At sikre en bæredygtig fremtid er også god forretning, hvis formålet er klart defineret

Imperativet er der og ledere erkender, at der er et behov, men hvorfor griber kun få virksomheder og organisationer de muligheder, som opfyldelse af FNs bæredygtighedsmål giver?

07.04.2017

Sponseret

Katarina Ammitzbøll, Risk Advisory & Sustainability, Deloitte Touché , Deloitte

FNs 2030 bæredygtighedsmål (Sustainable Development Goals – SDG’er) blev vedtaget i 2015. De i alt 17 SDG’er zoomer ind på de vigtigste globale udfordringer, vi står overfor, og viser samtidig deres internt forbundne kompleksitet.  Opnåelse af 2030 SDG målene fordrer helt nye samarbejdsrelationer og partnerskaber mellem den private og offentlige sektor og civil samfund på tværs af sektorer.

Hvert land skal udarbejde en national SDG handlingsplan og rapportere til FN. Den danske SDG handlingsplan forventes klar fra Finansministeriet i løbet af foråret 2017, men mange virksomheder er allerede i gang med at se på, hvilke nye forretningsmuligheder en opfyldelse af SDG’erne bringer med sig.  

Fx mål 3 ‘Sundhed og Trivsel’ stiller nye krav om adgang til sundhed for alle, øget efterspørgsel på grøn teknologi for at forbedre luften i store byer, mere effektiv offentlig transport, energiudnyttelse m.m.  Mål 2 ‘Stop Sult’ fordrer udvikling af en mere smart og effektiv fødevareproduktion, fødevarer fri for antibiotika, bedre anvendelse af madaffald m.m.

Der er evidens for, at virksomheder slår markedet, når de samtidig udviser en reel forpligtigelse til at bidrage positivt til samfundet, inspirerer og engagerer alle sine interessenter – talenter, forbrugere, partnere, lovgivere og investorer. En vedvarende kommerciel succes er således tæt forbundet med et ansvar for bæredygtig udvikling som en del af virksomhedens formål, vision og den forretningsmæssige strategi. SDG’erne kan anvendes til at forme dette formål, som vi kalder ’2030 formål’. For den offentlige institution kan SDG’er også anvendes som kriterier for prioritering og levering af ydelser. 

Implementering af SDG’ernes ambitiøse mål samtidig med at udnytte SDG potentialet for virksomheder og offentlige organisationer kan forekomme kompliceret. Men ved hjælp af en trinvis proces kan det realiseres:

  1. Udbrede forståelse af værdien af ’2030 Formål’ i både private virksomheder og offentlige organisationer  
  2. Integrering af 2030 SDG mål og bæredygtighed i strategi og forretningsmodel
  3. Udvikling af organisationens kultur og værdier omkring udvalgte SDG’er
  4. Etablering af nye partnerskaber mellem den offentlige og private sektor og civilsamfund
  5. Branding og engagering af interessenter
  6. Innovation og teknologi
  7. Monitering og rapportering

Se eller download ’Formål 2030’ rapport (Purpose 2030), som blev præsenteret ved World Economic Forum, Davos 2017 for mere indsigt i, hvorfor ’Formål 2030’ er kritisk for virksomheder og offentlige organisationer, og hvordan det rette formål kan drives helt ind i hjertet af din organisation.   

Formål besvarer de kritiske spørgsmål om hvem en virksomhed er, og hvorfor den eksisterer ud over for at opnå et overskud, gennem omhyggeligt udvalgte kerneværdier og betragtninger.”

Punit Renjen, Deloitte Global CEO

21.11.2022Deloitte

Sponseret

Supply Chain Sustainability – How to ensure real progress?

07.11.2022Deloitte

Sponseret

En fjerdedel af verdens arbejdskraft er truet af klimaforandringer

22.10.2022Deloitte

Sponseret

Join Deloitte’s Supply Chain Panel

15.04.2019Deloitte

Sponseret

Nyt innovationsprogram for SMVer skal udvikle bæredygtige løsninger med afsæt i 3D-print

26.03.2019Deloitte

Sponseret

How can you implement the SDGs in your business?

20.03.2019Deloitte

Sponseret

Råd til en vellykket ansættelse af flygtninge på din arbejdsplads