Socialt ansvar ved rekruttering giver konkurrencefordel

Tænker du samfundsansvar og bæredygtighed, når din virksomhed rekrutterer? Hvis ikke, kan det være en god idé at komme i gang. I flere brancher er forskellige CSR krav nemlig blevet et konkurrenceparameter.

29.11.2021

Sponseret

CABI

Hvad har FN’s Verdensmål og en bæredygtig tilgang til mennesker egentlig med rekruttering i din virksomhed at gøre? Svaret er enkelt: Mere end du aner!

For dig som leder er det ikke længere nok, at din virksomhed er omkostningseffektiv og tjener pen-ge. God ledelse handler også om at skabe balance mellem forretningen, virksomhedens ageren i verden og det at være en god og attraktiv arbejdsplads, hvor dine medarbejdere trives og udvikler sig. Dét er også bæredygtig ledelse. Og det skal dokumenteres, så det tæller med, når dine kunder skal vælge netop din virksomhed som leverandør.

3 tips til virksomheder

Fakta om FN’s Verdensmål og bæredygtighed tæller i øget omfang med i udbud. Virksomheder kan derfor indfri et forretningsmæssigt potentiale ved at fortælle gennem tal og ord, hvordan de tager socialt ansvar. Det kan fx være, når de:

 • Fastholder medarbejdere
 • Forebygger, at medarbejdere bliver nedslidt, såvel fysisk som psykisk
 • Rekrutterer og inkluderer sårbare mennesker.

Tips 1
Få styr på fakta om det ansvar, din virksomhed tager for jeres medarbejdere, ved at samle alt data på et datablad, der sendes med tilbud som dokumentation for jeres samfundsansvar. Med fakta om jeres indsats vil I stå bedre ift. at kunne leve op til krav, der stilles i udbud.
Find skabelon til datablad i trin 3 i web-guiden Hvad tager I ansvar for​?

Tips 2

Vær bæredygtigt og socialt ansvarlig, når I finder leverandører.
Én ting er at stå til regnskab for virksomhedens handlinger, når I giver tilbud på en opgave eller svarer på et udbud. En anden ting er, at I selv kan købe mere bæredygtigt ind og vise socialt ansvar, når I finder leverandører til jeres produktion, til serviceydelser eller til drift af virksomheden.

Find inspiration i denne tjekliste

Tips 3
I kan også vælge en socialøkonomisk virksomhed som leverandør.
Lær af fire forskellige SMV’er, der har gjort det - se her
CSR-partnerskaber kan også omfatte at drive forretning sammen og samtidig løse velfærds-udfordringer ved at give plads til udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Find inspiration her

Krav til bæredygtighed og socialt ansvar
Et stigende antal virksomheder har derfor – som en naturlig del af forretningen – et stort fokus på ansvaret for deres medarbejdere. Og den agenda taler direkte ind i FN’s Verdensmål nr. 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst. Det forklarer direktør i Cabi, Mette Rønnau:

”Der er lige nu en del strømninger i samfundet, som handler om, at virksomhederne både skal kun-ne fortælle om og dokumentere deres sociale ansvar. Derfor stiller flere af landets største virksomheder forskellige CSR-krav til alle led i leverandørkæden. Men vi kommer helt sikkert også til at opleve, at den tendens bliver mere udbredt blandt de mindre virksomheder".

De små og mellemstore virksomheder, der leverer varer eller tjenesteydelser til fx. landets største virksomheder, er i dag kort og godt nødt til at tænke på deres CSR-profil. Måske tager I allerede et stort ansvar, men har ikke fået sat ord på. Så er det en god idé at og få det gjort, så det kan ses.

”Mange indkøbere stiller i dag krav om, at potentielle leverandører lever op til forskellige CSR-krav. Gør de ikke det, vinder de ikke opgaven”, siger Mette Rønnau.

Skaber et mere rummeligt arbejdsmarked

Når virksomhederne skal forsøge at agere bæredygtigt og efterleve forskellige CSR-dagsordener, er det ikke kun krav om miljøhensyn eller fravalg af børnearbejde i kæden af underleverandører, der er aktuelle.

