Sparer 50.000 bilers NOx-udledning

Et halvt års detaljerede målinger viser, at Amager Bakke kontinuerligt sparer miljøet for, hvad der svarer til næsten 50.000 bilers NOx-udledning, når vi sammenligner med udledningen fra vores gamle anlæg.

"Ja, eller udledningen fra alle mulige andre anlæg med forbrænding. Vores grænseværdi er halvdelen af alle andre anlægs, og vi ligger på ca. 15 procent af grænseværdien," siger Peter Blinksbjerg, der er kvalitetschef hos ARC.

Det er katalysatoren, hvor vi blander ammoniakvand i den NOx-holdige røggas, der er unik og årsag til, at vi udleder så lidt som en tiendedel NOx sammenlignet med det gamle anlæg, fortæller Peter Blinksbjerg med en kemisk formel:

"Ja, det kan siges meget enkelt: NOx + NH3 = N2 + H2O."

Godt for miljø og økonomi
Katalysatoren omdanner altså NOx og ammoniak til kvælstof, der i forvejen er 79 procent af i luften, og vand. Og selvom der er driftsomkostninger forbundet med katalysatoren, så er der et femcifret månedligt beløb at spare som følge af NOx-afgiften.

Og ikke nok med at katalysatoren på Amager Bakke renser røgen markant bedre, målingerne er også væsentligt mere valide.

"På gammelt anlæg havde vi en multimåler, der altså skulle måle udledning på flere parametre. Dem har vi så to af på Amager Bakke - samtidig med at vi har én, der måler specifikt på NOx og altså måler meget præcist på lave koncentrationer, og gør det hele tiden."

48.889 bilers NOx-udledning
- Og så er vi fremme ved regnestykket:

Hvis vi siger, at en bil kører 30.000 km årligt og ifølge Miljøstyrelsen udleder 0,18 gram NOx per kilometer, så giver det 5,4 kg om året. Og besparelsen ved at gå fra gammelt anlæg til Amager Bakke er 264 ton årligt. Det svarer altså til 48.889 bilers NOx-udledning årligt.

"Det er ret exceptionelt og en vigtig historie, der ikke har været talt ret meget om," siger kvalitetschefen og uddyber ARCs katalysator gør, at vi renser op mod 96 procent af NOx”.

Se filmen med Peter Blinksbjerg som fortæller om sin arbejdsdag på Amager Bakke her

Denne artikel er del af et tema:

Tema om affald

02.09.2020ARC – I/S Amager Ressourcecenter

Sponseret

Millionstøtte til CO2-fangst på Amager Bakke

01.02.2019ARC – I/S Amager Ressourcecenter

Sponseret

Hvordan får vi en bedre genanvendelse af plastemballager?

29.11.2018ARC – I/S Amager Ressourcecenter

Sponseret

Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem

15.11.2018ARC – I/S Amager Ressourcecenter

Sponseret

Plastik skal ikke gå op i røg

05.03.2018ARC – I/S Amager Ressourcecenter

Sponseret

Sparer 50.000 bilers NOx-udledning

26.02.2018ARC – I/S Amager Ressourcecenter

Sponseret

Genbrugspladser er med til at reducere CO2-udslippet