Direkte handel og transparens: Nøglen til at skabe en positiv forandring i kaffebranchen

Vidste du, at der i en traditionel forsyningskæde for kaffe kan være op mod 15 led mellem bonde og kunde?

Det er ikke blot ineffektivt – det betyder også, at en forsvindende lille del af indtægterne vender tilbage til dem, der har knoklet på kaffegårdene. Det vil kaffevirksomheden ØNSK lave om på.

Mens mellemmænd og kaffefirmaer høster store profitter på salget af kaffe, lever 44 % af verdens kaffeproducenter under FN's fattigdomsgrænse. Det svarer til omkring 5,5 millioner familier. Dertil kommer plukkerne og de øvrige kaffearbejdere, hvis lønninger ofte er så lave, at det er umuligt at forsørge en familie eller opretholde en anstændig levestandard.

Fattigdommen tilskrives bl.a. den fastlåste markedspris på kaffe, som på trods af markedsudsving har ligget på cirka samme niveau de sidste 30-40 år*. I samme periode er udgifterne til f.eks. gødning, brændstof, macheter, beskyttelsesudstyr og mad paradoksalt nok steget markant. Det betyder, at prisen på kaffe til tider er så lav, at produktionsomkostningerne overstiger indtjeningen (ja, du læste rigtigt!). Dette er et tydeligt tegn på en ødelagt industri, der skriger på forandring.

Der er et presserende behov for at løfte disse mennesker ud af fattigdom, og her er direkte handel og transparens uundværlige redskaber.

Hvordan kan vi ændre tendenserne i kaffebranchen?
Det er ikke ualmindeligt, at vejen fra kaffebonde til kaffedrikker er unødigt kompliceret. Traditionelt handles kaffe i en kompleks forsyningskæde med flere mellemled. Illustrationen viser et eksempel på en traditionel forsyningskæde, men faktisk kan der i visse tilfælde være helt op til 15 mellemled mellem bonde og kunde. De mange led gør det enormt svært at sikre sporbarheden og kvaliteten af kaffen samt arbejdsforholdene på kaffegårdene.

Direkte handel derimod garanterer sporbarhed, kvalitet og ordentlige arbejdsforhold, samtidig med at det understøtter en ligeværdig handelsrelation. Derfor handler kaffevirksomheden ØNSK altid direkte med de små kaffebønder og -kooperativer.

Virksomheden tror på, at direkte handel og gennemsigtighed er nøglen til at skabe en positiv forandring og bekæmpe ulighed i branchen. I deres årlige Impact Report offentliggør de således, hvor meget de betaler for hver af deres kaffer. I 2022 betalte de i gennemsnit deres kaffebønder 45,1 % over markedsprisen.

“For os er det vigtigt, at kaffebønderne får en ordentlig pris, som afspejler deres hårde arbejde og kaffens kvalitet. Kun på den måde kan vi være med til at sikre, at de kan forsørge deres familier, opretholde en ordentlig livskvalitet og bevare en høj kvalitet i deres kaffe,” siger direktør og co-founder Andreas Kirk. “Det skal ikke være i orden at lave millionoverskud på salg af kaffe, samtidig med at man underbetaler kaffebønderne og fastholder dem i fattigdom,” fortsætter han.

Vejen til bedre levevilkår og højere kaffekvalitet
Direkte handel er med til at sikre, at en langt større del af pengene ender i kaffebondens egen hat, mens merprisen kan forbedre kaffebøndernes levevilkår og smitte positivt af på kaffekvaliteten, fordi bønderne får råd til at investere i udstyr og andre forbedringer, der er med til at øge kvaliteten af kaffen yderligere. Og med den højere kvalitet følger en endnu højere pris.

Men hvordan sikrer en direct trade-virksomhed som ØNSK, at de handler kaffen til markedsdygtige priser?

"Vi holder naturligvis øje med de daglige markedspriser samt de lokale differentialer. Men i høj grad ønsker jeg, at kaffens pris primært defineres af producenten selv og kooperativet – ligesom vi selv sætter prisen for vores kaffe her i Danmark baseret på vores omkostninger og den værdi kaffen skaber," forklarer Rasmus, virksomhedens anden medstifter og Head of Coffee. "Dette skaber en mere ligeværdig handelsrelation, hvor bønderne får en pris, der reflekterer deres hårde arbejde, og så er det min opgave at vurdere, om denne pris giver mening i vores forretning," uddyber han.

Hvis man som kaffevirksomhed ønsker den bedst mulige kvalitet, er man også nødt til selv at investere i kaffen. ØNSK igangsætter løbende udviklingsprojekter på kaffegårdene i tæt samarbejde med bønderne. Dette er med til at højne kvaliteten af kaffen og forbedre forholdene på gårdene. Det sker naturligvis i tæt samarbejde med kaffebønderne. Læs eksempelvis om gødningsprojektet på Leonels kaffegård eller omlægningen af kaffeproduktionen fra vaskede til uvaskede kaffer ved Café de Alturas – det såkaldte Honey-projekt.

Hvis du som kaffedrikker vil være med til at gøre en positiv forskel for kaffebønderne bag din kaffe, er direkte handel og transparens nogle af de vigtigste aspekter, du bør have for øje.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: ansvarlige indkøb af kaffe

Danskerne elsker kaffe og fri adgang til den på arbejdet er et yndet personalegode. Den bedste smag har den kaffe, som er købt med tanke for ansvarlig dyrkning og salg. CSR.dk finder lommelygten frem og kigger på nogle af dem, der kan hjælpe.

06.11.2023ØNSK ApS

Sponseret

Direkte handel og transparens: Nøglen til at skabe en positiv forandring i kaffebranchen

04.10.2023ØNSK ApS

Sponseret

Skovkaffe: En bønne tættere på at brødføde og klimasikre planeten