Viking: Der er langt fra Esbjerg til Rio

Det nytter ikke noget, at man opfinder nye måder at gøre tingene på. For den globale virksomhed Viking i Esbjerg er er ISO 9001 garant for, at medarbejdere i hele verden kan bruge samme opskrift hver gang.

I en verden, hvor sikkerhed er livsvigtigt, er ISO 9001 kvalitetsledelse en vigtig faktor. Det ved man alt om i den jyske virksomhed Viking, der laver forskelligt overlevelsesudstyr til skibe og off-shoreindustrien. Som leverandør af overlevelsesudstyr er Viking underlagt US Coast Guard Modul D samt et EU-direktiv. Ordningerne stiller begge krav om, at der er styr på processerne, og her er ISO 9001 ifølge Dan Østergaard en stor gevinst:

- For os er det vigtigt, at vi tager afsæt i en kendt standard, ellers skulle vi forklare os hver eneste gang, vi bliver auditeret. Det gør det meget nemmere for os, at vi har indarbejdet ISO 9001 i vores virksomheds arbejdsgang, for så har vi kun én struktur, vi skal følge, fortæller kvalitetschef Dan Østergaard og fortsætter:

- Ledelsessystemet virker fra kundens ordre er lagt i vores system. Herefter kommer ordren igennem vores flow – hvor vi har faste processer for alt fra produktionsdokumentation til værkstøjs kalibrering. På den måde virker systemet som et rammeværktøj, der sikrer høj kvalitet og effektivitet, fortæller Dan Østergaard.

Det skal være samme opskrift

Viking har produktion i Danmark, Norge, Thailand og Bulgarien samt 70 servicelokationer i hele verden. For Dan Østergaard er det derfor vigtigt, at virksomheden har nogle fælles processer:

- Det nytter ikke noget, at vi gør tingene på forskellige måder. Det skal være de samme processer – uanset om du er i Esbjerg, Rio eller Hong Kong. Det skal være samme opskrift, vores medarbejdere bruger. Derfor giver det god mening med et internationalt ledelsessystem, for så ved vi, at tingene bliver gjort på den rigtige måde. Der kan være langt fra Esbjerg til Rio – ikke mindst på grund af sproglige og kulturelle forskelle – men med ISO 9001 kan vi sikre, at vores processer virker over alt i verden, fortæller Dan Østergaard.

Alle Vikings lokationer er ISO 9001 certificerede, og når virksomheden opretter eller køber nye servicestationer, skal de certificeres inden 6 måneder. Den største udfordring er ifølge Dan Østergaard implementering:

- Den største udfordring er at få systemet implementeret, at sikre, at det bliver brugt. Vi gør os umage for at forklare, at det er en vigtig del af hverdagen her – at det er er spillereglerne, når man arbejder hos Viking. Jeg tror ikke, at medarbejderne tænker så meget over det i hverdagen, men de kan godt brokke sig over, at de skal dokumentere en lang række ting. Men de ved godt, at det virker, fortæller Dan Østergaard, der står klar med hjælp:

- Der ligger en vigtig rolle i at få beskrevet over for medarbejderne, hvad de skal gøre. Det skal give mening for dem og lette hverdagen for dem, så det gør jeg meget ud af. Vi kommer også på besøg på lokationerne og stiller vores hjælp til rådighed, siger Dan Østergaard.

Ny version af ISO 9001

Han ser frem til at få den nye ISO 9001 i hænderne og har allerede en idé om, hvad det betyder for Viking:

-Det er helt klart, at vi kommer til at blive skarpere på risikovurdering – der vil vi steppe en gang mere op. Og så er vi meget tilfredse med, at den nye ISO 9001 også omfatter services. Det spiller en stor rolle og supporterer den udvikling, vi selv har sat i gang med at have mere fokus på vores services, siger Dan Østergaard.

08.04.2024Dansk Standard

Sponseret

Psykisk arbejdsmiljø - introduktion til standarden DS/ISO 45003:2021

14.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

05.02.2024Dansk Standard

Sponseret

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Det nye bygningsdirektiv kalder på standarder

14.12.2023Dansk Standard

Sponseret

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

27.11.2023Dansk Standard

Sponseret

Sådan gør du din virksomhed mere modstandsdygtig