Skovkaffe: En bønne tættere på at brødføde og klimasikre planeten

En udfordring, vi alle er del af

Klimaændringerne er desværre en uundgåelig realitet, og en af hovedårsagerne er den massive udledning af drivhusgasser som CO2 og metangas. Samtidig vokser verdens befolkning, og det kræver stadig mere landbrugsjord at producere fødevarer nok til alle. Desværre fører denne efterspørgsel til skovrydning, hvilket paradoksalt nok øger CO2-udledningen yderligere.

Vi står altså over for en skræmmende og kompleks udfordring:

Skal vi redde vores planet eller brødføde befolkningen?

Kaffe, en af verdens mest elskede drikke, er desværre en af årsagerne til, at man rydder skov. Ifølge Global Forest Review rangerer kaffe som den sjette største klimasynder i forhold til skovrydning – kun overgået af kvægbrug, palmeolie, soja, kakao og gummi.

Men findes der en vej ud af dette dilemma? Det mener ØNSK. Og svaret skal findes i en bæredygtig kaffeproduktion, hvor skovlandbrug er en stor del af løsningen.

Hvordan dyrkes konventionel kaffe i dag, og hvorfor er det et problem?
I dag dyrkes størstedelen af verdens kaffe som en såkaldt monokultur på store marker uden skyggetræer og uden skyggen af andre afgrøder. Dette er en fremherskende praksis inden for en stor del af kaffelandbruget, hvor kaffeplanterne dyrkes tæt sammen i lange rækker med fuld sol. Formålet er at få kaffeplanterne til at vokse hurtigt og maksimere udbyttet.

Men denne måde at masseproducere på har en række alvorlige konsekvenser:

Afskovning: Store skovområder ryddes for at give plads til kaffetræer i lange rækker.

Reduceret CO2-binding: Afskovningen mindsker kaffeplantagens evne til at binde CO2, og den vil ikke kunne binde nær så meget som en skyggetræsplantage eller kaffeskov. Hvor stor forskellen rent faktisk er, kommer vi ind på senere (ja, det er en cliffhanger).

Tab af biodiversitet: Fraværet af skyggetræer og forskelligartede afgrøder begrænser dyre- og plantearternes mangfoldighed i området, fordi det for mange fugle, insekter og andre arter er umuligt at leve i en monokultur.

Brug af pesticider og kunstgødning: På grund af den manglende biodiversitet gør man alt, hvad man kan for at opretholde en høj kaffeproduktion i en stadig mere næringsfattig jord, og det indebærer desværre ofte brug af pesticider og kunstgødning.

Vandforurening: Rester af pesticider og kunstgødning risikerer ikke “kun” at lande i vores kop, men kan også ende med at forurene grundvandet i det område, hvor kaffen dyrkes.

Skadelige arbejdsforhold: Arbejderne i kaffeplantagerne udsættes for farlige kemikalier, som udgør en helbredsmæssig risiko.

Hvad er skovlandbrug, og hvorfor er det løsningen?
Men der er heldigvis et alternativ til denne uholdbare praksis. Det kaldes skovlandbrug. I stedet for den konventionelle måde at producere kaffe på, kan kaffen dyrkes i skyggefulde plantager med en skov af træer.

Det estimeres, at skyggetræsplantager binder 3-4,5 gange så meget CO2 pr. hektar. som konventionelle kaffeplantager.

Træerne skaber desuden optimale betingelser for et mangfoldigt dyre- og planteliv. Det bidrager til en øget biodiversitet og et økosystem i balance, hvor den lokale flora og fauna kan fungere som naturlig gødning for kaffeplanterne. Et godt eksempel er guavatræer, der effektivt bevarer fugtigheden i jorden. Når deres blade falder af og nedbrydes, tilfører de jorden naturligt kvælstof – og kaffeplanterne er vilde med det.

Når kaffe dyrkes sammen med andre afgrøder som guava, kakao eller forskellige frugttræer, skaber det desuden en ekstra indkomstkilde for kaffebønderne.

Ved at dyrke kaffe på denne måde udviser man altså langt større omtanke for både natur, mennesker og dyr. At det også har en positiv indvirkning på kvaliteten af kaffen er bare win-win.

Er skyggekaffe det endelige mål?
Hvis du er nået hertil, står det forhåbentlig soleklart, hvorfor skyggedyrket kaffe slår den konventionelle soldyrkede kaffe på adskillige parametre. Al kaffe fra ØNSK dyrkes som skyggekaffe, men det betyder på ingen måde, at endemålet er nået – langt fra!

Skovlandbrug varierer i graden af beplantning. I den ene ende af skalaen findes den enkle variant, hvor nogle få skyggetræsarter plantes med jævne mellemrum blandt kaffetræerne. I den anden ende af skalaen findes det såkaldte "rustikke" skovlandbrug, hvor kaffetræerne står dybt inde i skoven sammen med en masse forskellige træarter.

Selvom kaffen fra ØNSK dyrkes som skyggekaffe, er det ambitionen at bevæge sig tættere og tættere på skovkaffe og fremme polykultur, hvor flere forskellige afgrøder dyrkes side om side med hinanden.

Det helt store ønske er at udvikle skyggetræsplantagerne så meget, at kaffen på sigt vil have positiv klimapåvirkning.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: ansvarlige indkøb af kaffe

Danskerne elsker kaffe og fri adgang til den på arbejdet er et yndet personalegode. Den bedste smag har den kaffe, som er købt med tanke for ansvarlig dyrkning og salg. CSR.dk finder lommelygten frem og kigger på nogle af dem, der kan hjælpe.

06.11.2023ØNSK ApS

Sponseret

Direkte handel og transparens: Nøglen til at skabe en positiv forandring i kaffebranchen

04.10.2023ØNSK ApS

Sponseret

Skovkaffe: En bønne tættere på at brødføde og klimasikre planeten