”Vi ser efterhånden også flere krav, der handler om det rummelige arbejdsmarked og socialt ansvar. Her tæller rekruttering fra kanten og fastholdelse af socialt udsatte højt.”

Videnshuset Cabi erfarer fra dialogen med en række virksomheder, at sociale krav kan dække bredt, men også være meget konkrete, fx om:

 • Antallet af ansatte i fleks- eller skånejob
 • Antal lærlinge og elever – eller i procent af samlet bemanding på opgave
 • Mål på mangfoldighed: Antal unge, kvinder, mænd og andet køn, seniorer, anden etnicitet, mennesker med et handicap
 • Ansatte på integrationsuddannelse IGU.

Mette Rønnau ser i dag flere og flere eksempler på, at de virksomheder, der rekrutterer og inkluderer sårbare mennesker på arbejdspladsen og samtidig evner at fortælle om det, ofte får en konkurrence-fordel:

”Det kan helt enkelt få kunder til at vælge en virksomhed fremfor en anden, der måske også fast-holder og rekrutterer skævt, men som ikke har fakta eller ikke fortæller om det. Selvom mange små virksomheder tager socialt ansvar, får de ikke fortalt historien og sendt data med, når de afgiver tilbud på opgaver. Desværre".

Videnshuset Cabi hjælper virksomheder med social bæredygtighed - gratis

Når det handler om at få data på det sociale ansvar, din virksomhed tager ved fx at have menne-sker i praktik eller løntilskud, så kan det måles med Benchmarkmodellen.

Den sociale beregner kan bruges til at vise, hvilken værdi ens indsats har for samfundet ift. fald i udbetalte ydelser samt øgede skatteindtægter.

Gevinsten ved at fortælle om sit sociale ansvar er, at virksomhedens omdømme ændres, og man får nemmere ved at:

 • Tiltrække og beholde medarbejdere med de rette kompetencer
 • Sikre de rigtige ressourcer til produktionen
 • Være på forkant med kunders krav og ønsker
 • Fastholde og udvikle position i lokalsamfundet.

Det er gratis at benytte de nævnte beregnere, ligesom virksomheder gratis kan kontakte Cabis eksperter på 86128855 og få svar på det, I er optaget af. Tjek cabiweb.dk

Løser andre rekrutteringsudfordringer

De virksomheder, der lykkes med den opgave, får ikke blot indfriet et forretningsmæssigt poten¬¬tiale ved at tænke skæv rekruttering ind i forretningen. Det kan også give et forspring til konkurrenter-ne, når det gælder om at rekruttere specialister eller nøglemedarbejdere. 

”Det er ikke kun kunder eller samarbejdspartnere, der stiller krav til virksomhedens sociale ansvar. Det gør potentielle medarbejdere også", siger Mette Rønnau og afslutter: 

”Der er eksempelvis en del akademikere, der kun vælger arbejdspladser, som er rummelige i forhold til medarbejdersammensætningen. Så hvis virksomheden kan vise, at den formår at rekruttere fra kanten, åbner det også for kandidater fra de øverste hylder".

Denne artikel er del af et tema:

I fokus: Hvordan integrerer vi bæredygtighed?

CSR og bæredygtighedsarbejdet rykker stadig længere ind i forretningsstrategien og ud i organisationen. Hvordan gør man begge dele klogt og virkningsfuldt?

22.09.2023CABI

Sponseret

ESG-dokumentation: Hvad pokker gør jeg lige?

13.09.2023CABI

Sponseret

Her er vinderne af CSR People Prize 2023

05.07.2023CABI

Sponseret

Nominerede til CSR People Prize 2023: Seks frontløber virksomheder, der gør en forskel for arbejdsmarkedets mest udsatte

16.06.2023CABI

Sponseret

8 sociale nøgletal, der styrker din ESG-score i dag

16.06.2023CABI

Sponseret

Scor højt på socialt ansvar – og få en konkurrencefordel

Virksomheder kan allerede nu score højt på S’et i ESG

12.06.2023CABI

Sponseret