Sandt og falsk om elbilers CO2-udledning

Elbilen udleder ikke CO2 under kørslen. Der er ikke noget udstødningsrør på elbiler, og de udleder heller ikke andre farlige partikler.

Når man taler om CO2-udledning fra elbiler, er det alene den CO2, der udledes, der hvor el-kraften produceres, som skaber CO2-udledning.Så når man taler om, hvor meget CO2 en elbil udleder, afhænger det altså udelukkende af den strøm, man fylder på elbilen. CO2-udledning afhænger derfor, i elbilens tilfælde af, om det er strøm fra kulkraft, vind, vand eller biomasse, der fyldes på elbilen. Er strømmen produceret på ren vedvarende energi som vind eller vand, er CO2-udledningen lig med nul.

Danmarks elproduktion
Den totale produktion af el fra vedvarende energikilder udgjorde 49,2 pct. af den samlede danske elproduktion i 2012.Den høje andel af vedvarende energi skyldes primært faldet i elproduktion fra fossile brændsler, der er medvirkende til, at den samlede udledning af CO2 fra el og kraftvarmeproduktion er reduceret med 41 pct. siden 1990. Særligt siden 2010 er der sket en markant reduktion i CO2-udledningen

Med den høje andel af vedvarende energi betyder det, at elbilen er nede på et gennemsnit på kun 40 g CO2/km. Det er cirka en tredjedel af tilsvarende konventionelle biler.

I december måned i 2013 satte Danmark verdensrekord for vindenergi, da 57 % af vores energi den måned kom fra vindenergi. Dertil kommer en mængde strøm produceret på vand og biomasse.

Elbilister, der har ladet bilen op i december, har dermed kørt med en endnu lavere CO2-udledning end de gennemsnitlige 40 g CO2/km.Elbilen vil altså blive renere år for år i takt med, at produktionen af vedvarende energi stiger, og gå helt i nul, hvis vi opnår ren vedvarende energi. Det kan benzin- og dieselbiler aldrig, uanset hvor langt de med tiden kan køre på en liter olie. 

CO2-udledning ved dansk elproduktion
CO2-udledningen i Danmark var, ifølge energinet.dk, i 2012 288 g/kWh.I 2010 var tallet på 478 g. Der er altså sket en markant forbedring på de sidste to år.Og med Danmarks investeringer og mål omkring vedvarende energi vil tallet blive mindre og mindre, og den vil falde frem mod 2020 til 167 g pr. kWh.

Det betyder, at de selv samme elbiler, der kører rundt i dag vil udlede næsten det halve af, hvad de gør i dag i 2020 udelukkende pga. sammensætningen af den energi, de bruger.

Dette står i høj grad i kontrast til konventionelle biler, der ikke opnår en lavere CO2-udledning, end de er ’født’ med.Her skal man altså vente på, at bilparken udskiftes for at opnå forbedringen. Det behøver man ikke med elbiler.

Så når kritikere anfægter elbilers gode miljøegenskaber, kan disse tal forhåbentlig vise dem, at der ikke er tvivl om, at elbiler er bedre for miljøet – både lokalt og globalt – når man taler om CO2-udledning og forurening.

Metro Service får egen el-tankstation

02.03.2015CLEVER A/S

Sponseret

06.11.2014CLEVER A/S

Sponseret

CLEVER baner vejen for elbiler i Danmark

27.10.2014CLEVER A/S

Sponseret

Svenske Öresundskraft og danske CLEVER i nyt samarbejde om elbilopladning

26.06.2014CLEVER A/S

Sponseret

Gratis opladning til elbilister på Comwell

07.02.2014CLEVER A/S

Sponseret

Sandt og falsk om elbilers CO2-udledning

20.11.2013CLEVER A/S

Sponseret

Kom til premiere på den nye e-up! 21. november