportering som uden for taksonomien. Ligesom taksonomien i øjeblikket heller ikke umiddelbart rammer den offentlig sektor, men vi ved, at eksempelvis Kommunekredit kigger på det som en del af et øget fokus på ESG. Så det kommer indirekte. Det bliver svært ikke at forholde sig til nye krav - uanset hvem man er,” siger Sisse Norman Canguilhem.

Et kæmpe priviligie
Med navneskiftet i begyndelsen af 2023 meddelte Rådet også, at de fremover vil lægge mere vægt på politisk interessevaretagelse. For bæredygtighedens skyld.

”Vi synes, vi har noget særligt at komme med. Vi bygger vores input på råd fra branchen, men ikke som repræsentanter for én virksomhed eller én del af branchen. I stedet kommer vi som repræsentanter for ambitionen om en bæredygtig fremtid for byggeriet, som også er vores medlemmers interesse. Det og kun det er vores dagsorden. Det er et kæmpe privilegie,” afslutter Sisse Norman Canguilhem.

SUSTAINX ApS

Sponseret

GUIDE: Sådan opbygger du din bæredygtighedserklæring i henhold til ESRS.

Bureau Veritas

Sponseret

Online forum om food waste & loss

Denne artikel er del af et tema:

Byggesektorens bæredygtighed 2023

Det kræver sit, når en sektor skal skære over 90 procent af sine CO2-udledninger for at komme inden for de planetære grænser. Bygge- og ejendomsbranchen er i gang med opgaven og CSR.dk viser i dette tema, nogle af de initiativer der er i gang. 

Relateret indhold

29.05.2024CSR.dk

”Hvis vi skal arbejde for jer, skal I værne om fremtiden”

29.05.2024CSR.dk

Danmark kan få meget mere grønt ud af EU’s landbrugsstøtte

29.05.2024CSR.dk

Klima-ballade blandt investorer

28.05.2024Schneider Electric

Sponseret

Ses vi til Spildevandsteknisk Årsmøde den 7. juni i Odense?

27.05.2024Sinatur Hotel og Konference

Sponseret

Fra resttekstiler til puder og tæpper

24.05.2024Denteks A/S

Sponseret

Kemi- og vandforbruget i tekstilindustrien: Det kan gøres grønnere!

24.05.2024CSR.dk

Nyt liv til ridsede alufælge sparer tonsvis af CO2

24.05.2024CSR.dk

Ørsted indgår ny stor aftale om CO2-fjernelse med Microsoft

Jobmarked

Se alle

Dagrofa aps

Brænder du for grøn omstilling i Dagligvarehandlen?

I Dagrofa- koncernen intensiverer vi i disse dage vores fokus på bæredygtighed og samfundsansvar, herunder kommende lovgivning på CSRD, samt udvikling af en ny klimaplan. Vi arbejder intensivt med at indfri vores målsætninger på området og søger derfor en ESG- analytiker til vores CSR-team.

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

24.06.2024

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

To konsulenter til forsvarets arbejde med ESG og CSR

Vi kan tilbyde et arbejde der giver mening og en spændende og udviklende stilling som konsulent, hvor du vil blive central i arbejdet med CSR og ESG i Forsvarets anskaffelser.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

15.06.2024

NRGreen ApS

Energisk møde booker til spændende produkt

NRGreen søger en frisk og udadvendt medarbejder

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

13.06.2024

SUSTAINX ApS

Vil du være med på et stærkt ESG-Hold? 🌱

Som Senior ESG Advisor hos SustainX bliver du en aktiv del af den grønne omstilling, og sammen leverer vi ESG løsninger, der omfatter alt fra strategi til direkte projektudførelse.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Lemvigh-Müller

ESG Specialist (barselsvikariat) - Herlev

Det ligger dybt i Lemvigh-Müllers DNA at tage samfundsansvar, og vi har mange aktiviteter i gang inden for hele ESG-agendaen. For nylig har vi fået godkendt vores Science Based Targets klimamålsætninger.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Anlægsgartner Gottlieb A/S

Anlægsgartner Gottlieb A/S privathave afdelingen søger formand

Anlægsgartner Gottlieb Søger formand til udførsel af anlægsopgaver

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Beierholm

Senior Manager til erklæringsafgivelse på bæredygtighedsområdet

Til vores nystartede afdeling for erklæringsafgivelse på bæredygtighedsrapporteringer søger vi en Senior Manager, der kan være med til at sætte sit præg på afdelingen fra dag ét!

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

DELL A/S

Graduate Account Manager – Join the EMEA Sales Graduate Program!

When you join as a Graduate Account Manager not only will you be embarking on a rewarding career at the heart of technology. You will also be gaining an exceptional all-round experience that will contribute to shaping the future of our business. The program is aimed at building the organization’s future sales leaders with many opportunities to network globally through training and events. Lessons in leadership will also be provided from executives with the possibility to interact and connect with them.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

31.05.2024

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Sustainable Business Solutions ApS
Webinar
Introduktion til klimadata og klimaregnskaber i praksis

Er du ny i arbejdet med klimaregnskaber, og mangler du en grundlæggende forståelse for, hvad arbejdet med klimadata og udarbejdelse af klimaregnskaber indebærer? Så er dette kursus for dig.

Dato

17.05.2024

Tid

09:00

Sted

Live online (Zoom)

PwC Danmark
Event
CFO'ens Agenda 2024

Skab værdi gennem skarp formidling af dine ESG-resultater.

Dato

30.05.2024

Tid

15:00

Sted

PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Orkla Danmark
Konference
ESG Conference

Commercialize The Green Transition

Dato

31.05.2024

Tid

09:00

Sted

Dansk Industri, H. C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V.

TANIA ELLIS – The Social Business Company
Konference
Miniconference: Geopolitics in Sustainability & Business

How are conflicts and warfare affecting business ethics and corporate due diligence? Join our exclusive Spring miniconference 31 May to expand your network, get trend overview and how-to insights from real-life cases and subject matter experts on sustainable business, responsible investing, geopolitical consumerism and corporate due diligence.

Dato

31.05.2024

Tid

09:00

Sted

The Social House, Store Regnegade 12, 1110 Copenhagen

Valified
Webinar
Webinar: Gratis introduktion til ESG rapporteringen

Valifieds ‘Kom Godt i Gang’ Webinar giver dig en kort introduktion til de mest anvendte funktioner på platformen, så du får den bedst mulige start med arbejdet omkring bæredygtighed

Dato

31.05.2024

Tid

09:00

Sted

Online

UN Global Compact Network Denmark
Uddannelse
Deltag i FN's klimaprogram for virksomheder 'Climate Ambition Accelerator'

Vil du have en plads på et ambitiøst, engelsksproget klimaprogram, der over seks måneder klæder din virksomhed på til at sætte målbare mål for jeres klimaarbejde på linje med den førende klimavidenskab? Så læs med her.

Dato

03.06.2024

Sted

Online