FJERNVARMENS FREMTID ER HER ALLEREDE

RECOOL-pumper sender virksomheders overskudsvarme fra eksempelvis serverrum til fjernvarmeværkerne. I fremtiden skal en husstand eller en virksomheds energibehov dækkes fra flere forskellige energikilder end i dag, og samtidig arbejder de mest fremsynede fjernvarmeværker på at sænke fremløbstemperaturen fra fjernvarmeværk til forbrugerne. De to tendenser betyder, at varmepumpeløsninger, hvor virksomhederne leverer overskudsvarme fra eksempelvis serverrum, bliver attraktive. Sådan lyder vurderingen fra Christian Oxenvad, der er energirådgiver i Byg, Miljø & Forsyning – Energi & Administration i Albertslund Kommune.

03.06.2015

Sponseret

Jeannette Refstrup, Cronborg

Økonomisk gulerod
Men fremtiden – den er her allerede. Et eksempel på det er Jaynet, der med et RECOOL-anlæg fra Cronborg, producerer overskudsvarme nok til at kunne levere varme til 100 husstande.
Projektet hos Jaynet er kommet i stand som en naturlig følge af det såkaldte Carbon20-projekt, hvor en række kommuner arbejdede på at nedsætte sit CO2-udslip med 20 procent. På grund af tilskudsregler kom der økonomi i projektet:
- Vi har gerne villet det i flere år, men en tilbagebetalingstid på 10-20 år var for meget. Den løsning, vi er kommet frem nu, betyder en tilbagebetalingstid på tre år, siger Martin Axelsen, der er hosting facility manager hos Jaynet.
- For selvom vi har haft vindmøllestrøm siden 2009 og generelt prøver at tænke miljørigtigt, så er vi ikke mere hellige, end at der skal være en økonomisk gulerod i den anden ende, inden vi investerer.

Kobler sig på fjernvarmenettet

Den vestjyske virksomhed Cronborg leverer med sit RECOOL-anlæg den tekniske løsning til Jaynet.
- Selve systemet går i al sin enkelhed ud på, at Jaynet har et kølebehov, fordi de er et serverhostingfirma, hvis servere skal holdes nedkølet året rundt. Det bruger virksomheden strøm til, forklarer Karsten Pedersen, der er teknisk chef hos Cronborg.
I første omgang sender RECOOL varmen ud i Jaynets egne bygninger, men serverne producerer så meget varme, at der stadig er meget varme i overskud.
- Da virksomheden er fjernvarmeforsynet, har den et varmestik ind i bygningen, og så opstod ideen om, at vi kunne sende varme retur gennem samme stik, som man tidligere havde købt varmen gennem.
Karsten Pedersen siger, at RECOOL-løsningen kan anvendes på nøjagtigt samme måde mange andre steder:
- Det kræver bare, at man fra begge sider – både virksomhederne og fjernvarmeforsyningen – ser positivt på ideen.
- Teknisk er det et meget simpelt system. Vi anvender en RECOOL-varmepumpe i stedet for en kølepumpe. Der er ingen tekniske udfordringer i systemet.
Driften af anlægget hos Jaynet er endnu så ny, at det er vanskeligt at uddrage driftserfaringer.
Cronborg kalder Jaynet-casen spændende, fordi den viser, at man kan bruge den eksisterende stikledning til fjernvarmen:
- Så i princippet kan det være en meget lille varmemængde, man sender retur, fordi det ikke kræver de store anlægsinvesteringer at koble sig på noget eksisterende. Derfor vil et lille anlæg også kunne forrente sig.

