Bæredygtighedsrapport fra Stryhns Gruppen viser markant fald i CO2-udledning i 2022

I 2030 skal Stryhns Gruppen have en CO2-neutral produktion, og i 2022 kom fødevarevirksomheden tættere på målet med en CO2-reduktion på 12,7% for Scope 1 og 2 ift. 2021.

Adm. direktør i Stryhns Gruppen, Kristian Kornerup Jensen, ønsker en langt mere bæredygtig profil for virksomheden.

I 2030 skal Stryhns Gruppen have en CO2-neutral produktion, og i 2022 kom fødevarevirksomheden tættere på målet med en CO2-reduktion på 12,7% for Scope 1 og 2 ift. 2021. Investeringer i bæredygtighedsprojektet Gråsten Go Green, ammoniak som kølemiddel, genanvendelse af etiketbagsider og vægtoptimeret emballage er nogle af de bæredygtige tiltag, der skal være med til at sikre, at Stryhns Gruppen når i mål.

Som én af de første danske fødevarevirksomheder, fik Stryhns Gruppen sine klimamålsætninger videnskabeligt valideret af Science Based Target-initiativet i 2021. Nu følger fødevarevirksomheden op med en ny bæredygtighedsrapport for 2022, der afslører pæne resultater som følge af implementeringen af en række bæredygtige tiltag.

”Vi har en seriøs bæredygtighedsstrategi for, hvordan vi sikrer CO2-neutral produktion i 2030 og gennem hele vores værdikæde i 2050. Vi arbejder løbende med at optimere og blive mere bæredygtige ude på lokationerne. Det er vigtigt for os, at bæredygtighedsstrategien ikke er noget, der kun bor på hovedkvarteret, men forankres lokalt, så vi er fælles om at finde de bedste bæredygtige løsninger. Den tilgang har indtil videre ført til små som større forandringer, der samlet set har reduceret vores CO2-udledning,” siger adm. direktør for Stryhns Gruppen, Kristian Kornerup Jensen, og oplyser, at Stryhns Gruppen i 2022 har reduceret udledning af CO2 i Scope 1 og Scope 2 med 12,7% i forhold til 2021. Scope 1 og 2 dækker over direkte og indirekte udledninger, som virksomheder selv har indflydelse på. Inkl. Scope 3, som dækker over indirekte udledninger fra varer og tjenester, der forbruges, lyder den samlede CO2 besparelse på 5% i 2022 sammenlignet med 2021.

På K-Salat fabrikken i Havnsø, har man eksempelvis indført genanvendelse af bagsidepapir fra brugte etiketter. Bagsidepapiret består af silikone og papir, og de to dele kan adskilles, og genbruges til nyt bagsidepapir. Den nye genanvendelsesmetode blev indført i november 2022 og har medført en CO2-reduktion på 1,9 tons i 2022. Den nye genanvendelsesmetode forventes at reducere CO2-udslip med i alt ca. 40 tons CO2 årligt.

Stryhns Gruppen har i en årrække arbejdet med at reducere sit plastikforbrug samt øge brugen af genanvendt plast. I 2022 blev en vægtoptimeret flaske til kondimenter, som bl.a. tæller Graasten remoulade, introduceret i Gråsten. Optimeringen betyder, at mængden af plast i emballagen reduceres med 7%, hvilket siden introduktionen i 2022 har resulteret i en besparelse på 5,4 tons plastik. Fremadrettet vil det nye tiltag medføre en estimeret årlig reduktion på ca. 12 tons plastik. Sideløbende arbejder Stryhns Gruppen med at bruge mere og mere genanvendt emballage. I 2022 lå andelen af genanvendte materialer til emballage på 36%, og målet er 50% i 2030.

”Vi har opnået meget på kort tid, og vi forbedrer os løbende. Eksempelvis har vi reduceret vores samlede madspild med en tredjedel, bl.a. i samarbejde med fødevarebanken, og alle lokationer anvender 100% grøn strøm siger Kristian Kornerup Jensen og understreger, at der er flere bæredygtige tiltag på vej for Stryhns Gruppen.

