Styrkede erhvervsuddannelser og skole-virksomhedssamarbejde er vejen til grøn omstilling

Vi hører om vigtigheden af grøn omstilling her, der og allevegne, men hvis vi skal lykkes, skal vi have langt flere faglærte hænder. Det kræver en styrkelse af landets erhvervsuddannelser, større praksisnært fokus i folkeskolerne og et øget skole-virksomhedssamarbejde.

Foto: Fælles tur til DM i Skills for alle elever og lærlinge på tværs af idverdes fem datterselskaber.. Foto: idverde Danmark

22.11.2023

Sponseret

Claus Rosendahl, HR-direktør i idverde Danmark, Idverde Danmark

Regeringen har planlagt at investere 900 mio. kr. i landets erhvervsuddannelser frem mod 2030, men ifølge tænketanken Arbejderbevægelsen Erhvervsråd (AE) er der behov for at indfase pengene langt hurtigere. I idverde hilser vi dén opfordring velkommen.

idverde Danmark består af søsterselskaberne OKNygaard, Malmos, Grøn Vækst, ZinCo Danmark og Lauge Bonde, og er en del af Europas største anlægsgartnergruppe. Vi oplever behovet for faglært arbejdskraft, viden og praktisk know-how på allernærmeste hold. Og vi ser på de mange udfordringer med klimaforandringer og tab af biodiversitet sammenholdt med den dalende arbejdsstyrke med lige dele optimisme og bekymring.

Optimisme, fordi der til stadighed kommer et større fokus på at tage ansvar for en mere bæredygtig udvikling hos både private virksomheder og offentlige institutioner. Det stiller krav til os som udførende virksomhed, der lever af at realisere vores kunders visioner, men når vi ser fremad, er vi bekymrede for, om arbejdsstyrken kan følge med. 

Der er rekordlavt optag på erhvervsuddannelser, og mens 89 pct. af eleverne på de gymnasiale uddannelser forventes at fuldføre, er det kun 59 procent, når vi vender os mod eleverne på landets erhvervsuddannelser. 


Investeringer, samarbejde og strukturelle ændringer er nødvendige

Vores samfund er i hastig forandring. De folk, som skal besidde kompetencerne – fagligt og menneskeligt – til at løfte nutidens behov og udfordringer, er først uddannet om flere år. Det stiller store krav til, at vores uddannelsesinstitutioner konstant er på forkant med samfundsudviklingen. 

Strukturelle benspænd kan desværre gøre det svært for landets erhvervsskoler at realisere potentialerne. Skolernes økonomi tildeles pr. elev og først ved endelig klassedannelse, hvilket giver meget lidt manøvrerum til at løfte og udvikle den enkelte uddannelse. I idverde mener vi, at der i højere grad skal fokus på, hvordan virksomheder og skoler kan drage fordel af hinanden og udvikle stærke uddannelseslandskaber såvel som indre landskaber hos fremtidens elever, så vi har blik for, hvad unge anno 2023 forventer af et uddannelsesforløb og fremtidigt arbejdsliv.


Ny skolereform som grobund for udvikling

Da folkeskolereformen blev vedtaget i 2013, indførte man ’åben skole’. Hensigten var, at eleverne skulle have kontakt med virkeligheden. Indtil for nylig stod der ikke noget om en af de mest centrale aktører ude i virkeligheden; virksomhederne. Det er der imidlertid lavet om på med ændring af folkeskoleloven.

Nu står det sort på hvidt, at skoler skal indgå i samarbejder med virksomheder og institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Derudover er det vedtaget, at elever helt ned til 6. klasse kan komme i virksomhedspraktik. Men som flere eksperter påpeger, er det svært at få hul på i en travl hverdag.

Som Danmarks største anlægsgartnergruppe føler vi et ansvar for at stå til rådighed for de erhvervsskoler, som udklækker fremtidens faglærte arbejdskraft. Det gør vi bl.a. med strukturerede elev- og lærlingeforløb, mentorordninger, faglig sparring, partnerskaber og praksisnære praktikforløb for de elever, der endnu går i grundskolen. 


Partnerskaber og samarbejder er vejen frem

Gennem partnerskaber og samarbejder med andre aktører kan vi virkelig lykkedes med opgaven. Det gør idverde bl.a. som en del af ’Det Grønne Partnerskab’ -  et samarbejde mellem 3F, Danske Anlægsgartnere og en række erhvervsskoler og virksomheder, der uddanner og ansætter grønt. 

Særligt oplysningskampagnen ’’Grønne Karriereveje’’ er et godt eksempel på, hvordan vi kan fremme, at der i fremtiden er faglærte hænder nok til at skabe et grønnere, mere biodiverst og klimavenligt Danmark. For mange unge har muligvis en idé om, hvilken branche de kunne se sig arbejde inden for, men det er de færreste, der kender alle de konkrete uddannelsesveje dertil.

Indsatsen skal dog være endnu bredere. Når vi får unge til at se mulighederne i en erhvervsuddannelse, ligger der fortsat et stort arbejde forude: Der er behov for at styrke samarbejdet mellem erhvervsskoler og virksomheder. Vi skal sammen sikre, at undervisningen matcher den virkelighed, som eleverne møder i deres praktik og som færdiguddannede. Og vi skal støtte eleverne gennem hele forløbet, så langt færre falder fra, men kommer igennem uddannelsen og kan tage del i den nødvendige grønne omstilling af vores byer, landskaber og kystområder.

Faktaboks:

I idverde er ’’mennesker og ledelse’’ et strategisk indsatsområde. Det inkluderer bl.a.:

  • 50+ elever årligt, eget lærlinge-akademi, strukturerede elevforløb og fast mentorordning
  • Flere erhvervspraktikanter og skole-virksomhedssamarbejde
  • Særlige forløb for bl.a. ordblinde, karriereskifte sent i livet eller folk, der står udenfor arbejdsmarkedet
  • Interne uddannelser – f.eks. inden for ledelse
  • Landsdækkende kompetencer inden for HR, ledelse og grønne uddannelsesveje 
  • Deltagelse i EU-projekter og samarbejder for at styrke fremtidens erhvervsuddannelser

22.01.2024Idverde Danmark

Sponseret

KRONIK: Naturen har selv løsningerne på vores klimaudfordringer

10.01.2024Idverde Danmark

Sponseret

idverde får nye rødder i Dansk Industri

02.01.2024Idverde Danmark

Sponseret

Kronik: Mere fart på de bæredygtige indkøb

22.11.2023Idverde Danmark

Sponseret

Styrkede erhvervsuddannelser og skole-virksomhedssamarbejde er vejen til grøn omstilling

17.10.2023Idverde Danmark

Sponseret

idverde og OPLAND sætter ’the power of nature’ i fokus på Building Green

12.06.2023Idverde Danmark

Sponseret

Fokus på ’nøjsomhed’ i grøn drift skaber nye samarbejdsformer