Samn Forsyning

2021 blev året, hvor Samn Forsyning føjer mål nr. 15 til listen over de verdensmål, som selskabet arbejder aktivt med at understøtte.

Det hårdtrængte plante-, insekt- og dyreliv får nu en håndsrækning ved de tekniske anlæg hos Samn Forsyning .

2021 blev året, hvor Samn Forsyning føjer mål nr. 15 til listen over de verdensmål, som selskabet arbejder aktivt med at understøtte. Lyder det fluffy? Det er det ikke. I virkeligheden er der bare tale om et helt konkret og synligt tiltag på dele af selskabets arealer - som ovenikøbet giver selskabet driftsbesparelser.

Som vandselskab for 110.000 kunder i Horsens og Odder Kommune er bæredygtighed en naturlig del af Samn Forsynings kerneforretning. Foruden en række strategiske fokusområder og miljøforbedrende aktiviteter har forsyningsselskabet i år også igangsat et tiltag for at fremme natur og dyreliv på anlægget på Rydalsvej: Blomsteroaser leveret og etableret af Let it bee. Blomsterarealerne skal understøtte lokal dansk fauna og forsyne områdets hårdtrængte insekt- og dyreliv med levesteder og madpakker.

Besparelser at hente på både etablering og drift

Frøblandingen, der er sået på de 2500 m2 omkring de tekniske arealer ved Rydalvej nær Østbirk, er afstemt til den jordtype, der findes på arealet. Det betyder, at behov for udskiftning af jord ikke har været nødvendig, som det ellers ofte er tilfældet. Og det har kunnet mærkes på etableringsomkostningerne. Samtidig har arealpleje hos Samn Forsyning tidligere været en betydelig udgiftspost. Med de nye Let it bee-arealer bliver driftsudgifterne væsentligt reduceret, for arealet skal blot slås af og opsamles en enkelt gang om året.

Nyt mål føjes til listen

Biodiversitetstiltaget ved Rydalvej betyder, at Samn Forsyning nu har taget fat på at arbejde med FN’s Verdensmål nr. 15: Livet på land, der handler om at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse samt standse jordforringelser og tab af biodiversitet.

Foruden arbejdet med at understøtte Verdensmål nr. 15 arbejder selskabet også med Verdensmål nr. 6: Rent drikkevand, nr. 13: Klimaindsats, nr. 14: Livet i havet og nr. 17: Partnerskaber for handling.

19.01.2022Let it bee

Sponseret

Samn Forsyning - Verdensmål 15 og driftsbesparelser

03.11.2021Let it bee

Sponseret

Samn Forsyning

05.08.2021Let it bee

Sponseret

Peter Larsen Kaffe etablerer biodiversitetshave: “Cirkulær omstilling starter lige uden for domicildøren”

04.07.2021Let it bee

Sponseret

Let it bee i samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus

28.06.2021Let it bee

Sponseret

Biodiversitet betaler sig: Odinsgaard sparer penge ved at hjælpe naturen

23.06.2021Let it bee

Sponseret

5000 kvadratmeter blomstereng med summende insekter er på vej i sydbyen