Stryhns Gruppen tilslutter sig SBTi og forpligter sig yderligere til ambitiøse klimamål

Stryhns Gruppen har tilsluttet sig den globale standard Science Based Targets-initiativet (SBTI), som hjælper virksomheder med at sikre, at deres klimamål lever op til Parisaftalen.

Den danske fødevarevirksomhed Stryhns Gruppen har et mål om at opnå 100% CO2-neutralitet i hele værdikæden senest i 2050. For at forpligte sig yderligere til dette mål, har Stryhns Gruppen nu tilsluttet sig den globale standard Science Based Targets-initiativet (SBTI), som hjælper virksomheder med at sikre, at deres klimamål lever op til Parisaftalen.

Stryhns Gruppen er en af de første danske fødevarevirksomhed, som har tilsluttet sig standarden for at kvalitetssikre sit bæredygtighedsarbejde yderligere og tydeliggøre rejsen mod klimaneutralitet.

Science Based Target Initiative (SBTi) er et samarbejde mellem Carbon Disclosure Project (CDP), World Resources Institute (WRI), Verdensnaturfonden (WWF) og FN Global Compact (UNGC), som er skabt for at fremme ambitiøse klimatiltag i den private sektor ved at mobilisere virksomheder til at opstille klimareduktionsmål, som er i overensstemmelse med klimaforskningens anbefalinger.

Stryhns Gruppen tilslutter sig som en del af den norske koncern Agra, der har aktiviteter i Norge, Sverige og Danmark.

”Selvom vi i den globale målestok er en lille aktør, er det som en af Danmarks førende fødevarevirksomheder vigtigt for os, at vi gennem en bæredygtig produktion bidrager til at bremse den globale opvarmning. Vi har i Stryhns Gruppen sat os nogle ambitiøse mål om, at vi skal have opnået C02-neutralitet i egen produktion inden 2030 og i hele værdikæden senest i 2050. De mål forpligter vi os nu yderligere til at opnå ved at tilslutte os Science Based Targets”, udtaler administrerende direktør i Stryhns Gruppen Kristian Kornerup Jensen.  

Sikrer overensstemmelse med Parisaftalen
SBTi udvikler målsætningsmetoder baseret på seneste klimavidenskab fra IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) til virksomheder i forskellige brancher. Metoden gør det muligt at specificere, hvor hurtigt og i hvilke tempi en virksomhed skal reducere deres udledning af drivhusgasser – herunder i C02 - med, hvis de skal leve op til Parisaftalen og målet om at holde den globale opvarmning under 2 grader og helst under 1,5 grader.

Ved den ambitiøse tilslutning skal Stryhns Gruppens mål for reduktion af drivhusgasudledning nu godkendes og valideres af Science Based Targets initiative (SBTi), hvilket er en proces, der kan tage mange måneder.

”At få sine emissionsreduktionsmål verificeret og godkendt af SBTi er en tidskrævende proces og et stort arbejde, men også et arbejde, vi er stolte af, og som vi anser som nødvendigt for at drive en ansvarlig virksomhed og produktion. Vi har i dag en ambitiøs bæredygtighedsstrategi, men vi ved også godt, at der skal mere til, hvis vi skal sikre en 100% C02-neutral produktion i 2050. Derfor har vi gennem SBTi forpligtet os til de ambitiøse mål om at mindske vores CO2-udledninger yderligere,” slutter Kristian Kornerup Jensen.

26.06.2023Stryhns Gruppen A/S

Sponseret

Bæredygtighedsrapport fra Stryhns Gruppen viser markant fald i CO2-udledning i 2022

20.01.2023Stryhns Gruppen A/S

Sponseret

Stryhns Gruppen lancerer nøglehulsmærkede pålægssalater som de første i markedet

16.06.2022Stryhns Gruppen A/S

Sponseret

Stryhns Gruppen gør status på et år med bæredygtighedsarbejde

28.03.2022Stryhns Gruppen A/S

Sponseret

Stryhns Gruppen lancerer ny postej uden kød

10.01.2022Stryhns Gruppen A/S

Sponseret

Stryhns Gruppen i nyt samarbejde med Børns Vilkår

31.05.2021Stryhns Gruppen A/S

Sponseret

Stryhns Gruppens 2020 bæredygtighedsrapport