Køge Havn: Specialestuderende giver os konkret viden

Flere havne samarbejder med unge studerende. Det er godt for begge parter. Den studerende får en konkret og erhvervsrettet case. Havnen får konkret ny viden og kan styrke sine kompetencer. Danske Havne hjælper gerne med kontakt.

Flere havne er begyndt at samarbejde med studerende fra universiteter og handelshøjskoler. Havnes rolle som en vigtig brik i transportkæden og rollen som erhvervscenter er en god case for især specialestuderende.

Køge Havn og Kolding Havn har sammen med Danske Havne indledt et samarbejde med specialestuderende Carin Willingsøe fra CBS. Andre havne bliver inkluderet i specialet hen ad vejen.

Kommunikationen mellem havnen og dens interessenter er altafgørende for havnens eksistens. Det er omdrejningspunktet for Carin Willingsøes speciale.

Igennem de sidste par måneder har specialestuderende Carin Willingsøe haft sin gang på Køge Havn for at danne sig et overblik over processer, samarbejde og kommunikation mellem Køge Havn, Køge Havns kunder og Køge By, både i form af det mere formaliserede samarbejde om fx gældende miljølovgivning, men i høj grad også på de bløde værdier og de tilbud, som Køge Havn giver byen i form af skånejob, arbejdsprøvning m.m.

”Havne er specielt interessante, fordi de tilbyder et unikt produkt”, siger Carin Willingsøe og fortsætter ”Havne og byer har altid været gensidigt afhængige, men tilhørsforholdet har ændret sig, så havne i langt højere grad skal udvise ansvarlighed og give noget tilbage til byen, alt imens at den skal sikre sin egen overlevelse.”

Køge Havn nikker genkendende til, at havne står over for en stor kommunikativ opgave for at varetage alles interesser, bevare de gode relationer og sikre havnens konkurrencemæssige position.

”Vi er super gode til det, men vi ved ikke konkret, at vi gør det – jeg taler om CSR”, siger Thomas Kampmann, direktør for Køge Havn. ”På Køge Havn har vores samfundsansvar altid stået lysende klart, og nu får vi også en konkret beskrivelse af vores daglige arbejde med CSR, hvordan vi konkret udfører det og selvfølgelig, hvor vi kan blive bedre. Samarbejdet med Carin har været inspirerende, det har givet os en bekræftelse på, at det vi allerede gør ikke er helt skævt, og vi er overbevidst om, at det vil lægge fundamentet til havnens kommende CSR politik.”

Danske Havne har hjulpet Carin Willingsøe i gang med kontakter i havnene og hos internationale videnspersoner, da der ikke er meget akademisk litteratur om havne. Danske Havne hjælper gerne andre studerende med interesse i at skrive opgaver om havne. I første omgang går det ud på at finde et akademisk spændingsfelt, der passer på en specifik havn, så specialet kan være med til at styrke havnens indsats på et givent område.

For mere information. Kontakt Bjarne Løf Henriksen, Danske Havne. Og læs flere nyheder fra Danske Havne her.

15.06.2015Skandinavisk Transport Center

Sponseret

FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SKABER BEHOV FOR KOMBITERMIAL

12.06.2015Skandinavisk Transport Center

Sponseret

Køge Havn: Specialestuderende giver os konkret viden