Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem

ARC er den stolte indehaver af det første ISO 45001 certifikat, akkrediteret af DANAK.

ARC har som det første firma under DANAK akkreditering i Danmark opgraderet arbejdsmiljøstandarden fra OHSAS 18001 til ISO 45001, der udkom i marts 2018.

Den nye standard stiller højere krav til ledelsens involvering og aktive deltagelse. En væsentlig del af ændringen i standarden har til formål at skærpe ledelsens engagement gennem aktiv deltagelse i fastlæggelsen af politikker og i at kommunikere dem internt.

ARC har gennem mange år haft stor fokus på både ledelsens involvering og aktiv medarbejderinddragelse. En af de væsentlige ændringer ved den nye standard er, at den lægger op til at man arbejder procesorienteret fremfor opgaveorienteret. 

ARC blev allerede i 2000 arbejdsmiljøcertificeret. Dengang var det OHSAS 18001, og det er dét certifikat, der nu er blevet konverteret til ISO 45001. Årsagen til ændringen er, at kravene i standarden er blevet harmoniseret, så de tre standarder indenfor arbejdsmiljø, miljø og kvalitet er ensartede i opbygningen.

Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem

Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet omfatter alle aktiviteter, produkter og ydelser knyttet til drift af Amager Bakke og Genbrugspladser.

Genbrugspladserne ligger i de fem ejerkommuner. ARC har ni genbrugspladser i drift: Bispeengen, Borgervænget, Dragør, Hvidovre, Kirstinehøj, Kulbanevej, Vasbygade, Vermlandsgade og Vægtergangen.

Energianlægget Amager Bakke omdanner energien i affaldet til el og varme.

Fælles stabsfunktioner har til huse på Amager Bakke og omfatter regnskab, økonomi, IT, indkøb, projektledelse, kommunikation, HR, service, kantine, rengøring og reception samt miljø- og arbejdsmiljøledelse.

Adresser omfattet af miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet:

ARC - I/S Amager Ressourcecenter, Vindmøllevej 6, 2300 København S - CVR nr.: 34208115

P-nr            Adresse

1018761587 Amager Bakke, Vindmøllevej 6, 2300 København S
1017857890 Bispeengen Genbrugsstation, Bispeengen 35, 2000 Frederiksberg
1016136707 Borgervænget Genbrugsstation, Sibeliusgade 80, 2100 København Ø
1003387672 Dragør Genbrugsplads Bachersmindevej 15 2791 Dragør
1010956761 Hvidovre Genbrugsplads, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre
1011320275 Kirstinehøj Genbrugsplads Kirstinehøj 25 C 2770 Kastrup
1010956710 Kulbanevej Genbrugsstation, Retortvej 4, 2500 Valby
1002889411 Vasbygade Genbrugsstation, Vasbygade 26, 2450 København SV
1010956753 Vermlandsgade Genbrugsstation, Herjedalgade 2 - 4, 2300 København S
1010956818 Vægtergangen Genbrugsplads Vægtergangen 32A 2770 Kastrup

02.09.2020ARC – I/S Amager Ressourcecenter

Sponseret

Millionstøtte til CO2-fangst på Amager Bakke

01.02.2019ARC – I/S Amager Ressourcecenter

Sponseret

Hvordan får vi en bedre genanvendelse af plastemballager?

29.11.2018ARC – I/S Amager Ressourcecenter

Sponseret

Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem

15.11.2018ARC – I/S Amager Ressourcecenter

Sponseret

Plastik skal ikke gå op i røg

05.03.2018ARC – I/S Amager Ressourcecenter

Sponseret

Sparer 50.000 bilers NOx-udledning

26.02.2018ARC – I/S Amager Ressourcecenter

Sponseret

Genbrugspladser er med til at reducere CO2-udslippet