Lavtemperatur-fjernvarme

Udfordringen er hos en del af landets omkring 600 fjernvarmeværker temperaturen på det vand, der kommer fra virksomhedens system og ind i fjernvarmesystemet.
Tidligere sendte man dampvarme ud i ledningsnettet – temperaturen var mere end 100 grader. I dag er fremløbstemperaturen op til 90 grader om vinteren. Det giver meget varmespild til omgivelserne undervejs.
- Derfor arbejder man på at finde løsninger, der giver mindre varmespild. Det kalder man lavtemperatur-fjernvarme, og det er vi en af pionererne inden for her i Albertslund Kommune, siger Christian Oxenvad.
- COP’en på en varmepumpe falder, jo højere varmepumpen skal hæve temperaturen på fjernvarmevandet.  Så når fjernvarmeværkerne sænker fremløbstemperaturen, øges incitamentet for varmepumpeløsninger.
- Helt firkantet betyder det, at vi som fjernvarmeværk kræver som minimum, at varmepumpen skal hæve temperaturen til 90 grader, før det bliver sendt ud på fjernvarmenettet. Det er her. udfordringen kommer fordi, det er de færreste varmepumper, som kan hæve temperaturen så højt uden samtidig at have en meget ringe effektivitet (COP).
- Derfor er værkerne nødsaget til at indgå et kompromis, hvor en lavere fremløbstemperatur accepteres fra en varmepumpe - i dette tilfælde 75 grader.
Fremtiden kræver nemlig varmeforsyning fra en række forskellige energikilder. At spildvarme på den måde udnyttes i et større system, kalder man for et symbioseforhold, og det er i den sammenhæng, virksomhedernes RECOOL-løsninger er interessante.
- Varmepumper er fine i forhold til fremtidens fjernvarmeplanlægning.

Forhandlingen er vigtig

Wisam El-khatib er energirådgiver og civilingeniør i Forsyning – By, Miljø & Beskæftigelse i Albertslund Kommune og har været en nøglepersonerne i at få projektet sikkert i mål.
Samtidig er ideen om lavtemperatur overskudsvarme ny, og det kan give modstand hos driftspersonalet på fjernvarmeværkerne.
- Men det løste vi for eksempel ved, at Jaynet får en lidt lavere pris for den varme, virksomheden leverer, forklarer han.
For Albertlund Kommune er guleroden, at man som en del af energispareaftalen skal spare energi hvert år.
- Den aftale hjælper Jaynet os med at overholde ved at levere overskudsvarme til fjernvarmenettet. For lavtemperaturfjernvarme betyder, at vi kan udnytte overskudsvarme fra virksomhederne.  Jeg tror, vi vil se flere af den slags projekter.

FAKTA

- RECOOL varmepumpen leverer hos Jaynet:
- 125 kW køling til servere.
- 175 kW varme til fjernvarmesystemet.
- Årligt kan der leveres 1.500.000 kWh varme til fjernvarmen.

En appleløsning i det små

Cronborg beskriver med vestjysk lune deres RECOOL-løsning som en ”apple-løsning”. Da det blev offentliggjort, at den amerikanske gigant bygger ved Viborg, var en del af historien, at overskudsvarmen kan forsyne mange husstande i området.
- Alting bliver mere og mere it-baseret, og det kræver servere. Selvom vi snakker om cloudbaserede løsninger, og at vi placerer ting ”i skyen”, forsvinder serverbehovet ikke. Serverne bliver placeret mere og mere koncentrerede, og dermed stiger behovet for køling også.
Den varme, som servere producerer, kan man selv få et indtryk af, når man sidder med sin bærbare på skødet – så bliver det også varmt på lårene på et tidspunkt.
- Er der grænser for hvor små virksomheder, der kan have glæde af en RECOOL-løsning?
- Nej, hvis man har sin server i et skab og har brug for en eller anden form for køleløsning, så kan det betale sig at begynde at overveje en RECOOL-løsning.
- I de tilfælde bliver det selvfølgelig ikke relevant at afsætte til fjernvarmenettet. Men overskudsvarmen kan være et fint supplement til bygningens eget varmeforbrug.
- Det er en skam, at man får det indtryk, at man skal kunne producere overskudsvarme til en halvstor provinsby. Folk er næsten flove ved at spørge, hvis de bare har et lille serverrum.
Artiklen er skrevet af journalist Jeannette Refstrup, der skriver for Cronborg.

10.06.2015Cronborg

Sponseret

Varmepumpe giver store besparelser til opvarmning

FJERNVARMENS FREMTID ER HER ALLEREDE

03.06.2015Cronborg

Sponseret

Grønne offentlige indkøb - Genanvendelse af overskudsvarme fra serverrum i Hedensted Kommune

14.01.2015Cronborg

Sponseret

15.10.2014Cronborg

Sponseret

Maskinmesteren får gråspurvene til at fryse

23.09.2014Cronborg

Sponseret

Energi fra drikkevand bruges til fjernvarme

Horsens Vand Energi A/S

02.09.2014Cronborg

Sponseret