”Vi har fokus på en bæredygtig forretning på den lange bane, og vi er slet ikke i mål endnu. Vi har langsigtede planer for at blive klimaneutrale,” fortæller han og henviser bl.a. til Gråsten Go Green, som er et omfattende projekt i bæredygtig ombygning og omlægning på fabrikken i Gråsten.

Projektet nåede en milepæl i 2022, da implementeringen af et nyetableret køleanlæg blev færdigt. Køleanlægget skal sikre en mere energieffektiv produktion på fabrikken, hvor man hidtil har brugt FREON som kølemiddel, hvilket nu erstattes med ammoniak, som er CO2-neutralt.

På sigt skal projektet bidrage yderligere til en mere bæredygtig produktion med en fuldt fungerende tankfarm med kondimenter som f.eks. remoulade og ketchup i lukkede rørsystemer, hvilket vil reducere spild i produktionen. Tankfarmen forventes at stå klar i 2025.

Social ansvarlighed er også bæredygtighed

For Stryhns Gruppen er social ansvarlighed også en stor del af arbejdet med bæredygtighed. I forlængelse heraf har Stryhns Gruppen et tæt samarbejde med Børns Vilkår for at være med til at skabe en bedre hverdag for børn og unge.

”I Stryhns Gruppen ønsker vi at engagere os i vores samfund. Gennem samarbejdet med Børns Vilkår har vi siden 2021 været med til at sikre, at der hele døgnet sidder en voksen klar til at lytte og rådgive de børn og unge, der kontakter Børnetelefonen, når hverdagen er svær”, indleder Kristian Kornerup Jensen og tilføjer:

”Der er uden tvivl et behov for det, når rådgiverne på BørneTelefonen havde mere end 60.000 samtaler med børn og unge i 2022. Det er en stor og vigtig opgave, og jeg er glad for, at vi sammen med Børns Vilkår kan være med til at gøre en forskel for mange børn og unge i hverdagen.”

Det løbende samarbejde med Børns Vilkår indebærer forskellige aktiviteter som f.eks. synliggørelse af BørneTelefonen eller indsamlinger, der går ubeskåret til at højne trivslen blandt børn og unge.

Fokus på bæredygtighed gennem hele værdikæden.

Med målet om en CO2-neutral værdikæde i 2050, har Stryhns Gruppen udvidet sit bæredygtighedsfokus til hele værdikæden, herunder også leverandører af såvel råvarer som emballager. I 2022 var Stryhns Gruppen i dialog med alle leverandører om at sætte forskningsbaserede klimamål for 2025, og kortlagde, hvor mange leverandører, der allerede har fået valideret deres mål. Undersøgelsen viser, at leverandører, der tegner sig for 34% af drivhusgasserne i forsyningskæden, har sat SBTi-validerede klimamål.

”Vi bliver nødt til at arbejde sammen om at nedsætte vores CO2-aftryk i hele værdikæden, hvis vi skal nå vores mål om at blive CO2-neutrale i 2050. Derfor er vi påbegyndt en dialog med vores leverandører om at sætte SBTi-mål. Vi har også udviklet en intern platform, hvor oprindelsesland og leverandører er kortlagt. Her har vi i samarbejde med eksterne eksperter udregnet CO2-aftrykket pr. kilo af hver eneste råvare, vi bruger. Det giver os et godt udgangspunkt for at arbejde på at minimere vores CO2-aftryk,” siger Kristian Kornerup Jensen og tilføjer, at Stryhns Gruppens mål er, at 70% af Stryhns Gruppens leverandører har fået valideringen i 2025.

