SUND OG BÆLT og Femern forbindelsen

Sund & Bælts opbygning
Holdingselskabet Sund & Bælt ejer aktierne og varetager som moderselskab den overordnede styring af aktiviteterne i de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S, A/S Femern Landanlæg og Femern A/S.

Via A/S Øresund ejer Sund & Bælt halvdelen af Øresundsbro Konsortiet, som ejer og driver Øresundsbron. Det statslige svenske selskab SVEDAB AB ejer den anden halvdel af Øresundsbro Konsortiet.

Sund og Bælt blev stiftet 4. december 1991 som et 100 pct. statsligt ejet aktieselskab ved lov om anlæg af fast forbindelse over Øresund. Denne lov er sammen med lov om anlæg af en fast forbindelse over Storebælt erstattet af lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund & Bælt Holding A/S.

Sund & Bælt er samtidig det operative driftselskab for både A/S Storebælt og A/S Øresund og træffer derfor alle beslutninger vedrørende de to datterselskaber.

Adresse

Vester Søgade 10 1601 København V,

Seneste nyt

15.04.2024SUND OG BÆLT og Femern forbindelsen

Sponseret

En ny ø på tippen af Sprogø skal skabe flere ynglesteder for beskyttede fuglearter

Sund & Bælt har afsat 10 millioner kroner til en række naturprojekter, der skal styrke biodiversiteten omkring Storebæltsbroen. Et af tiltagene er etableringen af en ny ø på tippen af Sprogø, der skal skabe flere ynglesteder for beskyttede fuglearter som fjord-, hav- og dværgternen.

15.04.2024SUND OG BÆLT og Femern forbindelsen

Sponseret

Bæredygtighed i fokus ved etablering af ny støjskærm ved Nyborg

30.10.2023SUND OG BÆLT og Femern forbindelsen

Sponseret

Innovationsgrupper skal udvikle bæredygtige løsninger til dansk infrastruktur