​Fokus på genanvendelse af plastik

Der er fokus på plastik – og på hvordan man kan genanvende det, så man belaster miljøet mindst muligt. Et af de steder, hvor det sker mest effektivt og til størst gavn for miljø og klima, er i pantsystemet, hvor syv ud af ti klare plastflasker i 2018 blev til nye flasker. Skal tallet højere op kræver det, at efterspørgslen efter genanvendt plast fortsat stiger.

I 2018 blev syv ud af ti klare plastflasker til nye flasker..

Dansk Retursystem, som står for det danske pantsystem, har siden 2002 sikret, at plast fra drikkeemballager så vidt muligt bliver genanvendt til nye drikkeemballager eller fødevareemballager.

Hvis drikkeemballager skal blive til nye drikkeemballager, kræver det en høj kvalitet i genanvendelsen – og det er en kvalitet, der er øget efterspørgsel på i takt med, at der er et stigende fokus på plastik og genanvendelse. Plast af høj kvalitet kan for eksempel være plast fra PET-flasker, der er indsamlet i et lukket kredsløb som pantsystemet. Det er den optimale måde at genanvende på. De kan nemlig genanvendes til nye flasker eller andre fødevareemballager f.eks. bakker til frugt, grønt eller kød. Når man genanvender drikkevareemballager til nye drikke- eller fødevareemballager, bevarer man materialernes høje fødevarekvalitet, og det sparer jomfruelige råstoffer og CO2.

Optimalt når flasker bliver til nye flasker

For miljøet og klimaet er det afgørende, at så mange flasker som muligt bliver til nye drikkevareflasker. Dels for at producenter kan anvende materialerne igen. Dels for at øge sandsynligheden for, at materialerne ikke bare genanvendes én men flere gange.

Bliver flasken til en anden fødevareemballage, er der i øjeblikket stor risiko for, at kvaliteten går tabt, når den skal genanvendes (igen). Enten fordi emballagen ender i en blandet plastfraktion, hvorefter den genanvendes til en langt lavere kvalitet. Eller fordi den slet og ret ryger i forbrændingsanlæggenes ovne.

Sammen med en håndfuld af Europas bedste genanvendelsesanlæg, sikrer Dansk Retursystem, at plastflaskernes høje materialeværdi bevares, når forbrugerne afleverer dem i flaskeautomaten. Det sker ved, at de bearbejdes og smeltes om til materialer, der kan indgå i fremstilling af nye drikke- eller fødevareemballager.

Hvad skal der til for at genanvende? 
Dansk Retursystem arbejder målrettet på at øge andelen af flasker, der bliver genanvendt til nye flasker. Det kræver en indsats på flere områder: Flaskerne skal være designet til det, og genanvendelsesanlæggene skal have de rette processer og kunne dokumentere, at de sælger det til flaskeproducenter. Endelig skal flaskeproducenter gå målrettet efter disse genanvendte materialer i fremstillingen af nye flasker.

Helt konkret betyder det, at Dansk Retursystem allerede i designfasen står parat med rådgivning til producenterne af emballage. Og det er en rådgivning, der er efterspurgt.

”Når vi så tidligt går i dialog med producenterne, er det både for at sikre, at flaskerne kan læses i flaskeautomaten, men også for at gøre opmærksom på forhold, der kan vanskeliggøre genanvendelsen. For eksempel er det i dag sværere at genanvende farvede plastflasker til nye plastflasker. Derfor er der også et såkaldt cirkulært økonomisk tillægsgebyr for farvede varianter. Emballagevalget er i sidste ende op til producenten, men vi oplever en stigende interesse for at designe til genanvendelse,” fortæller Heidi Schütt Larsen, vicedirektør med ansvar for cirkulær økonomi i Dansk Retursystem.

Det er et niveau, vi er godt tilfredse med, og som ikke er kommet af sig selv. Resten af de klare og lyseblå flasker, det vil sige de knap 30 procent bliver til andre fødevareemballager,

Heidi Schütt Larsen.

Der er ingen danske genanvendelsesanlæg, som kan sikre et ’flaske til flaske loop’. Derfor afsætter Dansk Retursystem plastflasker til nøje udvalgte genanvendelsesanlæg flere steder i Europa, men altid inden for så kort transport afstand som muligt. Kontrakterne indeholder gensidige forpligtelser, og Dansk Retursystem fører løbende kontrol med anlæggenes miljø- og kvalitetsperformance. Desuden stiller vi krav om dokumentation for anlæggenes efterfølgende afsætning af plast til flaskeproducenter. Der er tale om stærke og typisk langvarige partnerskaber med et fælles mål om at sikre højeste kvalitet i genanvendelsen.

Producenter efterspørger genanvendt plast
Dansk Retursystem mærker tydeligt flaskeproducenternes stigende efterspørgsel efter genanvendt PET. Det er en efterspørgsel, Dansk Retursystem hilser velkommen. Siden engangsemballagen kom på markedet i 2002, har det været en kerneopgave for virksomheden at sikre høj kvalitet af genanvendt plast, og med den øgede efterspørgsel er det lykkedes at ramme et højt niveau for ’flaske til flaske’ i 2018. Hele 71 pct. af de klare- og let lyseblå flasker blev til nye. I 2019 forventer virksomheden en yderlig stigning på 10 pct.

En høj efterspørgsel er altså helt afgørende for den nødvendige omstilling til cirkulær økonomi. Med nye mål om øget brug af genanvendte materialer fra såvel producenter som fra EU, synes den stigende efterspørgsel heldigvis at være kommet for at blive. 

18.06.2024Dansk Retursystem

Sponseret

Ny pantfabrik får sorteringsanlæg fra Bollegraaf

12.06.2024Dansk Retursystem

Sponseret

NTO skal levere automatiseret optælleanlæg til ny pantfabrik

30.05.2023Dansk Retursystem

Sponseret

Dansk Retursystem er Danmarks bedste arbejdsplads til inklusion

13.06.2022Dansk Retursystem

Sponseret

Samarbejde om indsamling af pant

12.06.2022Dansk Retursystem

Sponseret

Pant-app giver dig pengene digitalt

27.01.2022Dansk Retursystem

Sponseret

Nu kan grønne plastflasker også blive til nye