FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SKABER BEHOV FOR KOMBITERMIAL

Dagbladet Køge har d. 26/01-2015 bragt en artikel om fremtidens trafik- og godsstrøm, som skabes med anlægget af Femern Bælt-forbindelsen.

I artiklen kan man læse, at Thomas Kampmann, Direktør for Skandinavisk Transport Center samt Køge Havn, opfordrer staten til at undersøge mulighederne for, hvor den fremtidige trafik- og godsaktivitet kan afvikles, såfremt Danmark skal have andel i de 80 – 90 godstog, der hver døgn vil passere Nordtyskland over Sjælland og videre op til resten af Skandinavien.

Politikerne på Christiansborg har i denne forbindelse en ideel mulighed for at skabe et stykke infrastruktur, som kan flytte godstrafikken fra vej til bane og derigennem afhjælpe trængselsproblemer på vejnettet, bidrage med at nå miljømæssige målsætninger og forbedre jernbanefaciliteterne (rapport: ”Godstransport” fra 2003, “En Grøn Transportpolitik” fra 2009, aftale “Togfonden”). Et sådant effektivt redskab kunne være anlæg af en kombiterminal på jernbanestrækningen i Køge, hvor der sideløbende er ved at blive lagt skinner til den elektrificerede jernbane “København – Ringsted”.

- Det er for mig at se både samfunds-, miljømæssigt og politisk rigtigt, at Danmark er parat, når det gælder omlastningsmuligheder af gods fra bil til bane – både ift. nationaltrafik, men i ligeså høj graf mulighederne for at håndtere transittrafik, der ellers bare ville bevæge sig på bil eller bane igennem Danmark. Kombiterminalen skal ikke nødvendigvis ligge i Køge og jeg er desuden ligeglad med hvem, der skal drive terminal, men politikerne skal på banen – og gerne nu.

Danmark skal være parat når Femern Bælt åbner, så vi kan få andel i den godsgevinst, der ellers bare vil suse forbi næsen af os, forklarer Thomas Kampmann.

Læs hele artiklen i Dagbladet Køge, eller se et udsnit på: http://sn.dk/Koege/Kombiterminal-ligger-lige-til-venstrebenet/artikel/464196

15.06.2015Skandinavisk Transport Center

Sponseret

FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SKABER BEHOV FOR KOMBITERMIAL

12.06.2015Skandinavisk Transport Center

Sponseret

Køge Havn: Specialestuderende giver os konkret viden