Fakta

Udpluk af resultater og tiltag i 2022

 • Den samlede besparelse af CO2 i Scope 1, 2 og 3 ligger på 5% ift. 2021.
 • 43% af Stryhns Gruppens emballager kan genanvendes, mens andelen af genanvendte materialer i 2022 lå på 37%.
 • Der er emballageoptimeret med en 12 mdr. effekt på 12.000 kg.
 • Implementering af sorteringsvejledning på emballage. Arbejdet forventes afsluttet i 2023.
 • Stryhns Gruppen donerede 55 tons overskudsvarer til FødevareBanken svarerende til 137.000 måltider.
 • Energioptimering især i Gråsten og på Langeland med op mod 20% reduktion i løbet af efteråret.
 • Siden 1. januar 2021 har Stryhns Gruppen anvendt 100% grøn strøm med oprindelsesgaranti.
 • Andelen af MSC-certificerede marineråvarer er øget fra 21% i 2020 til 59% i 2022.
 • I 2022 lancerede Stryhns Gruppen sundere grov snak til børnenes madpakke ved navn GrovHaps, veggiepålægssalat ”Jerk” og en plantebaseret Crispy burger patty til Sunset Boulevard.
 • Stryhns Gruppen blev SBTi-valideret i 2021 og er blandt de første fødevarevirksomheder i Danmark, der har opnået valideringen.

Stryhns Gruppens SBTi-mål:

 • CO2-neutral produktion i 2030 med en forventning om 50% reduktion i 2026.
 • 25% reduktion af CO2 i Scope 3 inden 2030.
 • 70% af leverandører har sat reduktionsmål inden 2025.
 • Mål om CO-2 neutral værdikæde i 2050.

Om SBTi-validering:

Science Based Targets initiative er et partnerskab mellem CPD, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF), som har udviklet målsætningsmetoder baseret på seneste klimavidenskab fra Intergovernmental Panel on Climate Change. Metoden skal hjælpe virksomheder med at specificere hvor hurtigt og i hvilke tempi, de skal reducere udledningen af drivhusgasser, hvis de skal leve op til Parisaftalen.

Kilde: Ambitious corporate climate action - Science Based Targets

Om Drivhusgasprotokollen: Scope 1, Scope 2 og Scope 3.

Scope 1: Dækker direkte udledninger fra virksomheden og omfatter blandt andet mobilt og stationært brændstof, og udledning fra industrielle processer. Disse udledninger er relateret til bygninger, køretøjer og stationære motorer, der drives af virksomheden.

Scope 2: Der er tale om indirekte udledninger fra indkøb af energi genereret uden for den indberettende virksomheds drift, såsom el, varme, kølesystemer med gas og damp. Det er områder, som virksomheden forbruger og kan kontrollere, men ikke ejer og producerer selv.

Scope 3: Dette omfang omfatter indirekte udledninger opdelt i 15 kategorier. De 15 kategorier i Scope 3 har til formål at give virksomheder en systematisk ramme til at måle, følge og reducere udledninger på tværs af værdikæden. Kategorierne er opdelt for at udelukke hinanden, hvilket vil sikre, at dobbelttælling af Scope 3-udledninger undgås for hver virksomhed.

Kilde: Forstå Drivhusgasprotokollen, og hvordan du begynder at arbejde med Scope 3 - DI Digital (danskindustri.dk)

26.06.2023Stryhns Gruppen A/S

Sponseret

Bæredygtighedsrapport fra Stryhns Gruppen viser markant fald i CO2-udledning i 2022

20.01.2023Stryhns Gruppen A/S

Sponseret

Stryhns Gruppen lancerer nøglehulsmærkede pålægssalater som de første i markedet

16.06.2022Stryhns Gruppen A/S

Sponseret

Stryhns Gruppen gør status på et år med bæredygtighedsarbejde

28.03.2022Stryhns Gruppen A/S

Sponseret

Stryhns Gruppen lancerer ny postej uden kød

10.01.2022Stryhns Gruppen A/S

Sponseret

Stryhns Gruppen i nyt samarbejde med Børns Vilkår

31.05.2021Stryhns Gruppen A/S

Sponseret

Stryhns Gruppens 2020 bæredygtighedsrapport