Tekstilbranchen: Direktører har fået øjnene op for bæredygtighed

Der skal tænkes anderledes i tekstilbranchen. Det er den fundamentale erkendelse som Sourcing House blev grundlagt på. Selvom CSR er blevet mainstream siden opstarten i 2004, er der stadig stort behov for løsninger, der omsætter de overordnede ambitioner til konkret virkelighed. Sourcing House er for nyligt begyndt at bruge Factlines til opfølgning på blandt andet FNs Verdensmål.

Siden 2004 har Sourcing House hjulpet producenter og bygget bro mellem leverandøren og kunden. De har i dag et erfaringsgrundlag og et netværk af leverandører, der kan levere både på kvalitet og på bæredygtighed.

På de femten år er der sket meget inden for bæredygtighed. Der er kommet en generelt større forståelse og krav om bæredygtighed i samfundet, og højere forventninger til virksomheders samfundsansvar. Det betyder at det nu i højere grad end tidligere er ledelsen, der kan se værdien i at arbejde med bæredygtighed.

”Typisk er ønsket om bæredygtigheden kommet nedefra i organisationen. Det er indkøberne, designerne og alle dem ”på gulvet” der er i tæt kontakt med produktet, der traditionelt har drevet og skabt de bæredygtige initiativer. Vi kan mærke, at det er blevet vigtigt for hele virksomheden at tænke i bæredygtighed”, siger Lili Denta, direktør i Sourcing House.

Ingen nemme løsninger
Selvom det er blevet nemmere for indkøbere at overbevise ledelsen om at prioritere bæredygtige initiativer, har virksomheder stadig brug for hjælp til at gøre overordnede ambitioner – f.eks. tilslutning til Verdensmålene – til konkret virkelighed. Tekstilbranchen er blandt de mest miljø- og klimabelastende industrier, og døjer samtidig med store problemer med arbejdstager- og menneskerettigheder. Det er problemstillinger, der er så udbredte og omfattende, at en enkelt indkøber eller en enkelt organisation ikke kan løse dem alene.

”Direktørerne rundt omkring kan se, at de, for at drive en sund og fremtidssikret forretning, skal kridte skoene og prioritere en mere bæredygtig indsats”, fortæller Lili Denta.

Sourcing House hjælper kunderne til at definere, hvad der ligger i bæredygtighed, og hvad det konkret betyder for deres forretning. Første skridt er som regel, at virksomhederne tager fat på ting, der lettest at gå til, inden for rammerne af den eksisterende produktionsproces. Det er f.eks. at efterspørge bæredygtighed på materialevalget. Dernæst kommer certificeringsordninger, og derefter begynder man at fokusere på leverandørkæder.

Opfølgning på Verdensmål med Factlines
For nyligt har Sourcing House valgt at gøre brug af Factlines til at lette processen med at kortlægge leverandører, holde styr på dokumentation, og systematisere indsamlingen af information og opfølgning på leverandører.

”Vi bruger Factlines som en fælles platform hvor alle har samme adgang til rapporter, forbedringsprojekter, dokumentation og kan bruge leverandørrapporter til dialog når vi er ude på besøg.” siger Lili Denta.

I kortlægningen udført ved hjælp af Factlines spørger de ind til leverandørernes forståelse for Verdensmålene, og hvordan de konkret arbejder med dem. Verdensmålene er et godt værktøj på et overordnet niveau, der kan bruges til at skabe opmærksomhed og dialog, og afdække muligheder for nye indsatsområder.

”Vi får ikke blot kortlægning, men også forslag til indsatser og risikovurdering. Ved at spørge ind til vores SDG-fokusområder, åbner vi for en dialog om yderligere udvikling og muligheder. Da har vi mulighed for at kvalificere dialogen med leverandørerne på den ene side, og kunderne på den anden side.”, siger Lili Denta.

Sourcing House har siden 2004 bygget bro mellem producenter, og kunder der søger bæredygtige og ansvarlige leverandører. Læs mere om Sourcing House på https://sourcing-house.com/

09.11.2020Factlines

Sponseret

Norsk hotel- og restaurationsbranche kræver sporbarhed på alle fødevarer

25.05.2020Factlines

Sponseret

Hvorfor Factlines? - Vi har kigget indad, og her er hvad vi lærte

27.01.2020Factlines

Sponseret

Velkommen til 2020 – har du hørt om etikinformationsloven?

15.01.2020Factlines

Sponseret

Leverandøroppfølging i praksis

17.12.2019Factlines

Sponseret

Derfor er kortlægning god forretning

12.12.2019Factlines

Sponseret

Tekstilbranchen: Direktører har fået øjnene op for bæredygtighed