Statsbygg: Det kræver samarbejde at sikre succesfuld opfølgning

Tre take aways fra seniorrådgiver i Statsbygg Mari Haave Sveens oplæg på Forum for Bæredygtige Indkøbs årskonference tirsdag d. 13. november.

Mari Haave Sveen, oplæg på Forum for bæredygtige indkøbs årskonference 13. november 2018.

Hvad gør man, når man som offentlig ordregiver opdager brud på menneske- og arbejdstagerrettighederne hos en leverandør?  Det spørgsmål måtte Norske Statsbygg stille sig selv under opførelsen af Norges nye nationalmuseum. Frem for at reagere med at afbryde samarbejdet, valgte de at gå ind i en proces omkring remediering og samarbejde, og efterfølgende dele viden om processen, så andre kan få gavn af deres erfaringer.

Sagen kort
Statsbygg er den norske stats bygherre og ejendomsforvalter. I udbuddet af byggeprojektet krævede Statsbygg, at deres leverandører skulle kunne dokumentere, at de fulgte op på deres underleverandører, hvilket er lovpligtigt jf. den norske udbudslov. I byggeriet bruges store mængder natursten. Natursten er et højrisiko-produkt, og derfor valgte Statsbygg at gennemføre en kædeundersøgelse på dette produkt, hvilket skete ved hjælp af Factlines værktøj.

Undersøgelsen viste, at der var store problemer med arbejdsforholdene på det kinesiske produktionssted, og frem for at afbryde samarbejdet med leverandøren, valgte Statsbygg at gå ind i en proces omkring forandring og forbedring.

Efterfølgende har de valgt at gå åbent ud og formidle resultaterne af deres proces, så andre kan tage ved lære og få nytte af deres arbejde. Det sker ud fra en filosofi om, at der skal en fælles indsats til at sikre ordnede forhold i offentlige indkøb. Det kom deltagerne på Forum for bæredygtige indkøbs årskonference til gavn, da Mari Haave Sveen fra Statsbygg holdt oplæg om processen. Her er tre hovedpointer fra Mari Haave Sveens oplæg:

 1. Tænk opfølgning ind tidligt i udbudsprocessen
  Sagen om de tvivlsomme forhold på det kinesiske stenbrud kom bag på Statsbygg, og opdagelsen og den efterfølgende remedy-proces kostede både penge og tid. Budskabet fra Statsbygg er derfor, at være mere præcise om at stille krav om opfølgning allerede i kontraktfasen. Det havde gjort, at Statsbygg kunne have ageret proaktivt, frem for reaktivt og måske helt have undgået sagen.
   
 2. Brug leverandørens indkøbsmagt i kæden
  Det kan være svært for en mindre virksomhed, at stille krav om opfølgning og forbedringer. Det er ikke usædvanligt, at underleverandørerne er større end virksomheden, og det begrænser virksomhedens muligheder for at lægge pres og skabe forandring. Men i stedet for at se det som barriere, kan man få dem med på holdet og bruge dem aktivt. De har direkte relationer til deres underleverandører, og har måske et langvarigt samarbejde og en volumen, der gør, at de kan påvirke leverandører længere nede i kæden. I den konkrete sag var Statsbyggs leverandør central for at kunne tage hånd om udfordringerne på produktionsstedet.
   
 3. Knyt dig til netværk
  At sikre bæredygtige leverandørkæder kan ikke løses af enkelte virksomheder og organisationer alene. Derfor er netværk og videndeling centralt for Statsbyggs arbejde med at sikre, at der ikke opstår en lignende sag i fremtiden. Statsbygg har gjort sig konkrete erfaringer som andre kan få gavn af, og derfor vælger de at bruge tid og kræfter på at dele deres erfaringer, f.eks. på årskonferencen eller i netværk som Initiativ for Etisk Handel. Og tilsvarende tager de andres erfaringer med i deres fremadrettede arbejde.  

Indsigt i leverandørkæden

Før man kan udbedre problematiske forhold, skal man identificere dem. Her er det vigtigt at få afdækket hele leverandørkæden – også alle mellemled på vej ned til produktionsstedet. Statsbygg blev hjulpet af et compliance-team bestående af BDO, Responsible Business Advisors og Factlines. Factlines bidrog med kortlægningen af kæden, og derfor kunne man identificere risiko-områder, som i dette tilfælde var det kinesiske stenbrud.

Download Mari Haave Sveens powerpoint præsentation her

09.11.2020Factlines

Sponseret

Norsk hotel- og restaurationsbranche kræver sporbarhed på alle fødevarer

25.05.2020Factlines

Sponseret

Hvorfor Factlines? - Vi har kigget indad, og her er hvad vi lærte

27.01.2020Factlines

Sponseret

Velkommen til 2020 – har du hørt om etikinformationsloven?

15.01.2020Factlines

Sponseret

Leverandøroppfølging i praksis

17.12.2019Factlines

Sponseret

Derfor er kortlægning god forretning

12.12.2019Factlines

Sponseret

Tekstilbranchen: Direktører har fået øjnene op for bæredygtighed