Vi skal blive bedre til at håndtere plastik

EU-Kommissionens plaststrategi har potentiale til at give store miljøgevinster. Men det bliver vigtigt at holde fokus på miljøet i de kommende måneder, mener Dansk Erhverv.

17.01.2018

Sponseret

Jakob Lamm Zeuthen, Miljøpolitisk chef Dansk Erhverv, Dansk Erhverv

EU-Kommissionen har i dag fremsat deres plaststrategi, som skal sikre bedre håndtering af plastaffald og give incitamenter til udvikling og brug af miljøvenlige emballager.

”Det er godt, at EU vil se på genanvendelse af emballage og mærkning af plast i elektronik, så vi hurtigt kan finde det, som kan genanvendes, og have fokus på at sætte ind der, hvor vi får mest ud af indsatsen,” siger miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv Jakob Lamm Zeuthen.

Mellem 4-12 mio. ton plastik ender i havet hvert år, og en fordobling af dette tal forventes at ske indenfor 10 år. Undersøgelser viser, at ca. en tredjedel af de fisk, der fanges i Nordsøen, er forurenede med plast. Dansk Erhverv bakker op om, at EU skal have en effektiv plaststrategi, der målrettet kan sætte en stopper for plastsvineriet.

”Det er positivt, at EU kommer med en strategi i forhold til, hvordan vi undgår, at plastik ender i havene, i jorden eller andre steder, hvor det ikke hører hjemme. Strategien skal holde fokus på at få bremset oplagring af plast og skødesløs forbrugeradfærd, der er væsentlige kilder til den miljøbelastning, som vi oplever i dag. Strategien skal også tage højde for, at det langt fra er alle medlemslande, der plastsviner, og den skal fremhæve de lande, der gør det godt – herunder Danmark,” siger Jakob Lamm Zeuthen.

Intet behov for plastskat
Op til lanceringen har Kommissionen åbnet for, at EU skal arbejde for at indføre en egentlig plastskat i unionen, men det er der ingen grund til, mener Dansk Erhverv.

”Det er at blande tingene sammen. Plast håndteres bedst ved, at vi har en samlet strategi, som gælder alle. Så må det være op til de enkelte medlemslande at sikre, at den overholdes, i stedet for at EU skal blande sig i hvilke skatter og afgifter, der skal udskrives, siger Jakob Lamm Zeuthen.

Plastik er ikke klassens slemme dreng
Dansk Erhverv mener, at genanvendelse af plast i EU er for lav. Omkring 30 pct. bliver genanvendt, imens 70 pct. enten ryger til forbrænding, deponi eller i havet. Plast er et praktisk og nødvendigt materiale – og mindst lige så miljømæssigt forsvarligt at anvende som f.eks. pap eller bionedbrydeligt plast.

”Plast er tit blevet udråbt som klassens slemme dreng, når det kommer til miljøet – men det er en misforståelse. Sørger vi for, at erhvervslivet har de rette forudsætninger til at håndtere plast, f.eks. fuld tilgang til plastressourcer og nødvendig politisk opbakning i form af støttepuljer til teknologiudvikling, vil den cirkulære økonomi udvikle sig, og plast kan være en gevinst fremfor en belastning for samfundet,” siger Jakob Lamm Zeuthen.

EU-Kommissionens forslag til plaststrategi kommer i dag, og eventuelt forslag om plastskat fremlægges sammen med EU’s budgetforslag i maj 2018

05.07.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Er din virksomhed omfattet af CSRD? Få svaret her

02.07.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Få hjælp til at strukturere og opbygge din ESG-rapportering

28.06.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Få hjælp til ESG-rapporteringen: Ny vejledning om, hvordan du anvender bæredygtighedsstandarder

28.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Er din virksomhed en SMV? Få her en skabelon til at komme i gang med ESG-rapporteringen

27.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Nye EU-regler på vej: Forbyder produkter fremstillet ved tvangsarbejde

24.05.2024Dansk Erhverv

Sponseret

Få hjælp til at strukturere og opbygge din ESG-rapportering