Strategisk Regnskabsforståelse

For direktører, ledere og bestyrelsesmedlemmer samt ansatte i finansielle og økonomiske funktioner med behov for et brush-up

Dette 3-dages kursus giver dig en grundlæggende viden om regnskabsforståelse, budgettering og  økonomistyring, herunder:

  • Hvordan regnskabet kan bidrage til den økonomiske beslutningsproces
  • Sondring mellem henholdsvis det interne og eksterne regnskab
  • Sådan læses et regnskab: Regnskabets indhold og opbygning
  • Gennemgang og beregning af centrale nøgletal
  • Nøgletalsanalyser – sammenhænge og informationer

3 intensive dage organiseret ud fra følgende temaer:

  • Årsrapportens bestanddele (lær at læse et regnskab)
  • Rentabilitetsanalyser
  • Økonomisk overskud, EVA og måling af lønsom vækst
  • Udarbejdelse af budget, herunder identifikation af finansielle value drivers
  • Værdiansættelse af virksomheder

Læs mere og til dig her.

Kurset udbydes både ultimo januar og i august 2021.

07.03.2023CBS Executive Fonden

Sponseret

Forstå de nye krav inden for bæredygtighed og ESG

26.09.2022CBS Executive Fonden

Sponseret

Bæredygtighed, strategi og forretningsudvikling - Vinterskole 2023

23.09.2022CBS Executive Fonden

Sponseret

Forhandlingsteknik - Vinterskole 2023

21.09.2022CBS Executive Fonden

Sponseret

Forandringsledelse: Gennem organisatoriske rutiner og individuelle vaner

19.09.2022CBS Executive Fonden

Sponseret

Sales excellence: Transformation af ledelse, processer og salgspraksis

16.09.2022CBS Executive Fonden

Sponseret

Strategisk regnskabsforståelse - Vinterskole 2023