Årsrapport: Se Elis’ 2021-resultater for miljø, mennesker og økonomi

Nu har Elis Danmark (tidl. Berendsen) offentliggjort årsrapporten for 2021. Den viser, at mere end 92 % af Elis’ omsætning sidste år var bundet op på cirkularitet, og at Elis fik taget store skridt på virksomhedens bæredygtige rejse.

Årsregnskab.

Som tekstilleverandør til størstedelen af landets hoteller og restauranter var Elis i 1. halvår af 2021 naturligt ramt af kundernes corona-restriktioner og mangel på turister – ligesom de mange hjemsendte og hjemmearbejdende danskere betød, at Elis oplevede et fald i volumenerne i virksomhedens tekstil- og hygiejneafdelinger. For at fokusere på kerneforretningen og beskytte medarbejdernes stillinger måtte Elis udskyde nogle bæredygtige indsatser. Men Elis’ årsrapport viser, at virksomheden i løbet af året fik stabiliseret økonomien og skabt omsætningsvækst i forhold til 2020 – og at Elis fik taget store skridt på vejen mod virksomhedens 2030-målsætninger om at opnå 100 % cirkulære tekstiler, 100 % ansvarlig transport og at blive en fleksibel arbejdsplads for medarbejderne. Elis’ CSR-chef Christina Saxkjær fortæller:
 
I 2021 fik vi langt flere tekstiler med bæredygtige certificeringer, 29 % af vores kasserede tekstiler fik et nyt liv, bl.a. gennem vores partnerskaber, og vi blev del af det EU-finansierede ReSuit-forskningsprojekt indenfor tekstilgenanvendelse. Vi investerede i at få opsat ladestandere til elbiler på 8 lokationer, så vi har infrastrukturen på plads til at konvertere til grønne køretøjer. Alle vores ledere fik gennemført vores Leder DNA-uddannelse, så de har samme sprog for, hvad gode lederkvaliteter er for os, og hvordan de driver medarbejdernes trivsel ud fra virksomhedens værdier. Og for at mindske nedslidning blandt vores medarbejdere har vi i Taastrup-afdelingen kørt et testforløb med elastiktræning i arbejdstiden, hvor 47 % af medarbejderne har fået færre gener og smerter, så nu er vi i gang med at indføre træningen i alle vores afdelinger”, siger Christina Saxkjær og fortsætter:

I årsrapporten fortæller vi også om, at vi i 2021 fik kortlagt vores CO2-udledning – og at vi sidste år gjorde et gennembrud, da vi i et testforløb indenfor filtrering og genanvendelse af vand lykkedes med at vaske måtter uden at udlede mikroplast og spildevand til kloakken. I år vil vi implementere løsningen i fuld skala i måttevaskeriet i Karup, og vi har beregnet, at vi på den måde kan tilbageholde 99 % af mikroplast og gummi og reducere vandforbruget med op til 75 % i Karup. I år vil vi forpligte os endnu mere til den bæredygtige agenda ved at integrere vores forretningsstrategi med vores CSR-strategi, så vi får én ny fælles strategi frem til 2025.”

Læs Elis Danmarks årsrapport for 2021 her

Omsætningsvækst og fokus på at fastholde medarbejderne i et omskifteligt år

Elis’ årsregnskab er også en del af årsrapporten. Det viser, at Elis Danmark i 2021 havde en nettoomsætning på 1,33 milliarder kr., hvilket er 65 millioner kr. højere end i 2020. Overskuddet landede i 2021 på 150 millioner kr. Og Elis Danmark A/S betaler isoleret set 52,8 millioner kr. i skat i 2021 – men Elis Danmark A/S indgår i sambeskatningen med søsterselskabet Berendsen A/S, der sammen med øvrige datterselskaber samlet set betaler 58 millioner kr. i skat i Danmark i 2021. Elis’ økonomidirektør Michael Dufke Nørgaard fortæller:

I første halvår af 2021 oplevede vi faldende volumener, da vi og vores kunder fortsat var påvirkede af corona. For at fastholde vores dygtige medarbejdere hjemsendte vi på skift en del af dem på lønkompensation – og det var ikke bare det mest socialt ansvarlige valg, det var også det langsigtet mest økonomisk ansvarlige. For da turisterne vendte tilbage til landet efter sommerferien, steg volumenerne i især vores hotel- og restaurantvaskerier drastisk, og i 2. halvår gjorde vores engagerede medarbejdere en kæmpe indsats for at indhente det tabte, så vi samlet set kom økonomisk godt igennem året”, siger Michael Dufke Nørgaard og fortsætter:

I 2021 var 92,4 % af vores omsætning bundet op på cirkularitet – og det er netop den cirkulære del af vores forretning, der er vokset i 2021, da den øgede omsætning hovedsageligt skyldes vores vækst i at udleje, vaske og distribuere hotel- og restaurantlinned. Jeg synes, vi kan være stolte over, at vi i endnu et omskifteligt år er lykkedes med både at opretholde leveringerne til vores kunder, fastholde medarbejderne, styre omkostningerne og fortsætte vores ansvarlige indkøb indenfor tekstiler og transport. Da corona slap sit greb om samfundet, vækstede vi sammen med vores kunder, og jeg tror på, at vi i 2022 vil komme tilbage til det høje omsætningsniveau, som vi oplevede i årene før pandemien”.

Læs Elis Danmarks årsrapport for 2021 her

14.05.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Bæredygtighedsrapport: Bæredygtighed i Elis 2023 er netop offentliggjort

25.04.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Nyt tekstilprojekt vil øge cirkulariteten for industritekstiler

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Få hjælp til klimaregnskabet med Elis’ CO2-beregner

01.03.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Et mere miljøvenligt hotel med produkter fra Elis

15.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

Overskudsvarme sendes fra Elis’ industrivaskeri til beboere i Kjellerup

14.02.2024Elis Danmark A/S

Sponseret

QA Manager med stort omsorgshjerte – både internt og eksternt i virksomheden