Smv’er halter langt efter de store virksomheder på bæredygtighedsområdet

Den grønne agenda fylder ekstremt meget i toppen af dansk erhvervsliv. Mange små og mellemstore virksomheder oplever derfor, at deres store og vigtige kunder stiller bæredygtighedskrav, som SMV’erne skal leve op til, Og det er svært.

Af Susanne Krogh Petersen, projektleder for Bæredygtige Værdikæder i erhvervshusene, og Kim Sundtoft Hald, professor (mso) ved Department of Operations Management, CBS, og ekspert i bæredygtige værdikæder.  Bragt i Børsen 23 Maj 2023.

Den grønne agenda fylder ekstremt meget i toppen af dansk erhvervsliv, og flere af de store tilhører verdenseliten, når det handler om bæredygtighed. Det gælder f.eks. Chr. Hansen, Grundfos, Danfoss og Novo Nordisk. Mange små og mellemstore virksomheder oplever allerede i dag, at deres store og vigtige kunder stiller bæredygtighedskrav, som SMV’erne skal leve op til, hvis de fortsat ønsker at være underleverandører. Den udvikling vil vokse eksplosivt i de kommende måneder og år, og SMV’ernes afsætningsmuligheder afhænger ikke mindst af deres evne til at arbejde målrettet med at øge bæredygtigheden i deres værdikæder.  

En formodet stor del af Danmarks knap 300.000 SMV’er befinder sig imidlertid på dybt vand, når det handler om at reducere CO2 og sikre bæredygtighed i værdikæderne. Og da SMV’erne udgør mere end 99% af alle danske virksomheder, truer dette på den ene side Danmarks adgang til at realisere målene for grøn omstilling, og på den anden side et uvist antal SMV’ers overlevelsesmuligheder på sigt.  

Men hvorfor er værdikæderne interessante i forhold til bl.a. klimaudviklingen? Forklaringen er, at 75-95% af en virksomheds CO2-udledning typisk skabes af leverandørerne og/eller i forbindelse med brug og bortskaffelse af de fremstillede produkter. Som ansvarlig virksomhed anno 2023 kan man derfor ikke hævde, at man arbejder med grøn og bæredygtig omstilling, medmindre man aktivt inddrager sine værdikæder. Og sker det alligevel, risikerer man, udover at miste kunder, at ende i en greenwashingsituation til skade for omdømme og salg. 

Samtidig gør ny EU-lovgivning det til et uundgåeligt skridt for mange SMV’er at intensivere bæredygtighedsfokus i leverandørkæderne. Et eksisterende direktiv (CSRD) indebærer allerede strenge krav til bæredygtighed, og et kommende direktiv (CSDDD) skruer yderligere op for bæredygtighedskravene til store virksomheder, herunder ikke mindst i forhold til deres værdikæder, hvilket smitter direkte af på de krav, de store i stigende grad stiller til deres leverandører, som ofte tilhører SMV-segmentet. 

Stadig flere SMV’er modtager således detaljerede spørgeskemaer fra storkunder med krav om, at de skal gøre rede for alt fra CO2-udledning til menneskerettigheder og antikorruptionstiltag i deres værdikæder. For mange kommer kravene ”som en tyv om natten” og er udfordrende at imødekomme. Dels er det ofte yderst kompliceret at afdække, hvad der foregår hos leverandører, som måske befinder sig på den anden side af jordkloden, og dels er arbejdet tids- og ressourcekrævende. Det kan desuden være noget af en opgave for en SMV’er, som på grund af sin størrelse typisk ikke er en magtfuld spiller, at påvirke leverandører til at agere anderledes og f.eks. omstrukturere produktionen i en bæredygtig retning. I den forbindelse kommer man ikke uden om at diskutere, hvordan store og ofte meget magtfulde virksomheder kan påtage sig en aktiv rolle, så det fulde ansvar ikke placeres på SMV-leverandørernes skuldre. 

Vi ser i dag en voksende afgrund mellem de relativt få ”true belivers” blandt SMV’erne, som allerede er langt ude ad bæredygtighedsvejen, og flertallet, som enten er usikre på, hvad de skal stille op, eller står med armene over kors og fastholder, at det ikke gælder dem, fordi bæredygtighed i værdikæder ikke indgår i udbud fra f.eks. kommunerne. Hvad angår sidstnævnte, skal man være opmærksom på, at alle danske kommuner for længst har vedtaget klimaplaner og er i fuld gang med at udmønte disse i nye indkøbspolitikker. Om kort tid falder hammeren, og den falder hårdt, hvis man som leverandør ikke er i stand til at leve op til de nye krav.  

Forestil jer, at der i Danmark fandtes et stort antal virksomheder, som ikke udarbejdede økonomiske regnskaber og fandt det besynderligt og overraskende, at nogle pludselig kom og forlangte, at de skulle aflevere et sådant. Det er der, vi er på bæredygtighedsområdet. Og det er et problem i et land som Danmark, hvor langt de fleste virksomheder er SMV’er, som i høj grad lever af at levere til store koncerner og det offentlige, men ikke kan fremvise den krævede dokumentation.  

Det er en af årsagerne til, at vi på CBS forsker intensivt på dette område og generer ny viden til gavn for både SMV’erne og de store danske virksomheder, men også til, at vi i erhvervshusene netop har skudt en storstilet hjælpeindsats rettet mod SMV’er over hele landet i gang. Der er tale om sparringsforløbet ”Bæredygtige Værdikæder”, hvor 1.200 små og mellemstore virksomheder i 2023-24 bliver tilbudt gratis sparring, så de ikke bliver hægtet af udviklingen, men derimod kan følge trit med de voksende bæredygtighedskrav og derigennem bevare eller styrke deres konkurrenceevne. Og samtidig bidrage målrettet til, at vi i Danmark kan nå målet om 70% CO2-reduktion i 2030.

Bæredygtige Værdikæder er et landsdækkende tilbud til danske virksomheder, der ønsker at imødekomme kommende krav til bæredygtighedsrapportering og lovpligtig due diligence.
Programmet skal via sparring med forretningsudviklere i de lokale Erhvervshuse, medvirke til at øge små og mellemstore virksomheders forståelse af, hvordan de arbejder med due diligence for bæredygtighed og ansvarlig virksomhedsadfærd. 

Bæredygtige Værdikæder er et sparringsforløb der udbydes gratis og lokalt.
Formålet er at styrke virksomhedernes evne til at udvælge og arbejde med leverandører på en måde, som sikrer et fokus på bæredygtighed ESG og ansvarlig virksomhedsadfærd hele vejen gennem værdikæden. 

Læs mere her: https://xn--bredygtigevrdikder-oubke.dk/content/

11.08.2023Bæredygtige Værdikæder

Sponseret

Bæredygtige værdikæder er alfa og omega for den grønne omstilling – og for smv'ers konkurrencekraft og overlevelse på sigt

14.07.2023Bæredygtige Værdikæder

Sponseret

Smv’er halter langt efter de store virksomheder på bæredygtighedsområdet