Virksomhederne risikerer bøde for ikke at affaldssortere, men er dårligt informerede

Virksomheder i Danmark står over for problemer med affaldssortering grundet manglende ensretning og individuel fortolkning af reglerne i landets kommuner. Konsekvensen kan være bøder for at bryde regler, som de ikke var klar over, de skulle overholde

Salgschef hos Daka ReFood, Jan Pedersen.

Nytårsdag 2023 stod de danske virksomheder op til en ny virkelighed. De skal alle per lov affaldssortere i 10 forskellige fraktioner. Mange virksomheder ved dog ikke, at de nu skal sortere på en ny måde, og de, der kender til de nye regler, er forvirrede. De nye regler er nemlig ikke klart formulerede, hvilket gør, at især mange små og mellemstore virksomheder ikke ved, hvilken opgave de står overfor - at de selv skal finde ud, hvilke krav der stilles til dem. Der mangler kort sagt et nationalt oplysningsarbejde til virksomhederne om den reviderede affaldsbekendtgørelses lov i Danmark. Det er ikke muligt at finde ensartede definitioner på sorteringskravene. Det skal på plads, så vi undgår, at forskellige fortolkninger skal afgøre, om man som virksomhed risikerer bøder eller ej.

Hvor meget skal være op til fortolkning?

I Daka ReFood indhenter og genanvender vi madaffald, og vi oplever virksomhedernes udfordringer dagligt. Når vi snakker med vores kunder om den nye lovgivning, oplever vi mange misforståelser. Der er generel uvidenhed om, at loven er trådt i kraft. Mange forventer, at kommunen informerer dem om, at de skal i gang. Nogle har svært ved at forstå, hvordan de i praksis skal efterleve loven.

Definitionerne bør komme fra centralt hold

Vi skal have strømlinet reglerne på området fra centralt hold. Det kan ikke være op til den enkelte kommune at tolke individuelt – Mange kommuner og virksomheder påtager sig heldigvis opgaven med at affaldssortere med stor succes, hvilket vi også mærker hos Daka ReFood. Men vi møder stadig for mange misforståelser. Hvis vi skal have succes med affaldssorteringen, skal vi have nationale vejledninger, der kommunikeres ud til alle virksomheder og kommuner for at sikre et ensrettet tilsyn med affaldssorteringen.

04.12.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Organisk gødning giver harmoniske juletræer

29.09.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Ufattelige mængder mad går stadig til spilde - kan detailhandlen gøre mere, hurtigere?

12.07.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Virksomhederne risikerer bøde for ikke at affaldssortere, men er dårligt informerede

26.05.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Daka Denmarks A/S årsregnskab 2022

19.05.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

ISS Facility Services og Bygningsstyrelsen modtager certificering fra REFOOD mærket

19.05.2023Daka Denmark A/S

Sponseret

Dansk 2. generationsbiodiesel er fra animalske biprodukter - ikke friturefedt