Træ til en verden i forandring

I Keflico er vi dedikeret til den bæredygtige udvikling og vi er meget bevidste om vores rolle i denne. Vi sætter bæredygtighed og ansvarlighed højt på dagsordenen – og vi kan derfor nu præsentere vores første bæredygtighedsrapport.

11.09.2020

Sponseret

Keflico

I mere end 65 år har vi i Keflico serviceret og rådgivet professionelle aktører indenfor verdens ældste og samtidig mest moderne byggemateriale; træ. Med træ, og dermed skov, som livsgrundlag samt menneskelig kapital som vores andet vigtige råstof, giver det både mening og værdi at arbejde med bæredygtighed i et bredt perspektiv.

Vi er dedikeret til den bæredygtige udvikling og er meget bevidste om vores rolle i denne. Dels har vi, som bæredygtighedsrapporten vil vise, som så mange andre virksomheder, en signifikant påvirkning på miljøet i vores værdikæde – negativ som følge af klimapåvirkninger fra vores aktiviteter og varetransporter og positiv som følge af vores bidrag til den bæredygtige skovdrift, brugen af træ samt et mere bæredygtigt byggeri. Formålet med denne rapport er derfor dels at kortlægge omfanget af vores påvirkninger og den betydning disse har for miljøet og vores interessenter, samt ikke mindst at påvise løsninger for fremtiden.

Bæredygtighed i Keflico er en langsigtet proces som vi forpligter os til og vil rapportere på i fremtiden. Vi ønsker at give det fuldgyldige billede af den bæredygtige udvikling i Keflico og derfor har vi valgt at følge standarden Global Reporting Initiative med deraf følgende krav til indhold og struktur.

Dette er vores første bæredygtighedsrapport og den kommer derfor vidt omkring. Den repræsenterer også et basisår og danner derfor grundlag for vores fremtidige rapportering.

01.06.2021Keflico

Sponseret

Bæredygtighedsrapport 2020

11.09.2020Keflico

Sponseret

Træ til en verden i forandring