Varmepumpe giver store besparelser til opvarmning

Ny luft/vand-varmepumpe sparer Saint Gobain for store mængder gas til opvarmning af højlager i Randers. 100.000 kvadratmeter opvarmes nu med energieffektiv løsning, som er tjent hjem på fire år.

Lasse Halliday, Saint Gobain (t.v.) og Karsten Pedersen fra Cronborg ved luft-vand-varmepumpen – nederst en 8 cylinders kompressor der afleverer 170 kW varme i den sorte varmeveksler øverst i billedet. Foto: Mathilde Bech .

10.06.2015

Sponseret

Joel Goodstein, Cronborg

Saint Gobain har idriftsat en luft/vand-varmepumpe, som årligt vil spare virksomheden for 167.000 kroner i reduceret gasforbrug til opvarmning af et nyt 100.000 kvadratmeter højlager i Randers. Besparelsen giver en tilbagebetaling af investeringen på fire år. »Teknisk er der tale om en hybridinstallation med en varmepumpe og en gaskedel. Luft-til-vand-pumpen tager hovedlasten, og der bliver så suppleret med naturgas på de koldeste dage, hvor varmepumpen ikke kan levere en tilstrækkelig høj temperatur selv,« siger Karsten Pedersen, teknisk chef hos Cronborg A/S, som har dimensioneret varmepumpeinstallationen på højlageret. Højlageret har en højde på over 20 meter og et grundareal på mere end 8.000 kvadratmeter. Valget af en varmepumpeløsning skal ses som et udtryk for, at Saint Gobain nu ”tager sin egen medicin”, idet datterselskabet og vvs-leverandøren Brdr. Dahl som udgangspunkt anbefaler løsninger baseret på vedvarende energi.

Varmepumpen skal holde en temperatur på 15 °C i selve højlageret og 22 °C i et pakkeri. Opvarmningen sker via radiatorer, konvektorer og gulvvarme. »Den store gevinst i løsningen hentes ved at udnytte den varme, der er i udeluften til den indendørs opvarmning. Styringen af anlægget vil altid prioritere varmepumpen som den primære energikilde og automatisk supplere med gaskedlen de timer eller dage, hvor udeluften er for kold til, at varmepumpen kan levere tilstrækkelig varme. Der er ingen medarbejdere, som behøver bruge tid på driften,« siger Karsten Pedersen.

COP på 3,5
Luft-til-vand-varmepumpen fungerer ved at køle udeluften ned – med kølemidlet R290/propan – og overføre varmen via en veksler til den vandbårne opvarmning af højlageret. For hver kWh, der bruges på at drive varmepumpen, leveres varme svarende til 3,5 kWh – svarende til en COP på 3,5. »Det giver en meget lav varmepris, svarende til omkring halvdelen af, hvad opvarmning med gas ville have kostet,« siger Karsten Pedersen. Der er valgt et naturligt kølemiddel, og der er derfor ingen fyldningsgrænser. »Vi har kunnet dimensionere vekslere og kompressorer meget store og på den måde sikre en høj virkningsgrad i forhold til de kvadratmeter der skal opvarmes. Kunden har med de naturlige kølemiddel fået en fremtidssikret løsning, hvor man ikke risikerer udfasning eller afgifter på kølemidlet. Der er tillige et meget lavt behov for service,« fortæller Karsten Pedersen. Den valgte løsning gør det også muligt at anvende en standardanlæg med 70 °C i fremløb og 40 °C i tilbageløbstemperatur. »Det betyder, at anlægget kan køre alene med varmepumpen 80 procent af tiden. Under optimale forhold er COP oppe på 4,5. På de varme dage er der slet ikke behov for at køre med anlægget. Kun de allerkoldeste vinterdage skal gaskedlen i brug,« siger Karsten Pedersen.

Grøn el til opvarmning
Saint-Gobain Distribution Denmark er moderselskab for blandt andet Danmarks største VVS-grossist Brdr. Dahl og byggemarkedskæden Optimera. I forbindelse med etableringen af højlageret foreslog Klimaafdelingen hos Brdr. Dahl, at opvarmningen skulle ske med varmepumpeteknologi. »At bruge varmepumper til opvarmning er jo i tråd med de politiske ønsker om, at mest mulig opvarmning skal ske med elektricitet, så vi kan udnytte den stigende andel af vindkraft og skrue ned for forbruget af olie og gas. Derfor synes vi, det var naturligt at overveje en varmepumpe, da fjernvarme ikke var en mulighed i dette tilfælde. Med varmepumpen bliver størstedelen af varmen produceret med elektricitet og er derfor en mere klimavenlig løsning end gas,« siger Mogens Rasmussen, afdelingsleder i Brdr. Dahls Klima-afdeling, som hjælper vvs-installatører med at lave energi- og klimavenlige løsninger. Beregninger fra Cronborg viste, at der var tale om en fornuftig business case med en tilbagebetalingstid på omkring fire år og mulighed for at få et stort økonomisk tilskud til projektet ved at sælge besparelsen til et energiselskab. »Ud over at varmepumpen kan køre på vedvarende energi, var kravet også, at anlægget kører helt automatisk i den daglige drift, og at der er minimalt vedligehold. Der er ikke brug for, at nogen skal bruge tid på anlægget – det passer sig selv,« siger Mogens Rasmussen.

Bonusinfo: Danmarks største luft/vandvarmepumpe står hos Bestseller i Brande – med en ydelse på 240 kW. Denne løsning er også leveret i et samarbejde mellem Brdr. Dahl og Cronborg.
Se endvidere oversigten over løsninger opstillet af Cronborg

Karsten Pedersen er teknisk chef i Cronborg, som har leveret den specielle varmepumpe til Saint Gobains højlager i Randers..

Fakta: Luft/vand-varmepumpe hos

  • Varmepumpen har en effekt på 170 kW – ved en temperatur på 7 °C.
  • Det årlige varmeforbrug er beregnet til 600.000 kWh – heraf vil varmepumpen dække 485.000 kWh, svarende til 81 procent af forbruget.
  • Saint Gobain Distribution Danmark sparer årligt 167.591 kroner på opvarmning af højlageret i Randers i forhold til opvarmning med gas.
  • CO2-udledning er reduceret med 56 ton/år, svarende til 40 procent af udledningen ved ren gasopvarmning.
  • COP er beregnet til 3,5.
  • Kølemidlet er R290 (propan).
  • Der er også etableret en gaskedel til at klare spidslastsituationer om vinteren.
  • Anlægget er dimensioneret som et standard 70/40 anlæg – med en fremløbstemperatur på 70 °C og en tilbageløbstemperatur på 40 °C.
  • Tilbagebetalingstiden er beregnet til 4,1 år.

10.06.2015Cronborg

Sponseret

Varmepumpe giver store besparelser til opvarmning

FJERNVARMENS FREMTID ER HER ALLEREDE

03.06.2015Cronborg

Sponseret

Grønne offentlige indkøb - Genanvendelse af overskudsvarme fra serverrum i Hedensted Kommune

14.01.2015Cronborg

Sponseret

15.10.2014Cronborg

Sponseret

Maskinmesteren får gråspurvene til at fryse

23.09.2014Cronborg

Sponseret

Energi fra drikkevand bruges til fjernvarme

Horsens Vand Energi A/S

02.09.2014Cronborg

Sponseret